De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie master in de rechten 20 april 2015, 18u, AP 00.15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie master in de rechten 20 april 2015, 18u, AP 00.15."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie master in de rechten 20 april 2015, 18u, AP 00.15

2 Inhoud van de sessie Welkom en algemene toelichting bij het programma, prof. Hendrickx Waarom kiezen voor een bepaalde klemtoon, professoren van de afdelingen De opbouw van het masterproeftraject en alternatieve vormen, prof. I. Samoy (coördinator masterproef), prof. F. Verbruggen (Legal clinic), H. Cuyckens(pleitwedstrijden) Het programma meer in detail, L. Smedts Praktische modaliteiten: waarmee rekening houden bij het samenstellen van mijn programma, L. Smedts Informatie voor zij-instromers, L. Smedts

3 Opbouw van het programma (prof. F. Hendrickx, vice-decaan onderwijs) Master in de rechten = tweejarig programma 1.Een beperkt verplicht programma (verplichte vakken) 2.een major-minor structuur (7 ‘klemtonen’): privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht, internationaal en Europees recht. 3.Keuzevakken (niet-klemtoongebonden) 4.Global Law School-vak 5.Reflectiekeuzecolleges 6.Masterproef

4 5 PLICHTVAKKEN Religie, zingeving en levensbeschouwing (3 sp.) Internationaal privaatrecht, Insolventierecht, International and European Human Rights Law, Substantive law of the European Union (telkens 6 sp.) 4 (MAJOR) + 3 (MINOR) = 7 KLEMTOONVAKKEN (telkens 6 sp.) privaatrechtstrafrechtpubliekrechteconomisch rechtfiscaal rechtsociaal rechtinternationaal en Euro­pees recht 4/3 vakken uit: European contract law Aansprakelijkheids­recht Familiaal vermogens­recht Familiale ge­schillen­recht Goederenrecht Verbintenissenrecht in de onderneming Het strafproces Strafrechtelijk sanc­tie­ recht _________________ + 2/1 vak(ken) uit: European criminal law Bijzonder strafrecht Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht 4/3 vakken uit: Federale systemen Instrumentarium van de overheid Rechtsbescherming tegen de overheid Discrimination law Mi­lieu ‑ en energie­recht Vennootschapsrecht Marktrecht ___________________ + 2/1 vak(ken) uit: Verzekeringsrecht Bank ‑ en effecten­recht Intel­lectuele rechten 4/3 vakken uit: Vennootschapsbelas­ting B.T.W. International taxation European taxation 4/3 vakken uit: Socialebeschermings­ recht Arbeidsrecht en onderneming Sociale schadeleer Sociaal handhavings­recht Loon en employee benefits Global Social Law 4/3 vakken uit: Public international law International busi­ness law Judicial protection in the E.U. The law of internatio­nal organizations Consti­tutional law of the E.U. KEUZEVAKKEN (in beginsel 3 of 4 sp.) ten belope van in totaal 15 studiepunten Te kiezen uit Consumentenrecht, Verkeers- en lokaal strafrecht, Europees burgerlijk procesrecht, Boekhoud­recht, Personenbelasting, Fiscaal vermogensbeheer, met inbegrip van registratie- en successierechten, Fiscaal procesrecht, Welzijnsrecht, Jeugdbeschermingsrecht, ICT-recht, Medisch recht, Oost ‑ Europees recht, Aanvullende sociale verzekeringen, European family law, International criminal law, European Compe­titi­on Law, European Company Law, Europe­an labour law, Europe­an social secu­ri­ty law, International arbitration, The law of the exter­nal relations of the European Union, The law of the World Trade Organization, Humanitarian and Security Law from a European Perspective, Vreemdelingenrecht, Chinese law from a European perspective, Negotiation, Bewijsrecht, Cybercrime and crime control in a digitising world, Kunst- & cultureel –erfgoedrecht, Rechtspersonen en familie, Sportrecht, Transport law, Geschiedenis van het internationale recht, Onderwijsrecht Eén of meer keuzevakken kunnen vervangen worden door klemtoonvakken. Eén of meer keuzevakken kunnen vervangen worden, ten belope van ten hoogste 8 studiepunten, door interfacultaire opleidingsonderdelen of niet-juridische vakken uit het masterprogramma van andere academische opleidingen aan de KU Leuven of aan een andere Belgische universiteit waarmee op dat stuk een overeenkomst is gesloten en voor zover het Bestuur van de faculteit met de keuze instemt. GLOBAL LAW (3 sp.) 2 REFLECTIECOLLEGES (telkens 4 sp.) te kiezen uit Rechtsfilosofie, Legal History, Deontologie, European Legal Theory, Economic analysis of law, The Court of justice and the emerging common law of Europe, Law and Anthropology MASTERPROEF (25 sp.) Deel I (2 werkcolleges, 1 seminarie) - Deel II (Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject, Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering)

