De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 januari 2016 Han Bekker. 1. Relatie Toeslagen – Sociale Raadslieden - Belastingdienst ; 2. Terugvorderingen; 3. Ontwikkelingen; 4. Aandachtspunt(en);

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 januari 2016 Han Bekker. 1. Relatie Toeslagen – Sociale Raadslieden - Belastingdienst ; 2. Terugvorderingen; 3. Ontwikkelingen; 4. Aandachtspunt(en);"— Transcript van de presentatie:

1 27 januari 2016 Han Bekker

2 1. Relatie Toeslagen – Sociale Raadslieden - Belastingdienst ; 2. Terugvorderingen; 3. Ontwikkelingen; 4. Aandachtspunt(en); 5. Digitalisering. Programma 2

3 Relatie Toeslagen - Sociale Raadslieden - Belastingdienst 3

4 Relatie 4 Op weg 2016 Samenwerking tussen belastingen en toeslagen wordt geïntensiveerd. Achtergrond: Vanuit het oogpunt van de burger alle (fiscale en toeslagen) hulp bijeen:  Raakvlakken blauw en rood wordt door gecombineerde ondersteuning overzichtelijker;  Doel “hulpvraag van de burger optimaal behandelen”. Immers fiscaliteit en toeslagen raken elkaar. Burger wordt beter geholpen en de hulpverlening heeft meer grip op de situatie.

5 Relatie 5 Wat moet Belastingdienst/Toeslagen inbrengen of waar moet op worden ingezet, als het gaat om? Accountmanagement; Helpdesk; Intermediairdagen; Toegang tot klantgegevens.

6 Relatie 6 Online. Wat kan beter? Vernieuwde site van de Belastingdienst; Meerdere (postbus) emailadresssen; Chatfunctie (in ontwikkeling); Toegang tot klantportaal door E-herkenning; Forum. Maken jullie gebruik van het Forum?

7 Terugvordering 7

8 8 Terugvordering; Proces; Opzet/grove schuld; Beslagvrije voet (BVV); Verhaalsmogelijkheden.

9 Terugvordering Proces De uitvoering van terugvorderingen geschiedt door het landelijk incasso centrum (LIC). 9 Gevestigd in Enschede, Amsterdam en Groningen. Voor toeslagen zal het werk vooral in Enschede worden geconcentreerd. Gevolgen? Niet voor bestaande regelingen, dus betalingsregelingen blijven bestaan.

10 Terugvordering Proces Standaard betalingsregelingen: 10 Niet verder bemoeilijken kan alleen indien sprake is van een persoonlijke betalingsregeling. Als wij niet verder bemoeilijken dan zal de aanvrager altijd daarover bericht ontvangen. Speciale betalingsregeling: Indien men niet in 24 termijnen kan betalen dan kan verzocht worden om een persoonlijke betalingsregeling, maar alleen als geen sprake is van opzet of grove schuld. 1. Betaling van de schuld in één keer; 2. Betaling van de schuld in 24 gelijke termijnen; 3. Verrekening met een lopende toeslag.

11 Terugvordering Proces 11 Probeer bij de standaard betalingsregeling altijd een persoonlijke betalingsregeling te treffen. Bij het ontbreken van opzet of grove schuld wordt dit niet geweigerd. Waarom als er al een BVV is? Een BVV stopt altijd na 12 maanden en dan moet een nieuw verzoek worden ingediend. De persoonlijke betalingsregeling loopt 24 maanden en stopt dan altijd. Let op: Bij nieuwe schulden start dit automatische op, een telefoontje aan de BelTel volstaat.

