De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid."— Transcript van de presentatie:

1 Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid

2 Waarom Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde? Juridisering maatschappij + huidige economische klimaat nood aan professionals die het (bedrijfs)economische én juridische denkkaders beheersen Als afgestudeerde master in ERB: a)beheers je de twee denkwijzen; b)kan je soepel switchen tussen de twee disciplines; c)heb je een brede en diepgaande gespecialiseerde kennis verworven in je gekozen optie (vergelijkbaar met de “zuivere” opleidingen)

3 Waarom Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde? (2)  Binnen de gekozen optie kan je tegelijk functioneren als jurist en als (bedrijfs)econoom.  Meer specifiek: - heb je een degelijke kennis van micro- en macro-economische principes; - beschik je over een degelijke basiskennis van het Belgische, het Europese en het internationale recht, en dit vooral op het gebied van economisch recht; - ben je in staat het recht en de economie te situeren in hun maatschappelijke context en ze aan een kritisch, reflexief onderzoek te onderwerpen; - heb je je abstractievermogen en je vermogen tot synthese en analyse ingeoefend en voldoende uitgebreid om zelf creatief, rechtsvormend en volgens economische principes te kunnen denken; - heb je je een kritische redeneer en argumentatiewijze eigen gemaakt; - beschik je over een basisvaardigheid in schriftelijke en mondelinge expressie, zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels.

4 Voor wie? Instroom (modeltraject) - Bachelors in de rechten met optie ERB - Bachelors TEW met switchmajor naar master ERB - Bachelors EW met keuzegedeelte recht

5 Voor wie? (2) Toegang mits voorbereidingsprogramma: - Bachelor/ master* in de rechten (andere opties) - Bachelor/ master* in de economische wetenschappen - Bachelor/ master* in de toegepaste economische wetenschappen - Bachelor/ master* in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur - Bachelor/ master* in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica - Bachelor handelsingenieur (behaald aan een hogeschool) - Master in de beleidseconomie (mits kwantitatief traject naar EW) - Master in het management (mits traject naar TEW) - Master in de handelswetenschappen (behaald aan een hogeschool) * Studenten die een juridische of (bedrijfs)economische master hebben afgerond, kunnen een vrijstellingsaanvraag indienen voor opleidingsonderdelen uit de Master ERB waardoor het totaal aantal studiepunten dat moet afgelegd worden meestal gereduceerd kan worden.

6 Bachelor in rechten: Traject naar de master ERB Vanuit rechten: afstudeerrichting economie, recht en bedrijfskunde - Wiskunde voor economen (fase 1) - Accountancy (fase 1) - Bedrijfsstatistiek (fase 2) - Managerial economics (fase 2) - Wiskundige analyse: macro-economische problemen (fase 3)

7 Bachelor in rechten: Traject naar de master ERB Wiskunde voor economen Je leert een aantal basisconcepten en -vaardigheden uit de wiskunde hanteren en toepassen op economische situaties. Accountancy In dit opleidingsonderdeel leer je de basisbeginselen van de algemene boekhoudprincipes en van de Belgische boekhoudwetgeving kennen. Bedrijfsstatistiek Hierbij verwerf je kennis en inzicht over de beginselen van de beschrijvende statistiek, de kansrekening en de verklarende statistiek. Gegeven de onzekerheid die met elke bedrijfsbeslissing gepaard gaat, is een grondige kennis van de kansrekening en de statistiek onontbeerlijk.

8 Bachelor in rechten: Traject naar de master ERB Managerial economics Na het afronden van deze colleges kan je bedrijfskundige (economische) problemen beschrijven, analyseren en oplossen, door gebruik te maken van de onderliggende micro-economische principes, Wiskundige analyse: macro-economische problemen Dit opleidingsonderdeel schetst een conceptueel kader van onze economie en geeft weer hoe de verschillende macro economische grootheden samenhangen. Studenten die dit vak hebben gevolgd, kunnen op een relatief formele wijze nadenken over de economische conjunctuur en lange termijn economische groei.

9 Bachelor TEW/ EW: Traject naar de master ERB Vanuit TEW: switchmajor ERB Vanuit EW: keuzegedeelte recht - Verbintenissenrecht (fase 2) - Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (fase 3) - Handels-, vennootschaps- en economisch recht (fase 3) - Fiscaal recht (fase 3)

10 Bachelor in TEW/ EW: Traject naar de master ERB Verbintenissenrecht Via interactieve hoorcolleges en oefeningen leer je de specifieke regels voor de verbintenissen ontstaan uit contracten en eenzijdige rechtshandelingen kennen. Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht Hierbij verwerf je inzicht in het geldend Belgisch vermogensrecht. Een aantal mogelijke thema’s zijn: zakelijke rechten versus persoonlijke rechten; eigendom en beperkingen van eigendom (bijv. burenhinder en rechtsmisbruik); … Handels-, vennootschaps- en economisch recht Inwijding en verdieping in het vakgebied dat men het recht van het zakenleven kan noemen. Fiscaal recht Dit opleidingsonderdeel geeft een overzicht van de algemene beginselen van het belastingrecht en de structurele grondregels van de belangrijkste belastingen (toepassingsgebied).

