De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Gegevensbeheer Stedelijk Water 4 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Gegevensbeheer Stedelijk Water 4 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Gegevensbeheer Stedelijk Water 4 november 2013

2 15:00Opening Hugo Gastkemper (Stichting RIONED) Blok 1: Dit is er Blok 2: Dit willen we Blok 3: Zo gaan we verder 16.45Pauze 17.00 Ondertekening convenant 17.30Borrel en buffet Programma

3 Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Marinus Vonhoff

4 Gegevenswoordenboek Stedelijk Water Marinus Vonhof, Grontmij Ede, 4 november 2013 GWSW

5 Ter Visie - Introductie Opzet en inhoud GWSW Status GWSW (2013/2014) Ter visie: website www.riool.netwww.riool.net In detail: GWSW Browser Strategiedag 11 oktober 2012

6 GWSW: Opzet en inhoud Veel meer dan een woordenboek: Het bevat objecten en kennis van Stedelijk Watersystemen Specialisaties/soortenstructuur/taxonomie Definities Specificaties / kenmerken Samenstellingen Een database met een hoog semantisch niveau (betekenisvol) Van document (EN/NEN/...) naar model

7 GWSW: Opzet en inhoud Technologie: ISO 16354 GWSW = verzameling feiten (nu circa 7000) Feit = ORO = relatie tussen twee dingen Definities Kenmerken Samenstelling Query/vraagtaal Taxonomie Bochtstuk Verbindingsstuk Bochtstuk Verbinden in een hoek Verbinden in een hoek Functie Bochtstuk Materiaal Hemelwatersysteem Leiding Leiding Verbindingsstuk GWSW-Model Concepten GWSW-BIM Fysieke objecten ModelProject

8 GWSW: Opzet en inhoud Reikwijdte: Raakvlakken IMGeo/BGT IMKL/IMSW CBNL IHW Aquo … NLCS Straks: Doel en implementatie IMSW Marcel Reuvers (Geonovum)

9 GWSW: Status 2013/2014 Nu 20142013 Normeren Uitwissel- formaat Testen Uitleveren Testen Uitleveren Ter visie Normeren SWS-basiskaart Ter visie MonitorenGemalenBAG/BGT

10 GWSW: Ter visie Laat eens zien: RIONED Website Producten – GWSW Download pagina www.riool.net

11 GWSW: Browser Laat eens zien: GWSW Browser Context: Basis Rib BIM Validatie BIM 2D-view – gemaal 0978 BIM – aspecten 0978 Model – gemaal

12 Dank voor de gelegenheid Graag uw commentaar op het GWSW in de komende maanden (nov/dec 2013)

13 Doel en implementatie IMSW Marcel Reuvers

14 IMSW Geo-view op Stedelijk water Marcel Reuvers, Paul Janssen Geonovum Ede, 4-11-2013 NEN3610 IMB AG IM KL IMKA D IMNA B IMLGIMWAIMROIMKI CH IMW E IMGe o IM01 01 IMBR O IMTOPIMOOVIM... ISO Data Exchange ISO INSPIRE

15 IMSW IMSW, een informatiemodel met als scope de basistopografie van stedelijk water alleen de basisinformatie die nodig is voor locatie en herkenning van afvalwatersystemen en onderdelen daarvan voor werkprocessen waar de ligging van stedelijk water objecten een rol in speelt Het model is uitdrukkelijk niet voor het beheer van het afvalwatersysteem zelf  GW-SW

16 GWSW: Opzet en inhoud Reikwijdte: Raakvlakken IMGeo BGT IMKL IMSW CBNL IHW Aquo … NLCS

17 IMSW Onderdeel van een grotere geo-familie

18 Integratie van stedelijk water in de geo- infrastructuur: Een voorbeeld Met dank aan SSC De Kempen

19 De data zijn al in de back-office!!! IMSW IMSW verbindt back met front

20 IMSW klaar voor consultatie www.riool.net/imsw

21 Blok 2, dit willen we * Het GWSW is nog maar het begin… Wim van der Vliet * Toekomstblik vanuit samenwerking gemeenten en waterschap Breunis van de Weerd

22 * De BGT als katalysator voor standaardisatie Ruud van Rossem * De ontwikkeling van de conceptenbibliotheek CB-NL Jaap Bakker * Laat data stromen Boris Everwijn

23 Het GSW is nog maar het begin… Wim van der Vliet

24 GSW is nog maar het begin.....

25 Toekomstbeeld Ontwikkeling software: verandering van aanbod markt, naar vraag vanuit beheer verschuiving van product naar proces

26 Toekomstblik vanuit samenwerking gemeenten en waterschap Breunis van de Weerd

27 De BGT als katalysator voor standaardisatie Ruud van Rossem

28 30 mei 2016 De BGT: Katalysator voor standaardisatie 4 november 2013, Cinemec Ede Ruud van Rossem, Programmamanager BGT

