De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Erasmus Dinsdag 23 november 2010. BASISREGELS U blijft ingeschreven aan de K.U.Leuven U betaalt inschrijvingsgeld aan de K.U.Leuven Studentenuitwisseling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Erasmus Dinsdag 23 november 2010. BASISREGELS U blijft ingeschreven aan de K.U.Leuven U betaalt inschrijvingsgeld aan de K.U.Leuven Studentenuitwisseling."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Erasmus Dinsdag 23 november 2010

2 BASISREGELS U blijft ingeschreven aan de K.U.Leuven U betaalt inschrijvingsgeld aan de K.U.Leuven Studentenuitwisseling met beurs Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt door erasmusdienst goedgekeurd!!! Vakkenprogramma aan de gastuniversiteit wordt opgesteld rekening houdend met vereisten van Masterprogramma Rechten K.U.Leuven Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet)

3 BESTEMMINGEN België Louvain-la-Neuve Luik Denemarken Kopenhagen Duitsland Bayreuth Berlin Bonn Göttingen Hamburg Hannover Heidelberg Keulen Konstanz Marburg München Münster Passau Saarbrücken Würzburg Frankrijk Bordeaux IV Caen Lille Lyon III Montpellier Nice Orléans Paris I Paris V Poitiers Rennes I Rouen Strasbourg Toulouse Tours Versailles Griekenland Thessaloniki Ierland Dublin Galway Italië Bologna Ferrara Firenze Milaan Pavia Roma Luiss Siena Trento Nederland Groningen Maastricht Nijmegen Utrecht Noorwegen Bergen Oslo Denemarken Aarhus Estland Tallinn Finland Helsinki – Turku Frankrijk La Rochelle Hongarije Budapest Ijsland Reykjavik Malta Msida Nederland Leiden - Tilburg Tjechië Praag Turkije Yeditepe Verenigd Koninkrijk Leeds Norwich Sheffield Southampton Zweden Stockholm Zwitserland Bern Fribourg Neuchâtel Zurich Volledig academiejaar of één semesteréén semester Oostenrijk Graz Polen Lublin (Catholic) Warschau Warschau (Lazarski) Slovenië Ljubljana Turkijke Bilkent Verenigd Koninkrijk Aberdeen Zweden Lund Uppsala Volledig academiejaar: Oostenrijk Wenen Polen Gdansk Krakow Lublin (Marii) Portugal Coïmbra Lisboa Spanje Barcelona Barcelona PF Bilbao (Deusto) Bilbao (Pais Vasco) Cadiz Granada Madrid Aut. Salamanca Sevilla Zaragoza Spanje Madrid Compl. Verenigd Koninkrijk Durham Edinburgh Kingston London QMW London KC

4 BESTEMMINGEN Groot aanbod bestemmingen (EU + daarbuiten) Hou rekening met: –Taalkennis –Duur (6 maanden/1 jaar): bepaalde bestemmingen exclusief 1 jaar; andere exclusief 6 maanden –Major/minor keuze: niet alle vakken major/minor hebben een equivalent in buitenlandse universiteit.

5 SELECTIECRITERIA Selectiecomité beslist op basis van: Toegangsvoorwaarden uitwisseling –Resultaten Bachelor behaald met minstens 54% en CSE van min. 65% Bachelor/Master: maximum aantal tekorten  zie tolerantieregeling –Niet geslaagd in programma => niet vertrekken –Let op met voorafnames! Gehele programma wordt bekeken –Taalkennis  taalattest –Haalbaar programma (compatibiliteit klemtonen – bestemming) –Minimum aantal studiepunten Bachelorstudent: op moment kandidaatstelling: min. 120 stp (60 stp in geval van verkorte bachelor of schakelprogramma) verworven Bij samenloop kandidaten: rangschikking –resultaten –motivatie (bv. vakkenprogramma) –Niveau taalkennis –programma –En indien niet gerangschikt? Mogelijkheid van tweede ronde

6 TAALVEREISTEN Attest waaruit uw talenkennis blijkt: –Frans/Engels: 12/20 of meer werkcollege juridisch Frans/Engels Taaltest ILT (geslaagd) Certificaat taalcursus –Andere talen Taaltest ILT (geslaagd) Certificaat taalcursus –Data taaltest ILT: 15 februari 2011 Inschrijvingsmodule voor taaltest binnenkort (december) beschikbaar op volgende website: http://ilt.kuleuven.be/taaltest/student_info.php http://ilt.kuleuven.be/taaltest/student_info.php –Vragen omtrent taal(test): Ann.Bertels@ilt.kuleuven.beAnn.Bertels@ilt.kuleuven.be

