De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de info-avond van groep 6. Agenda Voorstellen Toelichting vakken Leerlingenzorg Algemene zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de info-avond van groep 6. Agenda Voorstellen Toelichting vakken Leerlingenzorg Algemene zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de info-avond van groep 6

2

3 Agenda Voorstellen Toelichting vakken Leerlingenzorg Algemene zaken

4 Even voorstellen…… Juf Brigit Janssen. Juf Lisette van der Hulst.

5 Technisch lezen Estafette (3x in de week drie kwartier) 3 niveaus Begrijpend lezen Goed gelezen (1x per week drie kwartier) Nieuwsbegrip (1x per week drie kwartier)  actuele onderwerpen Vrij lezen Iedere ochtend, het eerste kwartier van de dag Lezen

6

7 Taal. Iedere dag 45 min., op maandag 60 min. Werken op 3 niveaus Veel instructie Extra aandacht voor woordenschat Spelling. 4x per week 30 min. Spellingsregels worden aangeleerd en toegepast Werken op 3 niveaus Werken met het computerprogramma Taal Actief

8 Rekenmethode: De wereld in getallen Iedere dag 1 uur. Instructie- verwerking- verlengde instructie 3 niveau groepen Oefenwerk op de computer Weektaak voor zelfstandig werken

9 Schoolorganisatie dinsdagmiddag. Alle leerlingen van groep 6-7-8 hebben dan 1 uur gym en 1 uur crea.

10 Werken in een thema In teams van 4 leerlingen wordt gewerkt aan een taakkaart. Opdrachten zijn voor tweetallen, soms drietallen, soms individueel. In de teams zitten leerlingen van groep 5 en 6. Vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde vormen de basis voor de projecten. Taakkaarten zijn gekoppeld aan de kerndoelen.

11 Thematisch werken. 2x per week. Voorbeeld van een taakkaart

12 Gym: 2x per week → gymkleding en goede gymschoenen Creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid ( dinsdag) drama, muziek Verkeer: Wijzer in het verkeer. Schrijven: Pennenstreken Kinderen schrijven met vulpen, potlood, stabilo, balpen (noodgevallen)

13 Praktische zaken. Boekbespreking → start begin oktober. Spreekbeurt → start na kerstvakantie Topografie: provincies met de belangrijke steden en wateren → start medio oktober Extra oefenbladen voor taal, spelling en rekenen ( indien nodig) Mobile telefoon: whats app!

14 Leerlingenzorg IB: Marian van Hulten LVS: Cito eind januari / begin juni Van individuele handelingsplannen naar groepsplannen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen Parnassys: administratieprogramma Soc.volgsysteem: Zien

15 Soc.volgsysteem: Zien Zien helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in kaart te brengen en hoe er vervolgens naar te handelen. Wordt één keer per jaar door leerlingen en leerkrachten ingevuld. De zeven dimensies : 1.Welbevinden (komt opgewekt, ontspannen over, gaat graag naar school ) 2.Betrokkenheid ( heeft plezier in school en toont belangstelling) Sociale vaardigheden: 3. Sociaal initiatief: stapt uit eigen beweging op anderen af 4. Impulsbeheersing : praat niet voor zijn beurt, houdt zich aan de regels 5. Sociale autonomie: zegt wat het ergens van vindt, regelt eigen zaken 6. Sociale flexibiliteit: sluit makkelijk een compromis 7. Inlevingsvermogen: luistert met aandacht, toont belangstelling

16 Didactisch groepsplan, groep 6

17 Ziek melden vóór school. Op tijd op school zijn! Om 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de lln. naar binnen. Klassenbeurt: steeds 2 leerlingen Klassenouders: Bertie Fijneman en Mariëlle van Gils. Wassen Klokhuis shirts: Willeke van den Boom en Patty Couwenberg. Luizenouder: Ellen van Zantvoort en Lenneke Janssen Emailadressen Website Vragen of problemen, kom langs of mail: lisette.vanderhulst@eenbes.nl brigit.janssen@eenbes.nl Algemene zaken

18 GEZOND ETEN EN DRINKEN in alle pauzes

19


Download ppt "Welkom bij de info-avond van groep 6. Agenda Voorstellen Toelichting vakken Leerlingenzorg Algemene zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google