De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paulien Assink Haagse Hogeschool 26 juni 2007 Uit het harnas Vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paulien Assink Haagse Hogeschool 26 juni 2007 Uit het harnas Vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap."— Transcript van de presentatie:

1 Paulien Assink Haagse Hogeschool 26 juni 2007 Uit het harnas Vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap

2 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 2 De tijd is rijp….! –De huidige tijd is spannend: we staan op een kruispunt in de menselijke geschiedenis; het “fallen down scenario” of het “united colourscenario” –Wat er in de wereld gebeurt is een afspiegeling van ons bewustzijn –De toekomst wordt iedere dag gecreëerd door de keuzes die wij hier en nu maken –Noblesse oblige: vooral leiders dienen het goede voorbeeld te geven

3 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 3 Uit het harnas komen…. –Leiders in deze tijd leven in een harnas: ze zijn niet meer in contact met hun authentieke zelf en de werkelijkheid om hen heen –Op persoonlijk niveau maakt het harnas zich o.a. kenbaar door angst, onzekerheid en eenzaamheid –Op collectief niveau zien we het harnas in de vorm van schaarstedenken, kankerachtig groeidenken, de tucht van de markt en de spanning tussen korte termijnresultaten en duurzame ontwikkeling

4 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 4 De eerste stap is de herkenning van het harnas…. –Het harnas is een illusionaire gevangenis waarin mensen zich opsluiten –Alle problemen in relaties, in organisaties en de wereld ontstaan doordat mensen niet in contact staan met hun ware aard of essentie –Het ontstaan van het harnas is een subtiel proces dat beïnvloed wordt door de volgende vier invloeden van lijderschap……

5 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 5 We zijn ontheemd geraakt… –Spiritueel lijderschap: vervreemding door betekenisverlies –Mentaal lijderschap door een mechanistische denkwijze en de illusie van fragmentatie –Emotioneel lijderschap door beschadiging en gebrek aan verbinding –Fysiek lijderschap door overexploitatie en vervuiling van ons lichaam en de aarde –We zijn niet meer thuis in ons Zelf –Er is een noodzaak tot ander leiderschap

6 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 6 De enige uitweg is de weg naar binnen –Er zijn vier wegen naar authentiek leiderschap –Covey noemt ze: “the four changeless principles at the core” –Het zijn de vier elementaire bewustwordingsprocessen van de mens: gewaarwording, denken, voelen en intuitie. –Deze vier wegen vormen tesamen een holistische aanpak om te komen tot meer authentiek leiderschap en vandaaruit meer verantwoord leiderschap van teams, organisaties en de wereld

7 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 7 Spiritueel leiderschap: inspiratie en het beste van jezelf –Kernwoorden: passie, inspiratie, bezieling, overgave, intuitie, verbinding en synchroniciteit –Spiritueel leiderschap is het leren luisteren naar wat je bezielt en waarvoor jij leeft –Wat inspireert jou en wat is het beste wat jij te geven hebt? –Het harnas bestaat uit zinloosheid, apathie, doorgeschoten geloofsovertuigingen, het gevoel er alleen voor te staan –Ontdek waarvoor je leeft en volg je passie

8 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 8 Mentaal leiderschap: met nieuwe ogen leren kijken en creëren –Kernwoorden: open en oordeelloos waarnemen, loslaten van beperkende beelden, visie, verbeeldingskracht –Mentaal leiderschap is helder en open denken door aanwezig te zijn in het hier en nu en het gebruik maken van de scheppende kracht van verbeelding en intenties –Het harnas bestaat uit starre en beperkende overtuigingen, vooroordelen, een overbelast denkhoofd en werkschema –Luister naar de mogelijkheden die zich aandienen. De toekomst wordt iedere dag gecreëerd

