De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 6vwo 09 september 2015. programma Onderwijs en Organisatie Studie- en beroepskeuze Kennismaken met de mentor Buitenlandse excursies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 6vwo 09 september 2015. programma Onderwijs en Organisatie Studie- en beroepskeuze Kennismaken met de mentor Buitenlandse excursies."— Transcript van de presentatie:

1 informatieavond 6vwo 09 september 2015

2 programma Onderwijs en Organisatie Studie- en beroepskeuze Kennismaken met de mentor Buitenlandse excursies

3

4 samenwerken en begeleiding leerling schoolouders » teamleider » mentor » decaan » leerlingbegeleider » examenvreestraining

5

6 het eindexamen Schoolexamen (SE) vwo:klas 4, 5 en 6 (tweede fase) Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

7 soorten vakken 1. SE-vakken: Het SE-cijfer in combinatiecijfer: ath:ma, anw, profielwerkstuk gym:ma, anw, profielwerkstuk, kcv Nota Bene: combinatiecijfer: compensatie voor onvoldoende op eindlijst

8 soorten vakken 2. vakken met alleen SE: inf. – wd – kcv – ma –anw (cijfers) l.o. en ckv (onv. / vold. / goed) 3. vakken SE en CSE (50%-50%): alle andere vakken, b.v. gs

9 examenreglement op de site: cohort 2013 – 2016 algemeen en schoolspecifiek cijferbepaling herkansingsregeling herexamenregeling slaag-/zakregeling –gem. CE moet voldoende zijn (5,5) –slechts één vijf voor ne / en / wi –resultaat rekenen moet 4,5 of hoger zijn

10 schoolexamens vormen van toetsing: toets: schriftelijk, mondeling praktische opdracht practicum

11 PTA programma van toetsing en afsluiting welke toetsen wanneer: 3 kwartielen waarover hoe zwaar weegt de toets wel of niet herkansbaar

12 beoordelingen e.d. Wat wordt beoordeeld? resultaat, evt. proces (profielwerkstuk) Hoe wordt beoordeeld?cijfer of onv./vold./goed Bezwaar:richten aan examencommissie binnen 3x24 uur Examendossier bewaren: resultaten: door school (SOM) gemaakte SE-toetsen: door kandidaten of school, CSE: door school tot minimaal half jaar na het examen

13 herkansingsregeling 1 toets per periode, ongeacht resultaat: hoogste telt inhalen op herkansingsmoment: herkansing van inhaalwerk is niet mogelijk. afwezig bij herkansing: herkansingsmogelijkheid vervalt maatwerk

14 herexamen schoolexamen voor vakken met uitsluitend een schoolexamen (ma, anw, inf, wd,kcv) ma, anw, kcv: aan het begin van 5v voor één vak dat is afgesloten in 4v met een onvoldoende inf, wd: aan het eind van 6v, voor één vak dat in het examenjaar is afgesloten met een onvoldoende.

15 Geslaagd Eindcijfers: Alle cijfers 6 of hoger 1 x 5 en rest 6 of hoger 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 4 en 1 x 5 en rest 6 of hoger met gem. 6 of hoger

16 Slaag-/zakregeling vervolg CE gemiddelde 5.5 of hoger max. 1x5 voor ne – en – wi (kernvakkenregeling) Ckv en lo voldoende of goed Onderdelen combinatiecijfer 4 of hoger resultaat rekenen voldoende (4,5 of hoger)

17 ten slotte absentie: (on)rechtmatig (18 jr) te laat komen verlof onregelmatigheden maatregelen bij fraude communicatie

18 programma dit schooljaar drie SE-weken presentatie pws 3 februari 2016 twee examentrainingsweken; klooster deels open centrale examens 12 t/m 26 mei gala 27 mei 16 juni vlag uit !? Tweede tijdvak 21 t/m 24 juni 8 juli diploma-uitreiking

19 Vekiezingen DMR Kandidaten gezocht Deelmedezeggenschapraad 2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden 6 vergaderingen met de schoolleiding + 6 voorbereidingsvergaderingen Door het jaar heen op de woensdagavonden 2 vacatures Binnenkort verkiezingen, nadere informatie via de nieuwsbrief

20

21 Van Grundel ….. naar Hoger Onderwijs

22 programma HBO en WO lob toelatingseisen aanmelding loting selectie studiefinanciering

23 HBO - WO diploma havo: HBO diploma vwo: WO (universiteit) HBO 15%

24 lob voorbereiding op studiekeuze –open dagen –meeloopdagen –voorlichtingsactiviteiten –studie try-outs –etc. verplicht: in april 40 slu

