De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 14.15 Opening Marieke Fleer (ROCOV-Utrecht) 14.15 Johan Diepens (directeur Mobycon, trendwatcher) 14.45 Rob van der Bijl (lightrailexpert) 15.15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 14.15 Opening Marieke Fleer (ROCOV-Utrecht) 14.15 Johan Diepens (directeur Mobycon, trendwatcher) 14.45 Rob van der Bijl (lightrailexpert) 15.15."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 14.15 Opening Marieke Fleer (ROCOV-Utrecht) 14.15 Johan Diepens (directeur Mobycon, trendwatcher) 14.45 Rob van der Bijl (lightrailexpert) 15.15 Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) 15.45 Pauze 16.00 Discussie

2 Trends in het (openbaar) vervoer

3 Stelling 1 Het aanleggen van de tram is een paardenmiddel om de bereikbaarheid van Utrecht te kunnen garanderen

4 Stelling 2 De introductie van de tram gaat ten koste van de sociale functie van het openbaar vervoer

5 Stelling 3 De introductie van de lagevloertram zal een impuls geven aan de openbare ruimte in de binnenstad van Utrecht

6 Wie zijn we Detachering Personeelsmatch Verkeersbesluiten Beleidsadvies Tender Management Contractbeheer Economisch onderzoek Modellen Financieel advies Mobiliteit Verkeer Vervoer

7 Trends in mobiliteit Meer bestemmingen op één reis Toenemende automatisering Stil & schoon Elektrisch rijden Iedereen een rijbewijs

8 Maar ook Toenemende vraag mobiliteit Bezuinigingen bij de overheid Meer files Toenemende druk op ruimte Duurder wordende olie Vergrijzing Overgewicht Fijnstof

9 Maatschappelijke kosten autoverkeer CategorieKosten Filekosten €2,8 - €3,6 miljard Wegaanleg en onderhoud€7,1 miljard Parkeerkosten (kosten minus opbrengsten)€4,6 miljard Ongelukken (voornamelijk veroorzaakt door wegverkeer, exclusief verzekeringen) €10,5 – €13,6 miljard Geluids- en milieuoverlast (uitsluitend veroorzaakt door autoverkeer) €0,31 - €2,25 miljard Totaal €25,31 – €31,15 miljard + PM

10 Auto Staat 23 uur van de 24 stil Áls hij rijdt zitten er gemiddeld 1,2 personen in 3 maal meer parkeerplekken nodig dan het aantal auto’s Maken geluid, stoten vervuilende stoffen uit, relatief grote ongevalkans

11 Problemen worden groter

12 Verbetering vooral nodig afstanden >7,5 km

13 Uit ervaring blijkt Investeren in zowel OV als auto leidt niet tot verbetering van de positie van het OV Een OV-, fiets- en voetgangersvriendelijke stad is goed mogelijk, zonder economie te kort te doen Integendeel: autoluwe binnensteden zijn aantrekkelijker Bereikbaarheid is zeer belangrijk, autobereikbaarheid niet perse

14 Oplossing Dé oplossing is niet de e-auto =>Negatieve effecten autoverkeer verdwijnen niet Slimmere mobiliteit. Niet elke reis is noodzakelijk! Individuele auto is passé! De toekomst is aan collectieve vormen van vervoer!

15 Het nieuwe werken Flexibelere arbeidstijden (niet perse in spits reizen) Flexibelere werkplekken (thuiswerken mogelijk) Videovergaderen Onderweg werken (in het OV bijvoorbeeld)

16 Gereguleerd liften Aanleg speciale plaatsen waar mensen kunnen meerijden Matching van bestemmingen Betalen voor de lift De auto wordt een soort OV

17 Is dit de toekomst?

18 Veel technologische mogelijkheden Maar: we hebben al een eeuw dezelfde vervoersmiddellen, zelfs e-auto is niet nieuw! Successen van OV laten zien: niet techniek is belangrijk maar het systeem Kansrijkheid nieuwe kleinschalige vormen OV op dunne verbindingen