5 EERSTE SEMESTERTWEEDE SEMESTER MASTER 1 Insolventierecht (6) International and European Human Rights Law (6) 2 Klemtoonvakken (6)+(6) Religie (eventuele programmatie) Internationaal privaatrecht (6) Substantive Law of the European Union (6) 1 Klemtoonvak (6) 1 Reflectiecollege (4) Masterproef deel I, a (werkcollege) (3) Masterproef deel I, b (werkcollege) (3) Masterproef deel I, c (seminarie) (4) Masterproef deel II, a (masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) (3) MASTER 2 3 Klemtoonvakken (6)+(6)+(6) 1 Keuzevak (4) Religie (normale programmatie) (3) 1 Klemtoonvak (6) 3 Keuzevakken (4)+(4)+(3) 1 Reflectiecollege (4) Global Law (3) Masterproef deel II, b (masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering) (12)

6 Toelichting bij de klemtonen (major-minor)

7 Klemtoon Privaatrecht (prof. I. Samoy) Keuze tussen: o Aansprakelijkheidsrecht (prof. I. Samoy) o Familiaal vermogensrecht (prof. A. Verbeke) o Familiale geschillenrecht (prof. P. Senaeve) o Goederenrecht (prof. V. Sagaert) o Verbintenissenrecht in de onderneming (prof. S. Stijns) o European Contract Law (prof. A. Verbeke)

8 Klemtoon Strafrecht (prof. F. Verbruggen) Verplichte klemtoonvakken o Strafrechtelijk sanctierecht (prof. F. Verbruggen) o Het strafproces (prof. R. Verstraeten) + 2 (major) of 1 (minor) optionele klemtoonvakken o European Criminal Law (prof. F. Verbruggen) o Bijzonder Strafrecht (prof. B. Spriet) o Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht (prof. R. Verstraeten)

9 Klemtoon Publiekrecht (prof. B. Allemeersch) Keuze tussen: o Instrumentarium van de overheid (prof. D. D’Hooghe) o Federale systemen (prof. P. Peeters) o Milieu- en energierecht (prof. K. Deketelaere) o Discrimination Law (prof. S. Sottiaux) o Rechtsbescherming tegen de overheid (prof. D. D’Hooghe)

10 Klemtoon Economisch recht (prof. W. Devroe) Verplichte klemtoonvakken o Vennootschapsrecht (prof. M. Wyckaert) o Marktrecht (prof. W. Devroe) + 2 (major) of 1 (minor) optionele klemtoonvakken o Bank- en effectenrecht (prof. K. Geens) o Verzekeringsrecht (prof. C. Van Schoubroeck) o Intellectuele rechten (prof. M. Janssens)

11 Klemtoon Fiscaal recht (prof. N. Bammens) Vennootschapsbelasting (prof. A. Haelterman) Belasting over de toegevoegde waarde (prof. K. Vyncke) International Taxation (prof. L. De Broe) European Taxation (prof. A. Cordewener)

12 Klemtoon Sociaalrecht (prof. F. Hendrickx) Keuze tussen: o Arbeidsrecht en onderneming (prof. F. Hendrickx, prof. C. Engels) o Loon en employee benefits (prof. Y. Stevens) o Sociale beschermingsrecht (prof. D. Pieters) o Sociaal handhavingsrecht (prof. F. Hendrickx, prof. J. Put) o Global Social Law (prof. D. Pieters) o Sociale schadeleer (prof. I. Boone)

13 Klemtoon Internationaal en Europees recht (prof. G. Van Calster) Keuze tussen: o International Business Law (prof. M. Storme) o Constitutional Law of the EU (prof. P. Van Nuffel, prof. K. Lenaerts) o The Law of International Organisations (prof. J. Wouters) o Judicial Protection in the EU (prof. G. De Baere, prof. K. Lenaerts) o Public International Law (prof. J. Wouters)

14 Masterproef

15 De masterproef is een werkstuk waarmee de masteropleiding wordt voltooid o zelfstandig juridisch onderzoek o ontwikkeling probleemoplossend vermogen o kritisch-reflecterende ingesteldheid Opbouw masterproef: 25 studiepunten o Masterproef deel I: 2 werkcolleges en 1 seminarie o Masterproef deel II: Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject Masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering

