De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Erasmus Donderdag 7 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Erasmus Donderdag 7 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Erasmus Donderdag 7 november 2013

2 BASISREGELS U blijft ingeschreven aan de KU Leuven
U betaalt inschrijvingsgeld aan de KU Leuven Studentenuitwisseling met beurs Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt door erasmusdienst goedgekeurd!!! Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt opgesteld rekening houdend met vereisten van Masterprogramma Rechten KU Leuven Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet)

3 BESTEMMINGEN Volledig academiejaar of één semester één semester
België Louvain-la-Neuve Luik Denemarken Kopenhagen Duitsland Bayreuth Berlin Göttingen Hamburg Hannover Heidelberg Keulen Konstanz München Münster Passau Saarbrücken Würzburg Frankrijk Bordeaux IV Caen Le Havre Lille II Lyon III Montpellier Nice Orléans Paris I Paris V Poitiers Rennes I Rouen Strasbourg Toulouse Tours Versailles Griekenland Thessaloniki Ierland Galway Italië Bologna Catania Ferrara Firenze Milaan Pavia Roma Luiss Siena Trento Litouwen Vilnius Nederland Groningen Maastricht Nijmegen Utrecht Noorwegen Bergen Oslo Oostenrijk Wenen Polen Gdansk Krakow Lublin (Marii) Portugal Coïmbra Lisboa Spanje Barcelona Barcelona PF Bilbao (Deusto) Bilbao (Pais Vasco) Cádiz Granada Madrid Aut. Salamanca Sevilla Zaragoza Tjechië Praag Turkije Yeditepe Verenigd Koninkrijk Aberdeen Edinburgh Leeds Sheffield Southampton Zwitserland Bern Fribourg Lausanne Neuchâtel Zürich Denemarken Aarhus Estland Tallinn Finland Helsinki – Turku Frankrijk La Rochelle Hongarije Budapest Zagreb Ijsland Reykjavik Malta Msida Nederland Leiden - Tilburg Oostenrijk Graz Polen Lublin (Catholic) Warschau Warschau (Lazarski) Slovenië Ljubljana Turkijke Bilkent Zweden Lund Uppsala Volledig academiejaar: Ierland Dublin Verenigd Koninkrijk Zweden Durham Kingston Stockholm London KC Norwich London QMW

4 BESTEMMINGEN Groot aanbod bestemmingen (EU + daarbuiten)
Hou rekening met: Taalkennis Duur (6 maanden/1 jaar): bepaalde bestemmingen exclusief 1 jaar; andere exclusief 6 maanden Major/minor keuze: niet alle vakken major/minor hebben een equivalent in buitenlandse universiteit.

5 SELECTIECRITERIA Selectiecomité beslist op basis van:
Toegangsvoorwaarden uitwisseling Resultaten Bachelor behaald met minstens 54% en CSE van min. 65% Bachelor/Master: maximum aantal tekorten  zie tolerantieregeling Niet geslaagd in programma => niet vertrekken Let op met voorafnames! Gehele programma wordt bekeken Taalkennis  taalattest Haalbaar programma (compatibiliteit klemtonen – bestemming) Minimum aantal studiepunten Bachelorstudent: op moment kandidaatstelling: min. 120 stp (60 stp in geval van verkorte bachelor of schakelprogramma) verworven Bij samenloop kandidaten: rangschikking resultaten motivatie (bv. vakkenprogramma) niveau taalkennis programma en indien niet gerangschikt? Mogelijkheid van tweede ronde

6 TAALVEREISTEN Attest waaruit uw talenkennis blijkt: Frans/Engels:
12/20 of meer werkcollege juridisch Frans/Engels Taaltest ILT (geslaagd) Certificaat taalcursus Andere talen Data taaltest ILT: 11 februari 2014 Inschrijvingsmodule voor taaltest binnenkort (vanaf 1 december) beschikbaar op volgende website: Vragen omtrent taal(test):

