De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderopvang & Kleuteronderwijs in Vlaanderen Katrien Van Laere – 24/09/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderopvang & Kleuteronderwijs in Vlaanderen Katrien Van Laere – 24/09/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderopvang & Kleuteronderwijs in Vlaanderen Katrien Van Laere – 24/09/2013

2 “A great change is coming over childhood in the world’s richest countries. Today’s rising generation is the first in which a majority are spending a large part of early childhood in some form of out-of-home child care” (Unicef, The Child Care Transition, Innocenti Report Card, 2008) Alhoewel niet nieuw toch zorg en educatie van jonge kinderen wordt meer en meer een publiek domein

3 Historiek kinderopvang Historiek kleuteronderwijs Inzetten op toegankelijkheid Transitie faciliteren Inzetten op professionalisering Herdenken van zorg en eudcatie jonge kinderen? Overzicht

4 Eind 19de eeuw: nood aan vrouwelijke arbeidskrachten en ‘beschaven’ van de arbeidersklasse Begin 20ste eeuw: medische en hygiënische zorg belangrijk om kindersterfte en –infectie te voorkomen In de jaren ‘70-80: tewerkstellingsfunctie als hoofdfocus  kinderen van laaggeschoolde of werkloze ouders werden uitgesloten Balanceren van economische, pedagogische en sociale functie als continue zoektocht Historiek kinderopvang

5 Eind 18de eeuw: Matressenschooltjes in Zuidelijke Nederlanden 19de eeuw: Bewaarscholen en Kindertuinen Vanaf 1842: oprichting van een kleuterschool wordt plicht van een gemeentebestuur Na WO II: kleuteronderwijs wordt volwaardige entiteit en aantal kleuters stijgt Van moralisering naar kennisverwerving & voorbereiding op lagere school Historiek kleuteronderwijs

6 KINDEROPVANG Bevoegdheid van Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 49,4% van de kinderen tussen 2 maanden en 3 jaar maakt gebruik van formele opvang. Probleem Onderzoek in Vlaanderen (2007): 10% van de families vindt geen plaats: vooral Alleenstaande ouders, kansarme ouders en ouders van etnisch-culturele minderheden Onderzoek in Brussel (2006): meer plaatsen in rijkere buurten en opnamecriteria bevoordelen tweeverdieners Mattheuseffect Inzetten op toegankelijkheid

7 KINDEROPVANG Aanpak Oprichten buurtgerichte en flexibele kinderopvang 20 % regel Inkomens gerelateerd maken van zelfstandige voorzieningen Proefprojecten met lokale samenwerkingsverbanden Kind & Gezin organiseert begeleidingstrajecten sociale functie Sociale functie decretaal vastgelegd in beleid kinderopvang en kinderopvang heeft cruciale plaats in armoedebestrijdingsplan Inzetten op toegankelijkheid

8 KLEUTERONDERWIJS Bevoegdheid van Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Hoge graad van ‘participatie’: gemiddeld 99,5 % 97,40 % van de vijfjarigen meer dan 220 halve dagen aanwezig op de kleuterschool Probleem Pisa resultaten: onderwijs bestendigt of versterkt zelf sociale ongelijkheid Bezorgdheid over kleuters die niet of niet voldoende aanwezig zijn: vooral kinderen met laaggeschoolde moeders en kinderen die Nederlands niet als thuistaal hebben Inzetten op toegankelijkheid

9 KLEUTERONDERWIJS Aanpak Creëren van gelijke kansen voor alle kinderen Alle kinderen moeten toegang hebben tot kleuteronderwijs ‘Voordeel’ voor kinderen in maatschappelijk kwetsbare positie Kleuterparticipatiemaatregelen GOK beleid Experimenteren met ‘Brede school’ Inzetten op toegankelijkheid

10 Probleem Kinderen die uit formele kinderopvang komen hebben het aanzienlijk makkelijker in kleuteronderwijs Voor ouders een belangrijke stap Vooral voor de zorg van de jongste kinderen ontbreekt een specifieke visie in kleuteronderwijs Schoolrijp versus kindrijp (bijv. zindelijkheid,…) Aanpak Warme overgang - Kind&Gezin Kinderverzorg(st)ers inzetten + extra GOK uren Transitie faciliteren

11 Inzetten op professionalisering Internationale consensus Kwaliteit hangt samen met de competenties en kwalificaties van de medewerkers (CoRe) KINDEROPVANG In de kinderopvang zijn heel wat kortgeschoolden actief Naar schatting de helft van de medewerkers heeft geen scholing over het omgaan met kinderen en hun families KLEUTERONDERWIJS In het kleuteronderwijs: bachelor niveau + ondersteuning kinderverzorg(st)er niveau secundair onderwijs

12 Medewerkers in de kinderopvang (2010)

13 Inzetten op professionalisering Competent systeem Individu Inter- institutionele samenwerking Overheid Instituten & teams

