De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 1 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 1 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE."— Transcript van de presentatie:

1 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 1 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE

2 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 2 Zoals tevoren toegezegd: -ALV oktober 2012: informatie over de resultaten: respons, cijfermatige en verbale gegevens. -Eventuele voorstellen op ALV januari 2013. -ALV oktober 2012: info ledenvergadering over onderwerpen die bestuur nader intern wil bespreken en die mogelijk tot voorstellen in januari 2013 leiden. Gelegenheid leden om suggesties te doen.

3 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ respons ALLE CATEGORIEËN (28)72% CAT 55-65 (3)50% CAT 66-75 (15)94% CAT 76-85 (7)64% CAT >85 (3)50% 3

4 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 4 RESPONS

5 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 1. frequentie bijeenkomsten wekelijks14 dagenmaandanders 19711 68%25%4% 33% 0% 67%33%0% 71%14%0%14% 100%0% 5

6 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 6 1. Frequentie bijeenkomsten

7 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 7 1. Frequentie bijeenkomsten Opmerkingen bij andere frequentie: -herfst – winter – lente wekelijks -zomer één maal per 14 dagen Onderwerp van nader overleg in bestuur. Mogelijk voorstel op ALV begin 2013.

8 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 2. tijdschema bijeenkomsten voortegenanders 2314 82%4%14% 100%0% 87%0%13% 71%14% 67%0%33% 8

9 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 9 2. Tijdschema bijeenkomsten

10 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 10 2. Tijdschema bijeenkomsten Opmerkingen: Nazit in de zaal; Deel 1: 60 minuten, deel 2: 45 minuten; Geen voorkeur; Mag nog vroeger; I.v.m. warme maaltijd liever om 14.45 uur beginnen. Op ALV begin 2013 voorstel tot definitieve wijziging In stemming brengen.

11 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 3. locatie score 6,7 5,7 6,5 7,0 8,3 11

12 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 12

13 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 13 3. Onderbouwing score locatie Positief goede bereikbaarheid gratis parkeren eenvoudige maar prettige bediening redelijke prijzen geen zaalhuur goede relatie met uitbater sfeer – bruin café Negatief toiletgeur, sanitair aan vervanging toe slechte klimaatbeheersing weinig uitstraling gedateerd niet sfeervol Geen voorstel op ALV Wel z.s.m. gesprek met uitbater

14 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 14 4a. Waardering jaarprogramma uitgesplitst naar de diverse activiteiten l’vens verh lezing pcr lezing pr lezing extlunch vrije mi vrij + uvm excur- sies zomer exc mos- selavkerstv score 7,88,27,67,96,77,07,28,27,97,58,0 6,37,7 8,07,06,37,78,37,0 8,7 8,08,27,57,76,37,17,27,57,97,57,9 8,3 6,97,37,47,06,97,18,07,66,7 7,38,77,77,37,07,37,08,3 7,78,7

15 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 15 4a Waardering jaaractiviteiten

16 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 16 4b. Waardering jaarprogramma uitgesplitst naar de diverse activiteiten nieuwj jaar- diner jeu de boules pc's r'daal barbe- cuebiljartbridge video jrprreis bireis bu score 7,68,66,76,57,95,95,86,57,16,7 7,09,07,36,37,04,35,07,06,73,7 7,88,55,97,08,16,15,75,87,5 7,38,76,74,67,95,6 6,76,6 8,3 8,06,38,35,7 7,0 6,0

17 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 17 4b. Waardering jaarprogramma uitgesplitst naar de diverse activiteiten

18 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 18 4ab. Waardering jaarprogramma uitgesplitst naar de diverse activiteiten Andere suggesties/opmerkingen: -Programma al breed -Fietstocht, puzzelrit, rondvaart dansavond, probusorkest, computerlessen -Goed diner met tafelgesprek -Proberen gerenommeerde sprekers te vinden -Bij toetreding kort relaas over werk, later over levensgeschiedenis -UVM met kleinere groepen -Kerstviering of nieuwjaarsreceptie, niet beide

19 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 19 4ab. Waardering jaarprogramma uitgesplitst naar de diverse activiteiten Bestuur wil intern verder praten over: -Lunch -Gezamenlijke activiteit 3 pc’s -Videopresentatie Eventueel voorstellen op ALV begin 2013 Lagere score voor bridge, biljart, reizen binnen- en buitenland voor kennisgeving aannemen. In feite optionele programma’s.

20 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 20 5. Bespreking procedure werving en bezwaar ja neegeen wervingbezwaarbeide mening 2111 3 7%4%39% 11% 0% 33%0%67% 7%0%47%40%7% 14%0%43% 0% 33%0%67%0%

21 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _______________________________________________________ 21 5. Bespreking procedure werving en bezwaar

22 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _______________________________________________________ 22 5. Bespreking procedure werving en bezwaar Opmerkingen leden bij deze vraag uit de enquête: -Verwijzing naar Probus in een notendop. P. 11, 1 e alinea (Potentiële leden moeten onkundig blijven van hun kandidatuur, concrete procedure nader vast te stellen door pc). -Goed overleg tussen bestuur en degene die voordracht doet moet spanningen voorkomen. -Voorstel voor nieuwe procedure (nu niet bespreken).