9 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 9 Emotioneel leiderschap: in verbinding met anderen –Kernwoorden: gevoelens, emoties, koestering, verbinding, plezier, empathie –Emotioneel leiderschap is het loslaten van beperkende emotionele ervaringen en overtuigingen uit het verleden en het vermogen jezelf en anderen zonder condities lief te hebben –Het harnas bestaat uit projectie van onverwerkte emoties op anderen, eenzaamheid en slachtoffergedrag –Ontwikkel jezelf in vertrouwde relaties en netwerken waar eerlijke feedback en ondersteuning wordt gegeven

10 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 10 Fysiek leiderschap: met respect voor lijf en leven –Kernwoorden: in contact zijn met je lichaam, vitaliteit, vormgevende en praktische kwaliteiten –Fysiek leiderschap is thuis zijn in je lijf en respect voor de aardse werkelijkheid –Het harnas bestaat uit de vlucht in de materie, spanning in schouders, nek en rug, jezelf geen lucht gunnen in spannende situaties, je lijf verwaarlozen. –Luister naar je lichaam, gun jezelf een gezonde levensstijl en blijf lachen.

11 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 11 Wat is authentiek en verantwoord leiderschap? –Leiderschap is wat iedere mens doet die uit zijn harnas breekt en zijn potentie ontwikkelt en wezenlijke roeping volgt –De effectiviteit en het succes van een leider wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin een leider alle bronnen in zichzelf kan aanboren (vierdimensionaal leiderschap van de eigen authenticiteit) om daarmee optimaal dienstbaar te kunnen zijn aan het creëren van condities voor anderen om een betere toekomst voor ons allen te realiseren (verantwoord leiderschap)

12 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 12 Hoe creëer je een succesvol team Spiritueel: Vraag naar de inspiratie van ieder teamlid als fundament voor het gemeenschappelijke purpose Mentaal: Maak gebruik van de collectieve intelligentie door in dialoog te zijn i.p.v. debat Emotioneel: Wees open in feedback en maak optimaal gebruik van de verschillen tussen teamleden Fysiek: Creeer de fysieke en virtuele ruimte waarin het aangenaam is om elkaar te ontmoeten

13 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 13 Authentiek en verantwoord leiderschap in organisaties –Het verticale businessmodel verkeert in crisis –Organisaties in de 21ste eeuw zijn levend en lerende netwerken: –De kracht van een gezamelijke doelgerichte bestemming (Spirituele dimensie) –De meerwaarde van co-creatie (Mentale dimensie) –Eenheid in waarden en optimaal gebruik van verschil (Emotionele dimensie) –Zorg voor een goede balans tussen prestaties op korte termijn en duurzame ontwikkeling op langere termijn (Fysieke dimensie)

14 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 14 Ontwikkel de wereld en begin bij jezelf –Wij zijn de wereld en onlosmakelijk met elkaar verbonden (Spiritueel) –Een andere manier van denken is nodig (Mentaal) –De kracht van diversiteit en verbinding maakt het verschil (Emotioneel) –Met respect omgaan met ons lichaam en de aarde (Fysiek) –Ontwikkel de wereld en begin bij jezelf, er zijn vele mogelijkheden iedere dag weer als persoon, op netwerkniveau, in organisaties en op wereldniveau –Mensen hebben een oneindige potentie om leider van een beter leven te worden!

15 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 15 De basis vanwaaruit ik leef en spreek… –Het leven zelf: mijn levens- verhaal op de vier dimensies resulterend in mijn droom en “calling” –Mijn ervaring als leiding- gevende in de lijn en coach van leiders, groepen en organisaties bij KPMG en TG –Mijn ervaring als reisleider van CALL, RAVEL en Young CALL –De reis van het boek dat me veel heeft gebracht en naar ik hoop jullie ook gaat inspireren!

16 © Twynstra Gudde 26 juni 2007 Uit het harnas 16 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Paulien Assink pas@tg.nl DOCSOpen nummer 461398 www.twynstragudde.nl Studiocode 404


Download ppt "Paulien Assink Haagse Hogeschool 26 juni 2007 Uit het harnas Vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap."

Verwante presentaties


Ads door Google