14 Herdenken zorg & educatie van jonge kinderen? Unesco rapport 2010: Caring and Learning together Communicatie Europese Commissie 2011: Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the best start forthe world of tomorrow

15 Split systemen Systeem voor 0-3 jarigen& systeem voor 3-6 jarigen Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn gesplitst Verschillende Ministeries zijn verantwoordelijk Vlaamse, Franse en Duitse gemeenschap van België, Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, …

16 Geïntegreerde systemen Systeem voor 0-6 jarigen Kinderopvang en kleuteronderwijs zijn geïntegreerd 1 Ministerie (meestal onderwijs) Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Spanje, Zweden, Kroatië … Op weg naar: Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland) en Ierland

17 Split systemenGeïntegreerde systemen Toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen voor 0-3 jaar is problematisch Jonge kinderen participeren in voorzieningen als sociaal recht Aparte zorgfocus en onderwijsfocusGeïntegreerde onderwijsfocus of sociaal- pedagogische focus Transitie tussen kinderopvang / thuis en kleuteronderwijs kan abrupt zijn voor kinderen en families Continuïteit voor kinderen en ouders Verschillende opleidingsniveauGelijkaardig opleidingsniveau Lage graad van professionaliteit voor jongste kinderen (vooral bij commerciële private opvang en onthaalouders) Hoge graad van professionaliteit voor alle kinderen (niet bij assisterend personeel)

18 Nood aan integreren? Voordelen: Toegankelijkheid verhoogt voor kinderen en hun families Meer nadenken over pedagogische en sociale functie voor de jongsten Zorg en educatie wordt geïntegreerd, focus op holistische ontwikkeling van kinderen Positie medewerkers verhoogt aanzienlijk (salaris, opleiding, vormingsmogelijkheden)

19 Nood aan integreren? Nadelen: ‘Verschoolsing’ van de kinderopvang Zorg wordt ondergeschikt aan educatie Educatie wordt verengd tot leren: focus op pre-schoolse vaardigheden Zorg is problematisch voor jongste kinderen in klassen Relatie ouders-voorziening krijgt meer instrumentele invulling

20 De VLOR adviseert “De raad heeft het wel moeilijk met het voorstel van de Europese Commissie om opvang en onderwijs te integreren en pleit eerder voor aansluiting tussen opvang en onderwijs en voor een gemeenschappelijke visie.” Drempels tussen kinderopvang en kleuteronderwijs wegwerken Voldoende kindplaatsen in kinderopvang creëren Kwalificaties van het personeel in kinderopvang verhogen Inzetten op meer pedagogisch geschoold personeel in de kinderopvang Inzetten van kinderverzorg(st)ers in de kleuterscholen

21 Referenties Amerijckx, G. & Humblet, C. (2012) The evolving issues of transition to preschool for children living in the Brussels Region. Paper presented at the 22nd EECERA Conference, Porto, Portugal European Commission (2011b). Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the best start for the world of tomorrow. Retrieved 1/08/2011 from http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/childhoodcom_en.pdfhttp://ec.europa.eu/education/school-education/doc/childhoodcom_en.pdf Ghysels, J., & Van Lancker, W. (2010). De terugkeer van het Mattheuseffect? De casus van de kinderopvang in Vlaanderen. Tijdschrift voor Sociologie, 151-163. Gobeyn H. & De Stercke N. Mag mijn kind naar het eerste leerjaar? Masterproef, Universiteit Gent MAS. (2007). Analyse van het zoekproces van ouders naar een voorschoolse kinderopvangplaats. Leuven: MAS. UNESCO (2010). Caring and Learning Together. A cross-national study of integration of early childhood care and education within education. Paris: UNESCO. Urban, M., Vandenbroeck, M., Peeters, J., Lazzari, A., & Van Laere, K. (2011). CoRe Competence requirements in Early Childhood Education and Care. Final Report for European Commission, DG Education and Culture. Gent: CoRe Vandenbroeck, M. (2004). In verzekerde bewaring. Honderdvijftig jaar kinderen, ouders en kinderopvang. Amsterdam: SWP. Vandenbroeck, M., De Visscher, S., Van Nuffel, K., & Ferla, J. (2008). Mothers' search for infant childcare: The dynamic relationship between availibility and desirability in a continental European welfare state. Early Childhood Research Quarterly, 245-258 Van Oudenhove Marie-Eline. Ervaringen en betrokkenheid van ouders bij de instap in het kleuteronderwijs, Masterproef, Unviersiteit gent Vervaet, V. (2010). Toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen in Brussel en Gent. Tijdschrift voor welzijnswerk, 38-43. VLOR: http://www.vlor.be/advies/advies-over-opvang-en-onderwijs-voor-jonge-kinderen-oojkhttp://www.vlor.be/advies/advies-over-opvang-en-onderwijs-voor-jonge-kinderen-oojk

22 www.vbjk.be

23


Download ppt "Kinderopvang & Kleuteronderwijs in Vlaanderen Katrien Van Laere – 24/09/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google