12 Terugvordering Proces 12 Bij toeslagen wordt voor een persoonlijke betalingsregeling één formulier gebruikt. Dat formulier is te vinden op de site. Daar staat ook alle informatie over de persoonlijke betalingsregeling. Op het formulier staat het adres waar het naar toe gezonden moet worden. Dat adres is: Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum Postbus 100 6400 AC Heerlen

13 Terugvordering Opzet/grove schuld Hoe was het tot het najaar 2015? 13 De schuld moet binnen 24 maanden voldaan zijn. Zo nodig wordt een maandelijkse betaling gecombineerd met verrekeningen. De aanvrager kan verzoeken om toepassing van de BVV. Wij houden op basis van bekende gegevens rekening met de betalingscapaciteit. Indien men denkt dat dit onjuist is dan kan alsnog een beroep worden gedaan op de BVV. Dat een beroep kan worden gedaan op de BVV staat in onze brief. Wat is in het najaar 2015 veranderd? Inkomen kan te sterk dalen?

14 Terugvordering Proces 14 Bij Toeslagen wordt voor verzoek toepassing beslagvrije voet (BVV) één formulier gebruikt. Dat formulier is te vinden op de site. Daar staat ook alle informatie over de BVV. Op het formulier staat het adres waar het naar toe gezonden moet worden. Dat adres is: Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum Postbus 2549 6401 DA Heerlen

15 Terugvordering BVV 15 Waar gaat het om bij verzoeken om toepassing BVV? Vanaf 1 oktober 2015 zijn de processen gewijzigd en wordt gestreefd naar een doorlooptijd van 2 weken als het verzoek compleet is. Wat betekent dat: Snelheid! Het formulier op de site moet volledig ingevuld worden ingezonden; Alle bijlagen dienen bij het formulier te zijn gevoegd.

16 Terugvordering Verhaalsmogelijkheden Meer aandacht aan verhaalsmogelijkheden. 16

17 Ontwikkelingen 17

18 Programma 18 Ontwikkelingen; Wet- en regelgeving; Kinderopvangtoeslag.

19 Wijzigingen partnerbegrip: Wijziging 1 Partnerschap en beschermd wonen. Dit is niet altijd gewenst er kan worden afgezien van het partnerschap indien: Ontwikkelingen Wet- en regelgeving 19 Men woont in een accommodatie van een instelling die opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 biedt; Een afschrift van de beschikkingen tot het treffen van een maatwerkvoorziening kan overleggen.

20 Wijzigingen partnerbegrip: Wijziging 2 Ontwikkelingen Wet- en regelgeving 20 Een verzoek wordt ingediend; Dat verzoek ziet ook op de partnersituatie voor de Wet inkomstenbelasting 2001. Het verzoek kan niet worden herroepen. De ongelijke behandeling tussen kinderen en stiefkinderen kan leiden tot een ongewenst partnerschap. Die ongelijkheid is verwijderd. Het ongewenste partnerschap eindigt indien:

21 Verdere wijzigingen: Schorsende werking hoger beroep, nieuw artikel 37a van de Awir; Aanvullend heffingsvrij vermogen voor ouderen in de IB is vervallen; Informatieverstrekking door banken is versterkt bij huur- en kinderopvangtoeslag. 21 Ontwikkelingen Wet- en regelgeving

22 De uitvoering kinderopvangtoeslag gaat over naar DUO in berekeningsjaar 2018 geleidelijk of in één keer en dan in 2019. Een politiek besluit moet nog genomen worden; Ontwikkelingen Kinderopvangtoeslag 22 Belastingdienst/Toeslagen regelt de oude jaren tot het overgangsjaar en wikkelt deze ook volledig af; Oude jaren worden behandeld op basis van de huidige wet- en regelgeving.

23 Aandachtspunt 23

24 Aandachtspunten Partnerbegrip 24 Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap is sprake van een partnersituatie zolang: Een verzoek tot scheiding nog niet is ingediend bij de Rechtbank, of een vonnis tot scheiding nog niet is uitgesproken door de Rechtbank; Men op hetzelfde BRP adres staat ingeschreven. Conclusie Is er nog een formele partnersituatie, terwijl de partner niet verblijft bij de aanvrager dan blijft de partnersituatie instand. Dus geen recht op alleenstaanden faciliteiten.