19 Wat is nog openbaar vervoer? Oplossingen nodig voor aantrekkelijk voor- en natransport Maatwerk per gebied

20 Peoplemover en deeltaxi Kleine (automatische) systemen Kunnen dag en nacht werken Bieden voor en natransport naar grote OV-halte Snel, collectief en flexibel Deeltaxi: evolutie van treintaxi. Toepassing met smartphones en subsidie stuk aantrekkelijker

21 Het idee was: Openbaar vervoer is alleen succesvol in zeer dichtbevolkte gebieden, zoals Hong Kong Gaat om de organisatie van het OV

22 Voorbeeld Zürich 360.000 inwoners 811 OV-ritten per jaar per inwoner 15 tramlijnen Filosofie: “van overal naar overal”. Kostendekking uit kaartverkoop >50% Modal split: 66% OV 18% Auto 16% fiets/ lopen

23 Optimaal beleid Toverwoord: Integratie Biedt een dekkend OV systeem Biedt perfecte aansluitingen Zorg voor ketenintegratie (ook tramtreinen) Tariefintegratie (ook met huurauto en OV-fiets) Integratie OV met RO Faciliteiten bij stations (winkels, kinderopvang etc.) OV heeft zo zowel de sociale- als de substitutiefunctie

24 Voor NS In de Randstad op hoofdspoorlijnen overal viersporigheid Spoorboekloos rijden (minstens elke 10 minuten een sprinter en een IC) Zet in op automatisering van de trein. Voordelen: Hogere frequentie met kleinere eenheden Energie-effiencienter rijden Beter op tijd rijden Veiliger

25 Voor steden Huidige bus volstaat niet voor HOV Andere aantrekkelijkere vormen Tram is goed begin, maar wel duur Fijnmazig netwerk nodig Coördinatie van het OV is essentieel Waar mogelijk ‘spoorboekloos’ rijden Waar niet mogelijk => perfecte aansluitingen

26 Voor dunbevolkte gebieden OV vaak leeg OV vaak langzaam Vaak erg lage frequentie Geen potentie om met huidige middelen forse verbeterslag te maken =>Investeer in snelle, gestrekte lijnen met hoge frequentie en weinig haltes  Zet resterend OV om in nieuwe vorm van deeltaxi en subsidie op deelautosystemen  Besparing: investeren in hoogfrequente lijnen

27 Verbetering vooral nodig afstanden >7,5 km

28 E-fiets Waar veel OV gebruik is, wordt ook veel gefietst Daarom: ook inzetten op versterking van fiets E-fiets biedt mogelijkheden

29 De toekomst van Chris Boardman Zonne-energie MP3 speler Computer Vingerafdruk-detector Carbon-fiber Lekloos Geen spaken 2030

30 Uit onderzoek blijkt:

31 Huidige e-fietsen Worden steeds goedkoper Hebben een steeds grotere accu-inhoud (>50 km) Worden steeds hipper En ook Mensen fietsen verder & meer met een e-fiets => vergroting van de acceptabele fietsafstand (van 7,5 naar 15 km) Een concurrent voor het OV!

32 Conclusies Voor duurzame mobiliteit is OV onontbeerlijk Kies uitdrukkelijk voor OV én (e)-fiets in de Randstad Nieuwe techniek vooral als voor- natransport kansrijk Biedt een integraal systeem aan Snelle en frequente lijnen Grote dekking in grote en kleine steden Perfecte overstappen Integratie fiets met OV

33 Trends in het (openbaar) vervoer

34

35 Stelling 1 Het aanleggen van de tram is een paardenmiddel om de bereikbaarheid van Utrecht te kunnen garanderen

36 Stelling 2 De introductie van de tram gaat ten koste van de sociale functie van het openbaar vervoer

37 Stelling 3 De introductie van de lagevloertram zal een impuls geven aan de openbare ruimte in de binnenstad van Utrecht


Download ppt "Programma 14.15 Opening Marieke Fleer (ROCOV-Utrecht) 14.15 Johan Diepens (directeur Mobycon, trendwatcher) 14.45 Rob van der Bijl (lightrailexpert) 15.15."

Verwante presentaties


Ads door Google