16 Eerste fase masterTweede fase master Semester 1Semester 2Semester 1Semester 2 Werkcollege AWerkcollege BMasterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering SeminarieMasterscriptie deel 1: onderzoeksproject

17 Masterproef deel II: masterscriptie = eigenlijke ‘masterproef’ begeleiding door promotor keuze uit 39 domeinen o algemene domeinen o transversale domeinen (bv. Consumentenrecht, Gezondheids- en welzijnsrecht, Aanvullende sociale verzekeringen, ICT- en mediarecht, Jeugdrecht en kinderrechten, Kunstrecht, Internationaal handelsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Mededingingsrecht, Milieu- en energierecht, Onderhandelen en bemiddelen, Rechtspsychologie, Sportrecht, Wereldhandelsorganisatierecht)

18 Masterproef deel II: masterscriptie Deel 1: Onderzoeksproject (eerste fase) o Faculteitsbrede sessies en sessies per vakdomein o Stand van zaken, probleemstelling, onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, inhoudstafel, bibliografie Deel 2: Onderzoek en rapportering (tweede fase) o Redactie masterscriptie o Deadline: begin mei o Mondelinge verdediging voor een jury (promotor, corrector en papieren voorzitter)

19 Alternatieve vormen masterproef o In het algemeen: flexibilisering binnen de traditionele masterscriptie o In het bijzonder: pilootproject PrakSiS, prof. F. Verbruggen o Moot courts, H. Cuyckens

20 Pilootproject PrakSiS

21 Pilootproject PrakSiS - Algemeen Praktijk voor Studenten in de Samenleving - Drie stageopdrachten in de rechtspraktijk, ipv klassieke masterscriptie - Geen masterproef-light! - Zelfde studiebelasting - Schrijfopdrachten 21

22 Pilootproject PrakSiS - Algemeen Leerdoelen: - juridische problemen oplossen ingebed in welbepaald praktijkgebied - kritisch nadenken over opgedane ervaringen - eigen prestaties evalueren en bijsturen - verwerven van nodige schriftelijke en mondelinge vaardigheden voor juridisch vakwerk 22

23 Pilootproject PrakSiS - Algemeen Leeractiviteit - Drie stages, elk 15 werkdagen - Een stage per semester - 2 e semester 1 e fase Master - 1 e semester 2 e fase Master - 2 e semester 2 e fase Master - Drie vakgebieden: - Burgerlijk recht (prof. I. Boone) - Strafrecht (prof. F. Verbruggen) - Sociaal recht (prof. Y. Stevens) 23

24 Moot Courts 2015-2017 “A passion for the law ” mootcourts@law.kuleuven.be

25 Wat zijn moot courts? Pleitwedstrijd Fictief Schriftelijk Mondeling ≠ Rechtsdomeinen Internationaal Engels- en/of Franstalig Exotische locaties

26 Wedstrijden Philip C. Jessup International Law Moot Court (ILSA) European Law Moot Court (HvJ) ELSA EMC² WTO Moot Court Competition International and European Tax Moot Court

27 Waarom deelnemen? Uitdagend o Opdoen kennis Int & EU recht Praktijkervaring: vaardig o Spreken in het openbaar o Argumenteren en redeneren o Legal research o Schrijfvaardigheid Zeer intensieve begeleiding (d.m.v. coaches)

28 Waarom deelnemen? Internationale carrièremogelijkheden Werken in team, internationale contacten (netwerk) Oefensessies bij advocatenkantoren / instellingen

29 Selectie Infosessie  ergens in mei Altijd mail om deze aan te kondigen alsook meer details ivm selectie procedure (deadlines etc.) o CV/motivatie brief (in het Engels). o Gesprek Meer informatie: mootcourts@law.kuleuven.be

30 Combinatie moot courts/erasmus ✗  Moot courts niet compatibel met Erasmus in 2 e Master ✔ Op Erasmus in 1 e Master Je volgt dan de training van het eerste jaar op afstand (via Toledo en e-mail).