25 beroepenvoorlichting Woensdag 9 december 2015 Beroepenvoorlichting Aanmelding via mail: J.fleer@carmelhengelo.nl

26

27 belang van lob juiste keuze vervolgstudie juiste keuze instituut verschillen in studiesteden wat past bij mij –traditioneel onderwijs –competentie gericht –aantal contacturen

28 toelatingseisen een diploma –HBO pabo, of WO rechten eisen profiel –werktuigbouwkunde: NT eisen profiel en vakken –geneeskunde: NG + natuurkunde aanvullende eisen –hotelschool/toneelschool –kunstacademie/logopedie –lichamelijke opvoeding

29 websites www.studielink.nl –aanmelden: DigiD nodig! www.duo.nl –aanvragen studievoorschot –informatie over loting en lotingsstudies numerus fixus aanvullende eisen decentrale selectie www.studentenreisproduct.nl

30 Open dagen www.opendagenkalender.nl Enkele data: RUG6 nov en 29 jan UU 20-21 nov en 5 maart Nijmegen 7 nov en 19 maart UT 20-21 nov Delft 23 en 26 oktober verdiepend

31 wanneer aanmelden hangt af van de soort opleiding: opleiding met aanvullende eisen: –voor 15 januari, –let op: soms eerder i.v.m. selectie. kunstopleidingen conservatorium university college

32 wanneer aanmelden overige opleidingen: –1 mei (toelatingsrechts/loting) – lotingsstudie: centrale selectie, gewogen loting decentrale selectie, door instelling directe plaatsing, klasse A steeds meer opleidingen eigen data aanvraag studiekeuze gesprek

33 centrale selectie instellingsfixus –fysiotherapie –psychologie –logopedie opleidingsfixus –geneeskunde –tandheelkunde –diergeneeskunde

34 decentrale selectie aanmelden bij één opleiding opleiding stelt zelf extra eisen: –vooropleiding/vakkenpakket/ werkervaring/ overgang 5v 42 punten (tandheelkunde nijmegen) onderzoek naar: –specifieke kennis en vaardigheden ook aanmelden voor gewone loting zie ook www.duo.nl

35

36 loting gewogen loting: lotnummer bij aanmelden gemiddelde van ex. cijfers lotingsklassen: A: 8 of hoger directe plaatsing B-C-D-E in verhouding 9-6-4-3 tweede helft juli bericht

37 selectie aan de poort opleiding selecteert zelf met eigen eisen, bijvoorbeeld: –media entertainment in Breda –fysiotherapie in Enschede –bestuurs- en organisatie- wetenschappen in Utrecht instroomtoets, bijvoorbeeld: –taaltoets rechten in Rot’ dam

38 geld  grundel-leerling ouder dan 18: – tegemoetkoming scholieren – zorgtoeslag (toeslagen.nl)  grundel-leerling jonger dan 18: –kinderbijslag tot en met oktober –studievoorschot vanaf oktober  grundel-leerling jarig tussen 1 april en 1 juli: –overbrugging voor juli en augustus –(‘vinkje’ aanmeldingsformulier ) –Studievoorschot aanvragen voor vervolgopleiding na de Grundel

39 studievoorschot Hoger Onderwijs: 3 onderdelen: 1.Lening vrij te kiezen bedrag tot max €986,- per maand. Afl 35 jr, vanaf min loon daarboven max 4% van maandinkomen

40 studievoorschot 2.Aanvullende beurs, max € 365,- indien inkomen ouders < 46,000,- 3.Studentenreisproduct www.duo.nl www.studentenreisproduct.nl www.rijksoverheid.nl

41 Voorlichting DUO Waarschijnlijk in december of januari door Johannes Bos Uitnodiging volgt via de nieuwsbrief

42

43 heeft u nog vragen? bedankt voor uw aandacht en tot ziens. J.fleer@carmelhengelo.nl J.fleer@carmelhengelo.nl

44 voorlichting buitenlandse excursies Praag:aula Londen:lokaal 105 Parijs:mediatheek survival:lokaal 004 Berlijn:lokaal 005

45 mentoren Dhr. Heinslokaal004 Dhr. Horstinklokaal 003 Dhr. Kienhuislokaal111 Dhr. Nijlandlokaal001 Dhr. Olde Boerrigterlokaal 103 Dhr. Vd Waaylokaal006 Mevr. Wagenaarlokaal104


Download ppt "Informatieavond 6vwo 09 september 2015. programma Onderwijs en Organisatie Studie- en beroepskeuze Kennismaken met de mentor Buitenlandse excursies."

Verwante presentaties


Ads door Google