25 Digitalisering 25

26 Digitalisering; Digitalisering 26 Elektronisch berichten verkeer (EBV); Niet zelfredzame burger; Machtigingen.

27 Uitgangspunten elektronisch berichtenverkeer (EBV): Digitalisering EBV Kennisgeving (dus niet het bericht zelf) van een bericht door middel van een mail. 27 EBV is niet vrijblijvend, dit is geregeld in artikel 13 van de Awir;

28 Digitalisering EBV Belastingdienst sluit hiermee aan bij ontwikkelingen in de samenleving. 28 Mensen doen veel online, denk aan bankzaken, aankopen enz.; 97% van de aangifteplichtigen doet dit online; Het aanvragen en wijzigen van toeslagen gebeurt vrijwel volledig (meer dan 97%) digitaal; Nu is ook de post van de Belastingdienst digitaal (online). Besparing is zo’n 700.000 brieven per dag, 150.000.000 per jaar.

29 Veel gaat digitaal, maar niet alles. Toeslagen is vanaf november 2015 digitaal: 29 Digitalisering EBV  Voorschotbeschikking Toeslagen 2016. Inkomstenbelasting:  Vanaf februari 2016 de aangiftebrief – digitaal, maar ook per post;  Vanaf februari 2017 de aangiftebrief alleen nog digitaal.

30 De meeste belastingplichtigen regelen hun digitale zaken zelf of binnen hun sociale netwerk. Er is een vangnet ingericht voor bepaalde groepen mensen. Die mensen worden geholpen door:  Belastingdienst;  Intermediairs, een vangnet van maatschappelijke organisaties;  De accountmanagers van Toeslagen en Belastingen houden persoonlijk contact met de intermediairs. Digitalisering Niet zelfredzame burger 30

31 Digitalisering Niet zelfredzame burger Het vangnet is er voor: kinderen jonger dan 14 jaar; nabestaanden die belastingzaken moeten regelen voor een overledene; mensen die in het buitenland wonen; personen die onder bewind, mentorschap of curatele zijn gesteld; mensen voor wie een curator is aangesteld omdat zij failliet zijn verklaard; personen voor wie een bewindvoerder is aangesteld, omdat zij in een schuldsaneringstraject zitten; leden van diplomatieke vertegenwoordigingen met bepaalde fiscale privileges. 31 Men hoor niet tot een van de mensen op bovenstaande lijst, wat dan? Dan kan men bellen met de BelTel.

32 Belastingdienst helpt door: Bij elk gesprek informatie over de Berichtenbox te verstrekken; Digitalisering Niet zelfredzame burger 32 De inrichting van een speciaal callcenter voor MijnOverheid, DigiD en de Berichtenbox: 0800 – 235 83 52; Blijkt aan de telefoon dat de klant er niet uitkomt, dan wordt een balieafspraak gemaakt.

33 Hulp aan de balie door middel van het helpen bij het: Aanvragen en activeren van DigiD of DigiD machtigen; Activeren van de berichtenbox op mijn.overheid.nl; Het verkrijgen van toegang tot Mijn Belastingdienst en Mijn Toeslagen. 33 Digitalisering Niet zelfredzame burger

34 Digitalisering Machtigingen 34 Kijk voor vragen over machtigingen op: https://machtigen.digid.nl/ Namens iemand in de Berichtenbox kijken kan nog niet als organisatie daar wordt wel aan gewerkt. Wel kan iemand een persoon machtigen om namens hem of haar in de berichtenbox te kijken.

35 Einde 35 Heeft u nog vragen?


Download ppt "27 januari 2016 Han Bekker. 1. Relatie Toeslagen – Sociale Raadslieden - Belastingdienst ; 2. Terugvorderingen; 3. Ontwikkelingen; 4. Aandachtspunt(en);"

Verwante presentaties


Ads door Google