7 MODELTRAJECT Vertrekken van Leuvens vakkenprogramma: Eerste semesterTweede semester EERSTE FASE Insolventierecht International and European Human Rights Law Internationaal privaatrecht Substantive Law of the European Union 2 bijzondere keuzevakken Religie (eventueel) 1 bijzonder keuzevak 1 reflectievak Werkcollege (masterproef, deel Ia)Werkcollege (masterproef, deel Ib) Seminarie (masterproef, deel Ic) Masterseminarie (masterproef, deel IIa) TWEEDE FASE 3 bijzondere keuzevakken 2 aanvullende keuzevakken Religie (indien nog niet gevolgd) 1 bijzonder keuzevak 2 aanvullende keuzevakken 1 reflectievak Scriptie (masterproef, deel II)

8 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA Vakkenprogramma moet door erasmusdienst worden goedgekeurd vóór opgave ISP Hoe vakkenprogramma opstellen? –Info buitenlandse programma’s + lijsten met equivalenties plichtvakken en bijzondere keuzevakken (major/minor) http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/eras mus/ERrecht-bestemmingen.html

9 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt voor een jaar (in de 1 ste fase): U stelt een programma op van min. 60 studiepunten: (op basis van buitenlandse studiepunten) –De equivalenties voor de plichtvakken (zie website erasmus voor erkende equivalenties) International and European Human Rights Law Insolventierecht Internationaal privaatrecht Substantive Law of the European Union –Vul verder aan met: Aanvullende keuzevakken aangeboden door gastuniversiteit Reflectiecolleges (max. 2) aangeboden door gastuniversiteit Werkcolleges en seminarie aangeboden door gastuniversiteit Masterseminarie (deel II, a) – 3 stp. => steeds (op afstand) te volgen vanuit gastuniversiteit (maak afspraken!)

10 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt voor één jaar (1 ste fase) Na uw verblijf  2 de fase: neem alle bijzondere keuzevakken (major/minor) op. Vul verder aan met meesterscriptie, aanvullende keuzevakken, reflectiecollege religie, enz. totdat u aan min. 120 stpt. komt over twee jaar.

11 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (MONTPELLIER) major internationaal en europees recht/minor economisch recht 1 e FASE (MONTPELLIER) major internationaal en europees recht/minor economisch recht Droit de la CEDH1 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Droit civil: sûretés (equiv. insolventierecht) Droit social international et européen (Subst. Law of EU) Droit international privé (equiv. IPR) 44444444 Droit de la CEDH2 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Voies d’exécution (equiv. insolventierecht) Droit communautaire des affaires (equiv. Substantive Law of the EU) 444444

12 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (MONTPELLIER) major internationaal en europees recht/minor economisch recht 1 e FASE (MONTPELLIER) major internationaal en europees recht/minor economisch recht Droit de la CEDH1 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Droit civil: sûretés (equiv. insolventierecht) Droit social international et européen (Subst. Law of EU) Droit international privé (equiv. IPR) 44444444 Droit de la CEDH2 (equiv. Int. & Eur. Human Rights Law) Voies d’exécution (equiv. insolventierecht) Droit communautaire des affaires (equiv. Substantive Law of the EU) 444444 Droit pénal des affaires Criminologie Droit des biens 444444 Droit de consommation approfondi Droit de l’environnement Droit des victimes 444444 Introduction historique au droit (equiv. rechtsgesch.) 3 TD Droit International privé2TD Droit communautaire des affaires2 Masterseminarie (deel II, a) te LEUVEN3 Totaal 1 e semester33Totaal 2 e semester29 major internationaal en europees recht/minor economisch recht 2 e FASE (Leuven) major internationaal en europees recht/minor economisch recht Religie3 Vennootschapsrecht = minor 1 Intellectuele rechten = minor 2 The Law of International Organizations = major 1 International Business Law = major 2 66666666 Marktrecht = minor 3 Public International Law = major 3 Judicial Protection in the EU = major 4 666666 Deontologie5 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester33Totaal 2 e semester29

13 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt voor één jaar (1 ste fase) Quid als ik een of meerdere plichtvakken niet kan opnemen aan gastuniversiteit? –Neem dan equivalenties op van bijzondere keuzevakken (ten belope van stpt. van de niet aangeboden plichtvakken) en volg de “gemiste” plichtvakken in Leuven in uw 2 de fase. –Voor equivalenties van de bijzondere keuzevakken (major/minor)  zie website erasmus Mag ik equivalenties van bijzondere keuzevakken opnemen hoewel ik er alle plichtvakken kan opnemen? –ja, indien dit gemotiveerd kan worden (bv. overlapping van bijzondere keuzevakken in 2 de fase)