7 Scriptie (masterproef, deel II)
MODELTRAJECT Vertrekken van Leuvens vakkenprogramma: Eerste semester Tweede semester EERSTE FASE Insolventierecht International and European Human Rights Law Internationaal privaatrecht Substantive Law of the EU 2 klemtoonvakken Religie (eventueel) 1 klemtoonvak 1 reflectievak Werkcollege (masterproef, deel I,a) Werkcollege (masterproef, deel I,b) Seminarie (masterproef, deel I,c) Masterscriptie deel I TWEEDE FASE 3 klemtoonvakken 1 keuzevak Religie (indien nog niet gevolgd) 3 keuzevakken Global Law Scriptie (masterproef, deel II)

8 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
Vakkenprogramma moet door erasmusdienst worden goedgekeurd vóór opgave ISP Hoe vakkenprogramma opstellen? Info buitenlandse programma’s + lijsten met equivalenties plichtvakken en klemtoonvakken (major/minor)

9 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt voor een jaar (in de 1ste fase): U stelt een programma op van min. 60 studiepunten: (op basis van buitenlandse studiepunten) De equivalenties voor de plichtvakken (zie website erasmus voor erkende equivalenties) International and European Human Rights Law Insolventierecht Internationaal privaatrecht Substantive Law of the European Union Vul verder aan met: Keuzevakken aangeboden door gastuniversiteit Reflectiecolleges (max. 2) aangeboden door gastuniversiteit Werkcolleges en seminarie aangeboden door gastuniversiteit Masterscriptie deel I – 3 stp. => steeds (op afstand) te volgen vanuit gastuniversiteit (maak afspraken!)

10 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt voor één jaar (1ste fase) Na uw verblijf  2de fase: neem alle klemtoonvakken (major/minor) op. Vul verder aan met masterscriptie, keuzevakken, reflectiecollege, religie, enz. totdat u aan min. 120 stp. komt over twee jaar.

11 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e FASE (MONTPELLIER) major internationaal en europees recht/minor economisch recht Droit de la CEDH1 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Droit civil: sûretés (equiv. insolventierecht) Droit social international et européen (Subst. Law of EU) Droit international privé (equiv. IPR) 4 Droit de la CEDH2 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Voies d’exécution (equiv. insolventierecht) Droit communautaire des affaires (equiv. Substantive Law of the EU)

12 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e FASE (MONTPELLIER) major internationaal en europees recht/minor economisch recht Droit de la CEDH1 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Droit civil: sûretés (equiv. insolventierecht) Droit social international et européen (Subst. Law of EU) Droit international privé (equiv. IPR) 4 Droit de la CEDH2 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Voies d’exécution (equiv. insolventierecht) Droit communautaire des affaires (equiv. Substantive Law of the EU) Droit pénal des affaires Criminologie Contrats spéciaux 3 Droit de consommation approfondi Droit de l’environnement Droit des victimes Introduction historique au droit (equiv. rechtsgesch.) 5 Introduction a la philosophie du droit (equiv. rechtsfil.) Masterscriptie deel I te LEUVEN Totaal 1e semester 32 Totaal 2e semester 30 2e FASE (Leuven) major internationaal en europees recht/minor economisch recht Religie 3 Vennootschapsrecht = minor 1 Intellectuele rechten = minor 2 The Law of International Organizations = major 1 International Business Law = major 2 6 Marktrecht = minor 3 Public International Law = major 3 Judicial Protection in the EU = major 4 Global Law Masterscriptie Totaal 1e semester 33 Totaal 2e semester 27

13 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt voor één jaar (1ste fase) Quid als ik een of meerdere plichtvakken niet kan opnemen aan gastuniversiteit? Neem dan equivalenties op van de klemtoonvakken (ten belope van stpt. van de niet aangeboden plichtvakken) en volg de “gemiste” plichtvakken in Leuven in uw 2de fase. Voor equivalenties van de klemtoonvakken (major/minor)  zie website erasmus Mag ik equivalenties van de klemtoonvakken opnemen hoewel ik er alle plichtvakken kan opnemen? ja, indien dit gemotiveerd kan worden (bv. overlapping van bijzondere keuzevakken in 2de fase)

