De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bevolkingsontwikkeling en Woningbehoefte Ir Wil Nuijen Stichting Beter Zeist 26 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bevolkingsontwikkeling en Woningbehoefte Ir Wil Nuijen Stichting Beter Zeist 26 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bevolkingsontwikkeling en Woningbehoefte Ir Wil Nuijen Stichting Beter Zeist 26 september 2009

2 2 Bouwen? Tot welke prijs?

3 3 Hoeveel woningen er nodig zijn volgt uit: Bevolkingsaanwas (geboorten-overschot & migratiesaldo) Gezinsverdunning (afnemende gemiddelde gezinsgrootte) Herverdeling bevolking (concentratie versus spreiding)

4 4 …. en niet uit: Het aantal geregistreerde woningzoekenden! –Dubbeltelling (bij meerdere instanties ingeschreven als woningzoekende) –Opportunistische motieven (slechts 20-30 % is serieus op zoek) –Conjunctuurgevoelig (als het goed gaat willen veel méér mensen “zich verbeteren”) –Afkomstig van woningbouwverenigingen (zijn belanghebbend)

5 5 Wat voor woningen nodig zijn volgt uit: Bevolkingssamenstelling (bijv. vergrijzing) Woningvraag (bijv. voorkeur voor eengezinswoning met tuintje) Beschikbare ruimte (weinig ruimte -> flats)

6 6 Van het landelijk niveau dalen we af naar Zeist: Eerst Nederland Het aantal woningen (huishoudens) stijgt ( in %) méér dan het aantal inwoners.

7 7 Het aantal personen per huishouden neemt af (gezinsverdunning) Oorzaken –Vergrijzing –Meer alleenstaanden –Afnemende gezinsgrootte Door hoog aantal ouderen loopt gezinsverdunning van Zeist vóór op de rest van NL

8 8 Nu al treedt “krimp”op aan de randen van Nederland! Buurgemeenten van Zeist groeien minder dan Zeist, of krimpen zelfs!

9 9 Bevolking en woningen van Zeist 2009: 27500 woningen 2009: 60345 inwoners 2009

10 10 Let op! De bevolkingsaantallen van CBS en RPB zijn gebaseerd op de opgaven van gemeenten over hun voorgenomen bouwvolumes! Ze zijn niet het gevolg van zoiets als “autonome groei”. Daarom komt Zeist zo hoog uit!

11 11 Inwoners van Zeist, historie en prognose Let op! Tijdschaal van prognose (blauw) is gecomprimeerd

12 12 Zeist groeit méér dan de provincie Utrecht en dan Nederland!

13 13 Enkele kenmerken van Zeist: Hoog aandeel sociale woningbouw (Zeist: 36% - landelijk ligt dit op 32%) Grondoppervlak 48,5 km 2, waarvan –Agrarisch 13,5 % (NL 68,3%) –Bos & natuur: 45,1 % –Recreatieterrein: 6,9 % –Bebouwd: 29,9 % Inwoners > 65 jr: 17,4 % (NL 14,3 %, 24 % in 2030) Alleenstaand: 40 % (NL 35%) Aantal arbeidsplaatsen groter dan aantal inwoners dat voor werk in aanmerking komt (10.000 méér arbeidsplaatsen) Omgeving Utrecht vormt verkeersknooppunt van NL Zeist ligt temidden van meerdere ecologische zones

14 14 Verhuismobiliteit van Zeist

15 15 Hoe goed is het wonen in Zeist? De Bilt: 6 Muiden: 9 Hilversum:18 Barneveld:23 Utr. Heuvelrug:27 Amersfoort:30 Zeist40 Soest:41 Leusden:43 Uit onderzoek van Elsevier (juni 2009) blijkt dat veel plaatsen aantrekkelijker zijn dan Zeist: rangorde

16 16 Berekening van woningbehoefte van Zeist, 2010 – 2020 (1) Aantal woningen wordt bepaald door bevolkingsaanwas en gezinsverdunning, niet door “herverdeling” (Zeist is niet aangewezen als “groeikern”) Benodigde uitbreiding woningvoorraad: 2010 2020 door natuurlijke bevolkingsaanwas: 0 0 door gezinsverdunning: 28490 29320 28490 28490 + 830 (GEZINSGROOTTE NEEMT AF VAN 2,12 IN 2010 TOT 2,06 IN 2020)

17 17 Berekening van woningbehoefte van Zeist, 2010 – 2020 (2) Tot het jaar 2020 hoeft Zeist dus slechts 830 woningen bij te bouwen, om een stabiel aantal inwoners te houden. Dat is per jaar niet meer dan 83 woningen! Er blijft wellicht ruimte over voor beperkte expansie, als we daarvoor kiezen Een totaal bouwvolume van 100 per jaar is dus meer dan voldoende. De huidige plannen gaan uit van meer dan het dubbele aantal per jaar.

18 18 Samenvatting Zeist hoeft de komende 10 jaar niet méér dan 83 woningen/jaar aan de woningvoorraad toe te voegen, om het aantal inwoners stabiel op ca 60.000 te houden. Er is zelfs ruimte voor enige expansie. Met deze naar beneden bijgestelde bouwambitie wordt een aanzienlijk beperktere aanslag gedaan op het groen rondom en in Zeist, en kan Zeist zich blijven profileren als een plaats waar het aantrekkelijk wonen is, en blijft!

19 19 Zo voorkomen we deze situaties:

20 20 BEDANKT VOOR UW AANDACHT Zeistenaren voor een mooi en groen Zeist ! Bronnen: - Primos Prognose 2007 (ABF Research / VROM) - Statline (CBS) - Gemeentelijke prognose bevolkingsdaling (Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid) - Gemeente op Maat: Zeist 2006 (CBS) - Woonvisie, Zeist 2006 - 2010 - Nota: Zeist, Vandaag over Morgen - Gemeente-archief Zeist - Projectencatalogus Zeist 2007 - VNG: www.watdoetjegemeente.nl - Elsevier (20 jun 2009 & 12 sept 2009)


Download ppt "1 Bevolkingsontwikkeling en Woningbehoefte Ir Wil Nuijen Stichting Beter Zeist 26 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google