De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spelen met vuur De effecten van bezuinigingen op brandweerzorg in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spelen met vuur De effecten van bezuinigingen op brandweerzorg in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Spelen met vuur De effecten van bezuinigingen op brandweerzorg in de praktijk.

2 Programma 1. Inloop vanaf 18.30 met koffie. 2. Woord van welkom door vz. Karenanna (19.00 u). 3. Inleiding: doel bijeenkomst, Gian Kerstges, ns. vakbonden 4. Samenstelling uitrukploeg (Dennis Damen) 5. Vroeger en nu (Hans Koopman, ploegchef) 6. Innovatie versus huidige praktijk (Frans vd Weerden) 7. Uitruktijd analyse (Mark Verkerk) 8. Investering in schijnveiligheid (Mark Verkerk) 9. Achterstallig onderhoud (Gian Kerstges) 10. Praktijksituatie in beeld…… 11. Conclusies, aanbevelingen en einde rond 21.00 u. 12. Napraten.

3 3. Doel voorlichtingsbijeenkomst Adequaat informeren van raadsleden en bestuurders m.b.t. het brandweervak in de praktijk. Risico’s en kansen in kaart brengen. Bijdrage leveren aan een gezonde en evenwichtige besluitvorming, straks in de raden. Dat allemaal in het belang van onze gezamenlijke veiligheid!

4 4. Wat doet de brandweer? Uitleg door Dennis Damen, Brandmeester.

5 gedrag van mensen bij brand gedrag van mensen bij brand Mensen vluchten via de dichts bijzijnde nooduitgang. Mensen raken in geval van brand in paniek. BHV ‘ers zijn overbodig: de technische veiligheidsmaatregelen zijn veel belangrijker. Mensen kennen de gevaren van brand. Mensen vluchten zodra ze een brandalarm horen. Mensen maken gebruik van de groene vluchtrouteaanduidingen. Mythen omtrent zelfredzaamheid ontkracht

6

7

8 6. Stand van zaken innovatie (Frans vd Weerden) Cdt. G. van Klaveren in het filmpje vertelt op basis van een toekomstplaatje, met hoogwaardige technische ondersteuning via robots e.d. Echter, zover zijn we nog niet. Laten we eens inzoomen op de infrastructuur in stad (bijv. Maastricht of Heerlen) en een dorp in het Heuvelland. Grote verschillen t.a.v. behoeften en accenten brandweerzorg! Uitruktijd staat onder grote druk! 4 vragen over inovatie 4 vragen over inovatie

9 7. Uitruktijd: een kleine analyse (Mark Verkerk) Verschillen geografische situatie. Drukkere maatschappelijke omgeving: meer verkeer e.d. Onvoorziene omstandigheden ter plaatse bij calamiteit: elke seconde telt! Gevolgen van kleinere uitruk via SIE onder de huidige omstandigheden (techniek!) e.d. Opleiden en competenties.

10 8. Hoe de overheid geïnvesteerd heeft in schijnveiligheid (Mark Verkerk). In 1995 waren er in Zuid Limburg 700 brandweermensen. Op 1 januari 2011 zijn er 700 brandweermensen in Zuid Limburg. Bron CBS. Er is zwaar geïnvesteerd in preventie en proactie toch zijn het aantal binnenbranden gestegen in Nederland. 1995 waren er 13600 en in 2010 15300 binnenbranden. Bron CBS.

11 gevolg: stapeling van risico’s Kleinere TS / bemensing heeft gevolgen. Geen piket in Maastricht betekend dat het materiaal niet meer inzetbaar is.

12 9. Achterstallig onderhoud (Gian Kerstges) De organisatie heeft door de jaren heen keuzes gemaakt rondom inzet van mensen. Combinatie: beroepskrachten en vrijwilligers. Maastricht bijvoorbeeld ging daar anders mee om dan Parkstad. Investeringen in “dubbele petten”: medewerkers kunnen zowel beroeps als vrijwilliger zijn. Gevolg: er ontstond een “zwarte” formatie. Arbeidstijdenwet werd en wordt veelvuldig overtreden! Tijdvak juli 2010 – heden: > 500 overtredingen van alleen al 1 enkele spelregel van de Atw. Dossiers liggen bij de rechter.

13 Praktijksituatie in beeld…. (diverse medewerkers laten zien, ter plekke in de zaal, wat er rondom een calamiteit zoal gebeurt) Door: Mark Verkerk en collega’s.

14 10. Conclusies en aanbevelingen (Gian Kerstges) Uitgaan van kwaliteit en inhoud: welke eisen stellen wij aan de brandweerzorg?? Zijn wij bereid de uitkomst onder de streep open te houden, totdat we samen de normen bepaald hebben?? Zijn wij bereid zonodig investeringen te doen, om op lange termijn de vruchten te plukken?

15 Conclusies Brandweer vereist investeringen en geen kale bezuinigingen. Brandweer is de enige instantie in ons land die binnen 8 minuten voor uw deur staat! Sneller dan welke andere hulpverlener of instelling dan ook. Veiligheid / kwaliteit heeft zijn prijs. Er zijn bedrijfsonderdelen die beter kunnen functioneren en tevens “goedkoper” kunnen. D.w.z. de “instabiele” onderdelen en niet het meest stabiele deel, de uitruk! Wegsnijden overbodige bureaucratie. Bezuinigingsdoelstelling 3,5 miljoen is uit de lucht gegrepen. Wie zich verdiept in de materie kan niets anders concluderen. Bent u bereid in te leveren op uw brandweerzorg? Kortom: willen wij brandjes blussen of de brand meester worden?

16 Aanbevelingen Stel vast dat er meer onderzoek nodig is naar risico’s en kansen. Neem daar de tijd voor! Leg nadruk op de vraag: welke eisen stellen wij als maatschappij aan veiligheid en goede brandweerzorg! Realisme is nodig: veiligheid leent zich niet voor experimenten.

17 Balans zoeken tussen kwaliteit en budget Hartelijk dank voor uw komst. Wij wensen u veel wijsheid bij de keuzes die gemaakt moeten worden.


Download ppt "Spelen met vuur De effecten van bezuinigingen op brandweerzorg in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google