14 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e FASE (PRAAG) major strafrecht/minor privaatrecht Theory and Practice of Human Rights (equiv. Int. and Eur. Human Rights Law) 6 European Law in the Czech – EU Accession (equiv. Substantive Law of the EU) Contract and Torts (equiv. aansprakelijkheidsrecht) = minor 1 Czech Criminal Law (equiv. European Criminal Law) = major 1 3 Administrative Law Financial Law Introduction to Public International Law Public Policy Commercial Law and International Transactions Out-of-Court Dispute Resolution Institutional Economics and Economics of the Public Sector Czech Legal History (equiv. rechtsgeschiedenis) Masterscriptie deel I te LEUVEN Totaal 1e semester 30 Totaal 2e semester 2e FASE (Leuven) major strafrecht/minor privaatrecht Religie Insolventierecht 3 6 IPR Vb. Goederenrecht = minor 2 Strafrechtelijk sanctierecht = major 2 Vb. Bijzonder strafrecht = major 3 European Contract Law = minor 3 Het strafproces = major 4 Global Law Masterscriptie Totaal 1e semester 33 Totaal 2e semester 27

15 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e MASTER (LONDON KING’S COLLEGE) major strafrecht/minor publiekrecht Conflict of Laws (equiv. IPR) Human Rights Law (equiv. International and European Human Rights Law) European Law (equiv. Substantive Law of the EU) 15 Totaal 1e semester Totaal 2e semester

16 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e MASTER (LONDON KING’S COLLEGE) major strafrecht/minor publiekrecht Conflict of law (equiv. IPR) Human Rights Law (equiv. International and European Human Rights Law) European Law (equiv. Substantive Law of the EU) 15 Criminology and Criminal Justice (equiv. strafrechtelijk sanctierecht) = major 1 Masterscriptie deel I te LEUVEN 3 Totaal 1e semester Totaal 2e semester 63 2e MASTER (Leuven) major strafrecht/minor publiekrecht Insolventierecht Religie 6 3 Bijzonder strafrecht = major 2 Vb. Federale Systemen = minor 1 Vb. Discrimination Law = minor 2 Het strafproces = major 3 Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht = major 4 Rechtsbescherming tegen de overheid = minor 3 Masterscriptie Totaal 1e semester 33 Totaal 2e semester 24

17 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt 1ste semester (in 1ste fase): U stelt een programma op van min. 30 studiepunten: (op basis van studiepunten gastuniversiteit) De equivalenties voor de plichtvakken (zie website erasmus voor erkende equivalenties) International and European Human Rights Law Insolventierecht Vul verder aan met: Keuzevakken aangeboden door gastuniversiteit Max. 1 reflectiecollege aangeboden door gastuniversiteit Werkcolleges en seminarie aangeboden door gastuniversiteit Tot u aan min. 30 studiepunten komt

18 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt voor één semester (1ste fase) Na uw verblijf: 2de semester eerste jaar: Neem de resterende plichtvakken op, en vul verder aan met klemtoonvakken, keuzevakken, reflectiecollege, etc. tot u aan min. 60 stpt. komt. 2de fase: Vul verder aan met klemtoonvakken, keuzevakken, reflectiecollege, etc. tot u aan min. 120 stpt, komt

19 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e FASE (Galway) major fiscaal recht/minor economisch recht International Protection of Human Rights (equiv. International and European Human Rights Law) 5 Substantive Law of the EU Internationaal privaatrecht 6 Company Law I (equiv. vennootschapsrecht) = minor 1 Insurance Law (equiv. Verzekeringsrecht) = minor 2 Marktrecht = minor 3 Land Law I Information Technology Law Keuzevak 4 Sociology of Law (equiv. rechtssociologie) Deontologie Werkcollege (deel I, b) 3 Masterscriptie deel I Totaal 1e semester 30 Totaal 2e semester 32 2e FASE (Leuven) major fiscaal recht/minor economisch recht Insolventierecht Religie 6 3 Vennootschapsbelasting = major 1 BTW = major 2 European Taxation = major 3 European Taxation = major 4 Keuzevak 4 Deontologie Global Law Masterscriptie Totaal 1e semester 33 Totaal 2e semester 27

