De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De verlamde genezen Lucas 5:17-26. Lucas 19:10 Want de Zoon des mensen kwam om zoeken en te redden wat verloren is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De verlamde genezen Lucas 5:17-26. Lucas 19:10 Want de Zoon des mensen kwam om zoeken en te redden wat verloren is."— Transcript van de presentatie:

1 de verlamde genezen Lucas 5:17-26

2

3 Lucas 19:10 Want de Zoon des mensen kwam om zoeken en te redden wat verloren is

4 Lucas 5:16 Jezus ging de woestijn in om te bidden

5 Kapernaum kfar = dorp, bescherming nahum = vertroosting

6 Jezus zat in Zijn eigen huis en leerde de farizeeën en wetgeleerden

7 die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren.

8 En zie, mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te leggen Lucas 5:18

9 maar toen zij door de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen…...... Lucas 5:19

10 klommen zij het dak op en lieten hem, door de tegels, met het ligbed neer in het midden, vóór Jezus. Lucas 5:19b door de tegels: Genesis 11:3 Babel – tichelen Exodus 1:14 tichelen bakken Jesaja 9:10 tichelen zijn gevallen…

11 En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: mens, je zonden zijn je vergeven. Lucas 5:20 hun geloof: 4 + 1 Marcus 2:3

12 En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: mens(heid), uw zonden zijn je vergeven. Lucas 5:20 vergeving van zonden:  (van)af-lating zonden: missers

13 En de schriftgeleerden en de Farizeeën redeneerden: Wie is deze? Hij spreekt lastering! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Lucas 5:21

14 Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen: Wat redeneren jullie in jullie hart? Lucas 5:22 U kent…mijn zitten en mijn opstaan U begrijpt van ver mijn gedachten Psalm 139:2

15 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Je zonden zijn je vergeven, of: sta op en wandel? Lucas 5:23 sta op = opwekken

16 Maar opdat jullie weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg je, sta op, neem uw draagbed op en ga naar jouw huis. Lucas 5:24 Eigen huis huis van de Zoon des mensen Jouw huis

17 Maar opdat jullie weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg je, sta op, neem uw draagbed op en ga naar jouw huis. Lucas 5:24 Zoon van Adam = erfgenaam macht = volmacht, gedelegeerde autoriteit (ver)losser

18 En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nam waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, God verheerlijkend. Lucas 5:25 doel van zijn verlamd zijn: tot verheerlijking van God, dat de werken van God in hem openbaar worden Johannes 9:3

19 En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees en zeiden: Wij hebben vandaag paradoxale dingen gezien. Lucas 5:26 ontsteltenis (extase): verwondering over de woorden van genade Lucas 4:22 zij stonden versteld van Zijn onderrichtLucas 4:32 Wonder = teken: Hij is de Zoon van Adam


Download ppt "De verlamde genezen Lucas 5:17-26. Lucas 19:10 Want de Zoon des mensen kwam om zoeken en te redden wat verloren is."

Verwante presentaties


Ads door Google