11 Bachelor TEW: Traject met switchmajor naar de master ERB

12 Opbouw master ERB

13 Master ERB: programma Gemeenschappelijk plichtgedeelteSP Strategic Financial Management6 Insolventierecht6 Economische Aspecten van de Mededinging6 Substantive Law of the European Union6 Rechtseconomie6 MasterproefSP Interdisciplinair seminarie6 Interdisciplinaire scriptie24

14 Master ERB: programma (2) Gericht plichtgedeelte voor economenSP International Business Law6 Arbeids- en socialezekerheidsrecht8 Gericht plichtgedeelte voor juristenSP Externe financiële verslaggeving6 Bedrijfsfinanciering4 of 6 Econometrie 3 of 6 Religie, zingeving en levensbeschouwing3

15 Master ERB: programma (3) Je kiest één optie met daarin voor minstens 18 sp. (bedrijfs-) economische en 18 sp. juridische opleidingsonderdelen. OPTIE 1: Financieel recht en economie (Bedrijfs)economische vormingJuridische vorming Beleggingsleer en financiële producten (6 sp) Internationale economie (6 sp) Bank- en effectenrecht (6 sp) International Taxation (6 sp) European Taxation (6 sp) Capital Investment Policy (6 sp)Vennootschapsrecht (6 sp) Levensverzekeringen (6 sp) Verzekeringen niet-leven (6 sp) Verzekeringsrecht (6 sp) Aansprakelijkheidsrecht (6 sp) Consolidatie en financiële bedrijfsdoorlichting (6 sp) Financial Statement Analysis (6 sp) Management Accounting of Strategic Management Accounting (6 sp) Boekhoudrecht (4 sp) Vennootschapsbelasting (6 sp) Personenbelasting (6 sp) Belasting op de toegevoegde waarde (6 sp)

16 Master ERB: programma (4) OPTIE 2: Bedrijfsrecht en –strategie Vrije keuze (3 tot 10 sp) (Bedrijfs)economische vormingJuridische vorming Theory of Industrial Organisation (6 sp) Economics of Global Innovation (6 sp) Marktrecht (6 sp) European Competition Law (4 sp) Strategic Management (6 sp) Political Business Strategy (6 sp) European Company Law (4 sp) Innovation Management and Strategy (6 sp)Intellectuele rechten (6 sp) Economic Aspects of European Integration (6 sp) International Business Strategy (6 sp) International Management (6 sp) International Taxation (6 sp) European Taxation (6 sp) Arbeidsverhoudingenrecht (6 sp) Milieu-economie of Environmental and Transportation Economics (6 sp) Milieu- en energierecht (6 sp)

17 Voorbeeldtraject Master ERB voor studenten met een (bedrijfs)economische vooropleiding Optie Bedrijfsrecht en -strategie Seminarie (3 sp.) Rechtseconomie (6 sp.) Insolventierecht (6 sp.) Strategic Financial Management (6 sp.) International Business Law (6 sp.) Seminarie (3 sp.) Substantive Law of the European Union (6 sp.) Economische aspecten van de mededinging (6 sp.) Arbeids- en socialezekerheidsrecht (8 sp.) Economics of Global Innovation (6 sp.) Scriptie (12 sp.) International Management (6 sp.) Marktrecht (6 sp.) The foundations of Entrepreneurship (6 sp.) Initiatie tot ondernemen (2 sp.) Scriptie (12 sp.) Economic Aspects of European Integration (6 sp) Intellectuele rechten (6 sp.) Arbeidsverhoudingen- recht (6 sp.) Initiatie tot ondernemen (2 sp.) Eerste fase: Eerste semester (27 studiepunten) Eerste fase: Tweede semester (29 studiepunten) Tweede fase: Eerste semester (32 studiepunten) Tweede fase: Tweede semester (32 studiepunten)

18 Voorbeeldtraject Master ERB voor studenten met een juridische vooropleiding Optie Financieel recht en economie Seminarie (3 sp.) Rechtseconomie (6 sp.) Insolventierecht (6 sp.) Strategic Financial Management (6 sp.) Externe financiële verslaggeving (6 sp.) Bedrijfs- financiering (4 sp.) Seminarie (3 sp.) Substantive Law of the European Union (6 sp.) Economische aspecten van de mededinging (6 sp.) Econometrie (3 sp.) Religie (3 sp.) Consolidatie en financiële bedrijfsdoorlichting (6 sp.) Scriptie (12 sp.) Strategisch Management Accounting (6 sp.) European Taxation (6 sp.) Boekhoudrecht (4 sp.) Lessen voor 21 ste eeuw (2 sp.) Scriptie (12 sp.) Financial Statement Analysis (6 sp) Vennootschaps- belasting (6 sp.) Personenbelasting (6 sp.) Lessen voor 21 ste eeuw (2 sp.) Eerste fase: Eerste semester (31 studiepunten) Eerste fase: Tweede semester (29 studiepunten) Tweede fase: Eerste semester (32 studiepunten) Tweede fase: Tweede semester (30 studiepunten)


Download ppt "Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Rechtsgeleerdheid."

Verwante presentaties


Ads door Google