20 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt voor één semester (1e fase) Quid als ik een of meerdere plichtvakken niet kan opnemen aan gastuniversiteit? “Neem dan equivalenties op van de klemtoonvakken (ten belope van stpt van de niet aangeboden plichtvakken) en volg de “gemiste” plichtvakken in Leuven in uw 2de semester” Mag ik equivalenties van klemtoonvakken opnemen hoewel ik er alle plichtvakken kan opnemen? “Ja, indien dit gemotiveerd kan worden (bv. over-lapping van klemtoonvakken in 2de semester 1ste fase/ 2de fase)”

21 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
Mag ik aan mijn gastuniversiteit de andere 2 plichtvakken al opnemen (IPR/Substantive Law of the EU)? “Ja, indien dit gemotiveerd kan worden (bv. overlapping van bijzondere keuzevakken in 2de semester 1ste fase/ 2de fase)”

22 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA
U vertrekt 1e semester (in 2de FASE): U stelt een programma op van min. 30 studiepunten (op basis van studiepunten gastuniversiteit) U neemt de klemtoonvakken op die u nodig heeft om uw major/minor te vervolledigen (zie website erasmus voor erkende equivalenties klemtoonvakken) U vult, indien nodig, verder aan met keuzevakken of reflectiecollege tot u aan min. 30 studiepunten komt U werkt bij uw terugkeer de rest van uw programma in Leuven af

23 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA
1e FASE (LEUVEN) major privaatrecht/minor economisch recht Insolventierecht International and European Human Rights Law Religie 6 3 Substantive Law of the EU Internationaal Privaatrecht Familiale geschillenrecht = major 1 Aansprakelijkheidsrecht = major 2 Marktrecht = minor 1 Rechtssociologie 4 Werkcollege (deel I, a) Werkcollege (deel I, b) Seminarie (deel I, c) Masterscriptie deel I Totaal 1e semester 34 Totaal 2e semester 28 2e FASE (TOULOUSE) major privaatrecht/minor economisch recht Droit des assurances (equiv. Verzekeringsrecht) = minor 2 Droit des groupements et des sociétés (equiv. Vennootschapsrecht) = minor 3 Droit des biens (equiv. Goederenrecht) = major 3 4 European Contract Law = major 4 6 Droit des transports Criminologie Droit privé de l’environnement Keuzevak keuzevak Deontologie Masterscriptie Totaal 1e semester 30 Totaal 2e semester 28

24 DOSSIER SELECTIE Dossier (met onderstaande documenten) moet via KULoket worden opgeladen: Motivatiebrief Resultaten (alle zittijden) indien niet behaald aan de KU Leuven Bewijs taalkennis Voorstel vakkenprogramma (steeds over de 2 masterjaren heen) Kandidaatstellingsformulier (moet worden ingeleverd op de onderwijs- en studentenadministratie): Persoonlijke gegevens Voorkeur bestemmingen (max. 3) Duur (1 sem/ 1 jaar) DEADLINE inleveren dossier: Vrijdag 14 februari 2014 (12u)

25 GEVOLGEN SELECTIE Selectie is definitief
Naam en adres wordt doorgegeven aan gastuniversiteit Application form opsturen naar gastuniversiteit Huisvesting: zorg je zelf voor Kot onderverhuren Info Erasmusbeurs

26 VARIA Wijzigingen in vakkenprogramma zo snel mogelijk doorgeven en voorleggen aan erasmusdienst Examens verlopen volgens de normen van de gastuniversiteit Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven gebeurt op het einde van het jaar op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet) Resultaten komen vaak in Leuven aan ná de deliberatie eerste zittijd  worden dan opgenomen in deliberatie tweede zittijd met attest vermelding reden

27 COMBINATIE ERASMUS & …. Erasmus & Moot court?
Erasmus & Onderzoeksmaster? Erasmus & Initiële Engelstalige Master of Law?

28 THE END


Download ppt "Infosessie Erasmus Donderdag 7 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google