23 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _______________________________________________________ 23 Resultaat enquête zal onderwerp van gesprek zijn in bestuur. In januari 2013 voorstel aan de ALV over verdere afhandeling. Bestuur zal waarschijnlijk kiezen voor een voorstel om een commissie bestaande uit leden die geen deel uitmaken van het huidige of vorige bestuur zich over de zaak te laten buigen om te komen tot een voorstel voor de algemene ledenvergadering. 5. Bespreking procedure werving en bezwaar

24 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 24 6. Internetsite PCR Site PCNSite PCR Belang eigen siteBijdrage site PCR janeejanee PCR schaal 1-5ja voork gevnee 15132533,87165 54%46%89%11% 25%57%18%

25 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 25

26 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 26 6. Internetsite PCR Opmerkingen: -Waardering voor de webmaster. -Voortreffelijk medium. -Pleidooi voor actueel houden van de site. -Alle communicatie via de site. -Niet te snel gaan met de ontwikkeling. Geen nadere voorstellen te verwachten van het bestuur. Bestuur draagt de ontwikkeling van de site een warm hart toe.

27 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 27 7. Jaarlijkse contributie te hoogjuistte laag 3232 11%82%7% 33%67%0% 7%80%13% 14%86%0% 100%0%

28 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 28 7. Jaarlijkse contributie

29 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 29 7. Jaarlijkse contributie Veel ondersteunende opmerkingen: -Aanpassing als er aanleiding toe is. -Contributie + bijdrage bij deelname aan activiteiten prima. -Reserves zijn toereikend. -Ook een enkele opmerking dat de contributie hoger of lager kan zijn. Geen onderwerp van verder overleg in het bestuur.

30 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 30 8. Prijs (max) bijzondere activiteiten € 30 € 40 € 50 € 60 € 80 081720 0%30%63%7%0% 67%0%33%0% 27%60%7%0% 14%86%0% 33%67%0%

31 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 31 8. Prijs (max) bijzondere activiteiten

32 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 32 8. Prijs (max) bijzondere activiteiten. Geen bijzondere opmerkingen. Wel vermelding van het belang van een goede prijs/kwaliteitverhouding. Geen onderwerp van verder overleg in het bestuur.

33 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 33 9. Algemene Vergadering Huidige Frequentie Kwaliteit primaneutraalte weinigteveelscore 225016,5 79%18%0%4% 67%0% 33%6,3 80%20%0% 5,5 86%14%0% 6,6 67%33%0% 7,3

34 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 34 9. Huidige frequentie Algemene Vergadering

35 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 35

36 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 36 9. Frequentie en kwaliteit Algemene Vergadering Opmerkingen: Veel support voor de huidige frequentie. Nogal wat opmerkingen over het rommelige karakter, de te lange discussies, m.n. over de financiën. Geen onderwerp van verder overleg in het bestuur. Wel aandachtspunt.

37 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 37 10. Belang PCR voor leden AlgemeenSoc indivSoc groepInt-v indivInt-v groep score 8,4 7,87,98,2 7,78,77,78,37,7 8,18,37,6 8,2 9,07,47,78,08,3 8,7 8,38,7

38 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 38 10. Belang PCR voor de leden

39 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 39 10. Belang PCR voor de leden Opmerkingen Sociale contacten individuele leden: Enkele opmerkingen die het belang onderstrepen en opmerkingen dat het nog veel beter kan en ook de opmerking dat veel afhankelijk is van de eigen inzet. Sociale contacten met de club als geheel: Bevestigende opmerkingen. Ook de opmerking dat de intensiteit van de contacten binnen de groep wisselt. Eveneens de opmerking dat de ouderen wat wegkwijnen.

40 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 40 10. Belang PCR voor de leden Opmerkingen Intellectuele verrijking contacten individuele leden: Enerzijds opmerkingen waaruit blijkt dat dit aspect belangrijk is en anderzijds dat er nog progressie kan worden gemaakt. Intellectuele verrijking contacten club als geheel: Positieve opmerkingen over de lezingen en de aansporing om nog betere inleiders uit te nodigen.

41 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 41 10. Belang PCR voor de leden Tevredenheid bij bestuur en hopelijk alle leden over de goede scores bij deze vragen die raken aan de essentiële doelstellingen van de club. Nadere bezinning door bestuur en programmacommissie op de gemaakte opmerkingen.

42 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 42 11.Gemaakte opmerkingen -Complimenten en aansporing verder te gaan. -Enquête na aantal jaren herhalen. -Aansporing aan jongere leden om actiever te zijn en aan ouderen om wakker te blijven. -Advies tot selectiever aannamebeleid of opsplitsing grote club in 2 kleinere clubs. -Aandacht bestuur voor zieke leden.

43 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 43 11.Gemaakte opmerkingen -Misschien toch een 14-daags rooster? -Minder rommelig begin middagen, alleen mededelingen door voorzitter. -Muziek clublied op mp3. -Aandacht voor luid en duidelijk spreken. Bestuur zal zich bezinnen op de gemaakte opmerkingen en mogelijkerwijs omzetten in daden c.q. voorstellen.

44 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 44 Plaatsing Presentatie Powerpoint Resultaten Enquête Op site PCR

45 ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 45 DANK VOOR DEELNAME AAN DE ENQUÊTE


Download ppt "ENQUÊTE PCR ZOMER 2012 _____________________________________________________________ 1 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE."

Verwante presentaties


Ads door Google