29 29 30 mei 2016 De BGT als ondergrond voor projectie van thema’s

30 30 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie

31 31 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie De realisatie draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Administratieve lastenverlichting Betere samenwerking binnen de overheid Kostenbesparing in ketens

32 32 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie De realisatie draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Administratieve lastenverlichting Betere samenwerking binnen de overheid Kostenbesparing in ketens Betere informatieuitwisseling Kostenbesparing door eenmalig inwinnen meervoudig gebruik

33 33 Wet BGT Q4 2011 Programmastuurgroep BGT akkoord Q2 2012 Wetsontwerp naar Ministerraad Q3 2012 Wetsontwerp naar Raad van State 4 juli 2013 Tweede Kamer stemt in 24 september 2013 Eerste Kamer stemt in 17 oktober 2013 Publicatie

34 34 30 mei 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Verken ning Ontwerp fase Realisatie fase 1Realisatie fase 2 Implementatie bij gebruikers Planning 2008 - 2020

35 35 30 mei 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Verken ning Ontwerp fase Realisatie fase 1Realisatie fase 2 Implementatie bij gebruikers

36 36 30 mei 2016 Stelling: De BGT is één grote standaardisatieactie

37 37 BGT (IMBGT) Plustopografie (IMGEO) Thema van gebruiker (Sectormodel A) Thema van gebruiker (Sectormodel B) De BGT als ondergrond voor projectie van thema’s

38 38 30 mei 2016 IMGEO 1.0 IMBGT IMGEO 2.0 Sectormodel

39 39 Wegdeel AAttribuutwaarde functieWegLokale weg verhardingOnverhard geometrieVlak relatieveHoogteligging0

40 40 Het transitieproces… 30 mei 2016 naar BGT Van huidige bestanden (o.a. GBKN)

41 41 Groenbeheer met de BGT als ondergrond 30 mei 2016

42 42 Stedelijk water is ook Geo-informatie Eh..links? rechts?

43 43 Aanbevelingen voor IM-Stedelijk-Water Heb goede redenen voor standaardisatie Maak het niet vrijblijvend (wet of afspraak) Bepaal de scope verstandig 30 mei 2016

44 44 Aanbevelingen voor IM-Stedelijk-Water Heb goede redenen voor standaardisatie Maak het niet vrijblijvend (wet of afspraak) Bepaal de scope verstandig Richt een ontwerpproces in met voldoende checks and balances Houdt de standaard stabiel Communiceer veel, lang en consistent 30 mei 2016

45 45 Aanbevelingen voor IM-Stedelijk-Water Heb goede redenen voor standaardisatie Maak het niet vrijblijvend (wet of afspraak) Bepaal de scope verstandig Richt een ontwerpproces in met voldoende checks and balances Houdt de standaard stabiel Communiceer veel, lang en consistent Verandermanagement is vele jaren voor hetzelfde gaan 30 mei 2016

46 46 30 mei 2016 Meer informatie: Website: www.BGTweb.nl Vragen ?

47 De ontwikkeling van de conceptenbibliotheek CB-NL Jaap Bakker

48 CB-NL- Open communicatie tussen werelden mogelijk maken STABU ETIM OTB (RWS) CROW Bedrijf INSPIRE IFC/bSDD ( buildingSMART) RioNEDNEN NLCS (SBRCurnet) IMGeo (Geonovum) AQUO (IHW) CORA (Aedes) BID (Prorail) CB-NL

49 Droombeeld Iedereen mag zichzelf centraal zetten in zijn eigen wereld, en van daaruit met anderen communiceren.

50 Laat data stromen Boris Everwijn

51 Convenant IMSW 4 november 2013 Boris Everwijn Laat data stromen

52 Introductie Informatiehuis Water Samenwerking van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen; Zorgdragen voor efficiënt en effectief gegevensuitwisseling tussen deze partijen; Beheerder van de open standaard: Aquo Voor grond-, afval- en oppervlaktewater;

53 Praktijk is weerbarstig Aquo-standaard al 15 jaar in ontwikkeling; Inbedding laat te wensen over: Projecten en programma’s hebben oog voor een specifiek doel, maar niet voor efficiënte gegevensuitwisseling; Spel goed spelen tussen de WAT en de HOE.

54 Tips Water houdt zich niet aan grenzen – Goede samenwerking realiseren met IHW; Bodem en water hebben een nieuw IMMetingen opgezet => – sluit hierbij aan met IMSW; Er komt een Centraal College van Deskundigen voor formele goedkeuring van wijzigingen van datastandaarden – Sluit hierbij aan met IMSW;

55 Blok 3, zo gaan we verder * Invoeringskosten en -tijd * Planning * Communicatie

56 Beoogde mijlpalen 1 januari 2015: algemeen gebruik GWSW en IMSW september 2014: volgende bijeenkomst

57 PAUZE

58 Ondertekening Open standaarden voor Gegevensbeheer stedelijk water Convenant


Download ppt "Bijeenkomst Gegevensbeheer Stedelijk Water 4 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google