31 Combinatie moot courts/onderzoeksmaster ✔ Moot courts & OZM Precedenten Een praktische regeling kan worden uitgewerkt

32 Verdere toelichting bij het programma

33 Modeltraject masterprogramma Tweejarig programma met zeer veel keuzemogelijkheden Modeltraject: niet verplicht maar aan te raden o bv. Insolventierecht en Int. and Eur. Human Rights moeten gevolgd zijn in de eerste fase (eerste semester) om de resp. werkcolleges te kunnen volgen in het tweede semester Volgtijdelijkheden: o Masterscriptie deel 1: onderzoeksproject moet in eerste fase opgenomen om de scriptie in tweede fase te kunnen opnemen o Geen volgtijdelijkheid tussen bachelor en master

34 EERSTE SEMESTERTWEEDE SEMESTER MASTER 1 Insolventierecht (6) International and European Human Rights Law (6) 2 Klemtoonvakken (6)+(6) Religie (eventuele programmatie) Internationaal privaatrecht (6) Substantive Law of the European Union (6) 1 Klemtoonvak (6) 1 Reflectiecollege (4) Masterproef deel I, a (werkcollege) (3) Masterproef deel I, b (werkcollege) (3) Masterproef deel I, c (seminarie) (4) Masterproef deel II, a (masterscriptie deel 1: onderzoeksproject) (3) MASTER 2 3 Klemtoonvakken (6)+(6)+(6) 1 Keuzevak (4) Religie (normale programmatie) (3) 1 Klemtoonvak (6) 3 Keuzevakken (4)+(4)+(3) 1 Reflectiecollege (4) Global Law (3) Masterproef deel II, b (masterscriptie deel 2: onderzoek en rapportering) (12)

35 Modeltraject masterprogramma Keuzevakken: contingentering o 33 vakken o Kleinere groepen – actievere werkvormen – mondelinge examens o Via verdeelprocedure met voorkeuren Global Law o Buitenlandse gastprofessoren o Invulling jaarlijks vernieuwd o Jaarvak, maar inroostering kan geconcentreerd zijn o Domeinen 14-15: Islamic Finance, International Contract Law, Comparative Family Law, Comparative and International Human Rights, Italian Law… o Essay

36 Modeltraject master: samenstellen van programma In sept. 2015 ook reeds programma voor fase 2 samenstellen (niet invullen in ISP) Complex > Zeer veel keuzes mogelijk > Verplicht rekening te houden met uurrooster en examenrooster (IER) Voordeel!: twee examenmomenten voor plicht- en klemtoonvakken Belangrijk om herinschrijving snel in orde te brengen (uiterlijk voor start van het academiejaar) owv keuzeprocedures die in week 1 starten Klemtonen moeten opgegeven worden bij inschrijving maar kunnen later gewijzigd worden

37 Alternatieve masters Master Economie, Recht en Bedrijfskunde o bachelor rechten met optie ERB of via voorbereidingsprogramma (31 stp) na algemene optie o Voor civiel effect ook algemene master nodig o Alg. master kan gevolgd worden na Master ERB via verkort programma (minimum 40 stp – exact aantal studiepunten afhankelijk van keuzes binnen Master ERB) o Meer info: nathalie.jans@feb.kuleuven.be nathalie.jans@feb.kuleuven.be

38 Alternatieve masters Master of Law: “Double degree” met Zürich o Nieuw sinds 2014-2015 o 1 jaar in Leuven (International and European Law), 1 jaar in Zürich (Arbitration Law, Financial Law) o Programma: http://www.law.kuleuven.be/education/prospective/master_law http://www.law.kuleuven.be/education/prospective/master_law o Selectie: max. 15 studenten – deadline applicatie = 1 mei 2015 o Meer informatie: Gema Rodriguez Valls: gema.rodriguezvalls@law.kuleuven.begema.rodriguezvalls@law.kuleuven.be Prof. V. Sagaert

39 Informatie voor BA-studenten uit Hasselt Zelfde programma met 1 kleine aanpassing Studenten met een credit (geen tolerantie!) voor Mensenrechten aan UHasselt kiezen keuzevak uit de bachelor in de rechten in de plaats van International and European Human Rights Law t.w.v. min. 6 stp Procedure: (bij begin academiejaar) o Verzoekschrift invullen met keuze o Bewijs van behaalde credit voor vak mensenrechten aan UHasselt opladen als bijlage bij verzoekschrift o Bachelorvak zelf toevoegen aan je ISP (‘selecteren uit onderwijsaanbod’)

40 Informatie voor BA-studenten uit Hasselt Studenten die nog vakken in de bachelor te Hasselt moeten opnemen moeten goedkeuring krijgen van de faculteit om te kunnen inschrijven voor de master (verzoekschrift invullen met als bijlage bewijs alle behaalde credits te Hasselt) Contact: liesbet.smedts@law.kuleuven.beliesbet.smedts@law.kuleuven.be

41 We hopen jullie in september in de master te verwelkomen!


Download ppt "Infosessie master in de rechten 20 april 2015, 18u, AP 00.15."

Verwante presentaties


Ads door Google