De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GLOBALISERING EN RECHTSSTATELIJKE WAARBORGEN: DE GRONDWET ALS ANKERPUNT VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OP 22 JANUARI 2009 (JURIDISCH FORUM, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GLOBALISERING EN RECHTSSTATELIJKE WAARBORGEN: DE GRONDWET ALS ANKERPUNT VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OP 22 JANUARI 2009 (JURIDISCH FORUM, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE."— Transcript van de presentatie:

1 GLOBALISERING EN RECHTSSTATELIJKE WAARBORGEN: DE GRONDWET ALS ANKERPUNT VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OP 22 JANUARI 2009 (JURIDISCH FORUM, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES)

2 INHOUD Voorwoord  Opening door mr. H.P. Heida,  Lezing ‘Globalisering en rechtsstatelijke waarborgen’  Presentatie onderzoeksresultaten  Slides presentatie Besselink en Wessel  Commentaar onderzoeksresultaten

3 OPENING DOOR MR. H.P. HEIDA  Op 22 januari 2009 in Pulchri Studio het symposium.  Dit naar aanleiding van het onderzoek ‘De invloed van ontwikkelingen in de internationale rechtsorde op de doorwerking naar Nederlands constitutioneel recht’.  Het symposium heeft ook een vervolg gekregen op 9 juli 2009.  Uitgevoerd door: Mr. H.P. Heida Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving.

4 LEZING ‘GLOBALISERING EN RECHTSSTATELIJKE WAARBORGEN’  Uitgevoerd door: Professor mr. P.A. (André) Nollkaemper (Universiteit van Amsterdam).  De nationale soevereine staat.  Globalisering en de rechtsstaat: een paradox.  Globalisering en doorwerking.  Nederland.

5  Enige kwalificaties  De waarde van ons monisme.  Afronding.  Woord aan de voorzitter: Dank u zeer. Ik hoop dat de rapporteurs de verleiding kunnen weerstaan om meteen op alle punten in te gaan, want ik zou ze straks bij de plenaire discussie de gelegenheid willen geven om dat nog afzonderlijk te doen en nu eerst hun rapport te presenteren. Ze hebben besloten om dat in omgekeerd alfabetische volgorde te doen, dus het woord is nu eerst aan professor Ramses Wessel.

6 PRESENTATIE ONDERZOEKSRESULTATEN ‘NAAR EEN BREDERE CONSTITUTIONELE VERANKERING VAN HET MONISME’  Uitgevoerd door: Professor dr. R.A. (Ramses) Wessel (Universiteit Twente).  Het hele rapport is gebaseerd op een onderzoeksvraag die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is geformuleerd: In hoeverre zijn de artikelen 93 en 94 Grondwet nog voldoende toegesneden op de ontwikkelingen in het internationale recht, met name vanuit het perspectief van democratische legitimatie en individuele rechtsbescherming, en op welke wijze is eventuele aanpassing daarvan noodzakelijk?

7  Voorbeelden van verdragen die een dergelijk ‘standard setting’ effect hebben.  Internationale afspraken.

8 SLIDES PRESENTATIE BESSELINK EN WESSEL

9

10 COMMENTAAR ONDERZOEKSRESULTATEN  Uitgevoerd door: Mevrouw W.E.M. (Ineke) van Bladel (Ministerie van Buitenlandse Zaken).  Ius cogens.  Stilzwijgende goedkeuring.  Tweede punt van kritiek betreft de vraag die aansluit op één van de punten van het fantastische betoog van professor Nollkaemper: welk probleem lost dit voorstel nu eigenlijk op?

11 BRONNEN  http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/actueel/nieuw sberichten/2009/09/grondwet_als_ankerpunt_voor_internationale_normen/versl ag-symposium-globalisering-en-rechtsstatelijke-waarborgen http://www.minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/actueel/nieuw sberichten/2009/09/grondwet_als_ankerpunt_voor_internationale_normen/versl ag-symposium-globalisering-en-rechtsstatelijke-waarborgen  http://dare.uva.nl/record/1/332754 http://dare.uva.nl/record/1/332754  Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.87634http://hdl.handle.net/11245/2.87634  FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS: http://hdl.handle.net/11245/1.332754http://hdl.handle.net/11245/1.332754  http://dare.uva.nl/document/2/87634


Download ppt "GLOBALISERING EN RECHTSSTATELIJKE WAARBORGEN: DE GRONDWET ALS ANKERPUNT VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OP 22 JANUARI 2009 (JURIDISCH FORUM, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE."

Verwante presentaties


Ads door Google