De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managen van netwerken: publieke samenwerking in de praktijk van BZK Tjabbe Bos / DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managen van netwerken: publieke samenwerking in de praktijk van BZK Tjabbe Bos / DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar."— Transcript van de presentatie:

1 Managen van netwerken: publieke samenwerking in de praktijk van BZK Tjabbe Bos / tjabbe.bos@minbzk.nl DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur & Democratie

2 Agenda Achtergrond Ministerie van BZK; Alliantie Vitaal Bestuur: een wetenschappelijk netwerk Stelsel Ministerraad en onderraden: interdepartementaal samenwerken 2

3 Introductie Ministerie van BZK (1/3) 3

4 Piet Hein Donner - Minister van Gerd Leers - Minister voor Binnenlandse Zaken en Immigratie en Asiel Koninkrijksrelaties “Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. BZK werkt aan een streng en rechtvaardig immigratie- en asielbeleid en de succesvolle participatie en integratie van nieuwe inwoners.” 4

5 Introductie Ministerie van BZK (2/3) de democratische rechtsstaat; het openbaar bestuur; kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst; de Grondwet en het constitutionele staatsrechtelijke bestel; de samenwerkingsrelatie met Curacao, Sint Maarten en Aruba; de volkshuisvesting en de rijksgebouwen; het integratiebeleid; het immigratie- en asielbeleid. 5

6 Introductie Ministerie van BZK (3/3) DG Wonen, Wijken en Integratie, DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk, DG Vreemdelingenzaken, DG Bestuur en Koninkrijksrelaties, AIVD, Huurcommissie, Rijksgebouwendienst, etc. 6

7 Introductie Ministerie van BZK (3/3) DG Wonen, Wijken en Integratie, DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk, DG Vreemdelingenzaken, DG Bestuur en Koninkrijksrelaties, –Directie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid, –Directie Openbaar Bestuur en Democratie, –Directie Krachtig Bestuur, –Directie Koninkrijksrelaties, AIVD, Huurcommissie, Rijksgebouwendienst, etc. 7

8 Casus: Alliantie Vitaal Bestuur Informeel onderzoeksnetwerk op het terrein van: –Openbaar Bestuur –Elektronische dienstverlening –Innovatie 8

9 Alliantie Vitaal Bestuur (1/5) Samenwerkingsverband ministeries en kennisinstellingen; Deelnemers –Beleid: FIN, EL&I, BZK; –Kennis: UU, TNO, UT, UvT, TUD, Novay, Rathenau, EUR; Doel: betere afstemming tussen wetenschap en beleid; Producten –Kleinschalige onderzoeksprojecten; –Bijeenkomsten kennisdeling; 9

10 Alliantie Vitaal Bestuur (2/5) 10

11 Alliantie Vitaal Bestuur (3/5) Algemeen: gezamenlijk project; –Onafhankelijke voorzitter; –Co-financiering bij onderzoeken; –Samenwerkingsconvenant / subsidiebeschikkingen; Structuur: departementen aan zet; –Maandelijks procesoverleg; –Financiering van secretariaat; Inhoud: gedeelde agenda; –Jaarlijks een gezamenlijke kennisagenda; –Gedeelde begeleidingscommissies; 11

12 Alliantie Vitaal Bestuur (4/5) 12

13 Alliantie Vitaal Bestuur (5/5) Knelpunten in de uitvoering –Verschil in waarden (kennis / beleid); –Behoud informele karakter; –Inbedding onderzoeksresultaten in organisatie; –Verdeling kosten en baten; 13

14 Casus: Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden Formele afstemming besluitvorming ministerraad 14

15 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (1/8) Departementen Rijksoverheid: 1. 2. 15

16 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (2/8) Departementen Rijksoverheid: 1.Ministerie van Algemene Zaken, 2.Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3.Ministerie van Buitenlandse Zaken 4.Ministerie van Defensie 5.Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie 6.Ministerie van Financiën 7.Ministerie van Infrastructuur en Milieu 8.Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9.Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 10.Ministerie van Veiligheid en Justitie 11.Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16

17 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (3/8) Doel: taakverdeling en efficiente besluitvorming ministerraad; Oplossing: getrapt en thematisch afgebakend systeem van overleggen; Voor elke besluitvorming op niveau ministerraad: –Ambtelijk voorportaal; –Onderraad; –(Rijks)ministerraad; 17

18 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (4/8) 18

19 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (5/8) Verschillende onderraden en ministeriële commissies: 1.MCEU - Ministeriële Commissie EU 2.MKSO - Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties 3.RB - Raad voor Bestuur 4.RIB - Raad voor Internationale Betrekkingen 5.REWI - Raad voor Economie, Werk en Innovatie 6.RI&M - Raad voor Infrastructuur & Milieu 7.RIV - Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 8.RKR - Raad voor Koninkrijksrelaties 9.RV - Raad voor de Veiligheid 10.RZWO - Raad voor zorg, welzijn en funderend onderwijs 11.Vierhoek Sociaal Economische Vierhoek 19

20 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (6/8) Onderraad: Raad voor Bestuur (RB) –Thema’s: Medeoverheden, Bedrijfsvoering, Dienstverlening, etc. –Leden (ministers): MP, BZK, V&J, Fi, EL&I, I&A; Bijbehorende Ambtelijke Voorportalen: –Interdepartementale Commissie voor Bestuur (ICB); –Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR); –Interdepartementale Commissie Constitutionele Zaken en Wetgeving (ICCW); –Leden: directeuren-generaal departementen; 20

21 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (7/8) Voorbeeld: kabinetsreactie onderzoeksrapport AWT 21

22 Stelsel (Rijks)ministerraad en onderraden (8/8) Knelpunten / aandachtpunten in de uitvoering: –Keuze voorportaal en onderraad; –Noodzaak interdepartementale afstemming; –…….. 22


Download ppt "Managen van netwerken: publieke samenwerking in de praktijk van BZK Tjabbe Bos / DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google