De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gewoon boeiend om daar in bezig te zijn. Inleiding op de stellingen Köhler Je zou elke bijeenkomst willen beginnen met de woorden: “… In den beginne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gewoon boeiend om daar in bezig te zijn. Inleiding op de stellingen Köhler Je zou elke bijeenkomst willen beginnen met de woorden: “… In den beginne."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gewoon boeiend om daar in bezig te zijn

2 Inleiding op de stellingen Köhler Je zou elke bijeenkomst willen beginnen met de woorden: “… In den beginne ontstonden er bonden door samenwerking van mensen die op hetzelfde terrein hun boterham verdienden …..” Doordat er een steeds groter beroep gedaan werd op deze vrijwillige kaderleden en de materie steeds ingewikkelder werd, moesten er mensen worden ingehuurd ter ondersteuning van deze vrijwilligers. Vaak vrijwillig gekozen kaderleden die er een dagtaak van maakten en maken. Het maakt mij vaak wat moedeloos als er leden op de bijeenkomsten zijn die met een beschuldigende vinger naar hun bond wijzen. Elke keer moet ik hun er op wijzen dat ze de vinger naar zichzelf moeten uitstrekken en zeggen: ” De bond dat zijn wij ! ”

3 In elk bestuur tref je doeners, denkers en lifters aan. Om tot een goed werkend geheel te komen zijn echter alle handen hard nodig. Dat geldt voor de Seniorenadviesraad en de ODP. Het zal bij de Senioren van Publieke Zaak niet anders zijn. Het is nodig dat het betreffende kader beschikt over voldoende bestuurders van het type doener/denkers. Dit houdt niet in dat bestuurders van het type lifter/consument geen inbreng zullen hebben. Köhler: stelling 1.

4 Köhler stelling 2. De weg waarlangs de werkgroep ODP haar beleidsstandpunten bij de CNV Vakcentrale op tafel krijgt, loopt langs twee kanalen: 1. Via de adviesraad CNV Senioren 2. Via de eigen vakbonden Om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van je bond zal het onderliggende kader de bond met voorstellen en standpunten moeten voeden.

5 Köhler stelling 3. Tijdens seniorenbijeenkomsten wordt bijna in elke bijeenkomst de wens uitgesproken tot een hechtere samenwerking met de Unie KBO en de PCOB. Om tot een zo breed mogelijke samenwerking te komen zullen we ons moeten richten op regionale samenwerking. Samengaan van de Vakcentrale CNV, de Unie KBO en de PCOB is voorlopig een utopie. Er moet eerst een gestructureerde samenwerkings- vorm van kaderleden uit de CNV-bonden ontstaan, alvorens tot overleg/samenwerking over te gaan met de regionale afdelingen van Unie KBO en PCOB.

6 6 Ja toch ?


Download ppt "1 Gewoon boeiend om daar in bezig te zijn. Inleiding op de stellingen Köhler Je zou elke bijeenkomst willen beginnen met de woorden: “… In den beginne."

Verwante presentaties


Ads door Google