14 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (SEVILLA) major internationaal en europees recht/minor privaatrecht 1 e FASE (SEVILLA) major internationaal en europees recht/minor privaatrecht Derecho Internacional Privado (equiv. IPR) 9 Protección Internacionales de Derechos Humanos (equiv. International and European Human Rights Law) 4,5 Organizaciones Internacionales (equiv. The Law of the International Organizations) = minor 1 4,5Instituciones de Derecho Comunitario (equiv. Constitutional law of the EU) = major 2 6 Derecho Eclesiástico del Estado Derecho de la Nacionalidad y Derecho de Extranjería 6 4,5 Derecho de la Contratación y de los Consumidores Derecho Procesal del Trabajo y Soución Extrajudicial de Conflictos Colectivos 4,5 Historía del derecho español (equiv. Rechtsgeschiedenis)9 Filosofía del Derecho (equiv. rechtsfilosofie)6 Masterseminarie (deel II, a) te LEUVEN3 Totaal 1 e semesterTotaal 2 e semester61,5 major internationaal en europees recht/minor privaatrecht 2 e FASE (Leuven) major internationaal en europees recht/minor privaatrecht Religie Insolventierecht 3636 Substantive Law of the EU6 Goederenrecht = minor 1 Aansprakelijkheidsrecht = minor 2 International Business Law = major 3 666666 European Contract Law = minor 3 Judicial Protection in the EU = major 4 6666 Verkeers- en lokaal strafrecht4 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester33Totaal 2 e semester28

15 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (LONDON KING’S COLLEGE) major strafrecht/minor sociaalrecht 1 e MASTER (LONDON KING’S COLLEGE) major strafrecht/minor sociaalrecht Conflict of Laws (equiv. IPR) Human Rights Law (equiv. International and European Human Rights Law) European Law (equiv. Substantive Law of the EU) 15 Totaal 1 e semesterTotaal 2 e semester

16 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (LONDON KING’S COLLEGE) major strafrecht/minor publiekrecht 1 e MASTER (LONDON KING’S COLLEGE) major strafrecht/minor publiekrecht Conflict of law (equiv. IPR) Human Rights Law (equiv. International and European Human Rights Law) European Law (equiv. Substantive Law of the EU) 15 Criminology and Criminal Justice (equiv. strafrechtelijk sanctierecht) = major 1 15 Masterseminarie (deel II, a)3 Totaal 1 e semesterTotaal 2 e semester63 major strafrecht/minor publiekrecht 2 e MASTER (Leuven) major strafrecht/minor publiekrecht Insolventierecht Religie 6363 Bijzonder strafrecht = major 2 European Criminal Law = major 3 Vb. Federale Systemen = minor 1 666666 Het strafproces = major 4 Rechtsbescherming tegen de overheid = minor 2 Onderwijsrecht = minor 3 666666 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester33Totaal 2 e semester24

17 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt 1 ste semester (in 1 ste fase): U stelt een programma op van min. 30 studiepunten: (op basis van studiepunten gastuniversiteit) –De equivalenties voor de plichtvakken (zie website erasmus voor erkende equivalenties) International and European Human Rights Law Insolventierecht –Vul verder aan met: Aanvullende keuzevakken aangeboden door gastuniversiteit Max. 1 reflectiecollege aangeboden door gastuniversiteit Werkcolleges en seminarie aangeboden door gastuniversiteit {Masterseminarie (deel II, a) – 3 stp. => steeds op afstand te volgen vanuit gastuniversiteit} Tot u aan min. 30 studiepunten komt

18 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt voor één semester (1 ste fase) Na uw verblijf: –2 de semester eerste jaar: Neem de resterende plichtvakken op, en vul verder aan met bijzondere keuzevakken, aanvullende keuzevakken, reflectiecollege, etc. tot u aan min. 60 stpt. komt waar u alle bijzondere keuzevakken (major/minor) opneemt. –2 de fase: Vul verder aan met bijzondere keuzevakken, werkcollege, seminarie, meesterproef, aanvullende keuzevakken, reflectiecollege, etc. tot u aan min. 120 stpt komt

19 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (Turku) major fiscaal recht/minor economisch recht 1 e FASE (Turku) major fiscaal recht/minor economisch recht International Protection of Human Rights (equiv. International and European Human Rights Law) 10 Substantive Law of the EU Internationaal privaatrecht 6666 Securities and Company Law (equiv. vennootschapsrecht) = minor 1 International Taxation (equiv. International Taxation) = major 1 6666 Marktrecht = minor 26 Foundations of Finnish Law Managing International Innovation Development 3636 Rechtssociologie5 Werkcollege (deel I, b)3 Masterseminarie (deel II, a)3 Totaal 1 e semester31Totaal 2 e semester29 major fiscaal recht/minor economisch recht 2 e FASE (Leuven) major fiscaal recht/minor economisch recht Insolventierecht Religie 6363 Intellectuele rechten = minor 3 Vennootschapsbelasting = major 2 European Taxation = major 3 666666 Belasting op de toegevoegde waarde = major 46 The Law of External Relations of the E.U. Aanvullende sociale verzekeringen International Criminal Law 444444 Deontologie5 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester33Totaal 2 e semester29

20 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt voor één semester (1 e fase) Quid als ik een of meerdere plichtvakken niet kan opnemen aan gastuniversiteit? “Neem dan equivalenties op van bijzondere keuze- vakken (ten belope van stpt van de niet aangeboden plichtvakken) en volg de “gemiste” plichtvakken in Leuven in uw 2 de semester” Mag ik equivalenties van bijzondere keuzevakken opnemen hoewel ik er alle plichtvakken kan opnemen? “Ja, indien dit gemotiveerd kan worden (bv. over- lapping van bijzondere keuzevakken in 2 de semester 1 ste fase/ 2 de fase)”

21 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA Mag ik aan mijn gastuniversiteit de andere 2 plichtvakken al opnemen (IPR/Substantive Law of the EU)? “Ja, indien dit gemotiveerd kan worden (bv. overlapping van bijzondere keuzevakken in 2 de semester 1 ste fase/ 2 de fase)”

22 OPSTELLEN VAKKENPROGRAMMA U vertrekt 1 e semester (in 2 de FASE): U stelt een programma op van min. 30 studiepunten (op basis van studiepunten gastuniversiteit) U neemt de bijzondere keuzevakken op die u nodig heeft om uw major/minor te vervolledigen (zie website erasmus voor erkende equivalenties bijzondere keuzevakken) U vult, indien nodig, verder aan met aanvullende keuzevakken of reflectiecollege tot u aan min. 30 studiepunten komt U werkt bij uw terugkeer de rest van uw programma in Leuven af

23 VOORBEELD VAKKENPROGRAMMA (LEUVEN) major privaatrecht/minor economisch recht 1 e FASE (LEUVEN) major privaatrecht/minor economisch recht Insolventierecht International and European Human Rights Law Religie 663663 Substantive Law of the EU Internationaal Privaatrecht 6666 Familiale geschillenrecht = major 1 Aansprakelijkheidsrecht = major 2 6666 Marktrecht = minor 16 Rechtssociologie5 Werkcollege (deel I, a)3Werkcollege (deel I, b)3 Seminarie (deel I, c) Masterseminarie (deel II, a) 4343 Totaal 1 e semester30Totaal 2 e semester33 major privaatrecht/minor economisch recht 2 e FASE (TOULOUSE) major privaatrecht/minor economisch recht Droit des assurances (equiv. Verzekeringsrecht) = minor 2 Droit des groupements et des sociétés (equiv. Vennootschapsrecht) = minor 3 Droit des biens (equiv. Goederenrecht) = major 3 444444 European Contract Law = major 46 Droit des transports Criminologie Droit privé de l’environnement 444444 Medisch recht Oost-Europees recht International Arbitration 444444 Deontologie5 Masterscriptie6 6 Totaal 1 e semester30Totaal 2 e semester29

24 DOSSIER SELECTIE Kandidaatstelling met motivatiebrief Formulier: –P–Persoonlijke gegevens –V–Voorkeur bestemmingen (max. 3) –D–Duur (1 sem/ 1 jaar) Resultaten (alle zittijden) indien niet behaald aan de K.U.Leuven Bewijs taalkennis Voorstel vakkenprogramma (steeds over de 2 masterjaren heen) DEADLINE inleveren dossier: Vrijdag 18 februari 2011 (12u)

25 GEVOLGEN SELECTIE Selectie is definitief Naam en adres wordt doorgegeven aan gastuniversiteit Application form opsturen naar gastuniversiteit Huisvesting: zorg je zelf voor Kot onderverhuren Info Erasmusbeurs

26 VARIA Wijzigingen in vakkenprogramma zo snel mogelijk doorgeven en voorleggen aan erasmusdienst Examens verlopen volgens de normen van de gastuniversiteit Deliberatie Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven gebeurt op het einde van het jaar op basis van punten behaald aan gastuniversiteit (omgezet) Resultaten komen vaak in Leuven aan ná de deliberatie eerste zittijd  worden dan opgenomen in deliberatie tweede zittijd met attest vermelding reden

27 COMBINATIE ERASMUS & …. Erasmus & Moot court? Erasmus & Onderzoeksmaster? Erasmus & Initiële Engelstalige Master of Law?

28 THE END


Download ppt "Infosessie Erasmus Dinsdag 23 november 2010. BASISREGELS U blijft ingeschreven aan de K.U.Leuven U betaalt inschrijvingsgeld aan de K.U.Leuven Studentenuitwisseling."

Verwante presentaties


Ads door Google