De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MIT en KEI informatiebijeenkomst 12-04-16. MIT 2016 KennisvoucherRVO Innovatie-adviesprojectSNN HaalbaarheidsprojectSNN R&D samenwerkingsproject SNN 01-07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MIT en KEI informatiebijeenkomst 12-04-16. MIT 2016 KennisvoucherRVO Innovatie-adviesprojectSNN HaalbaarheidsprojectSNN R&D samenwerkingsproject SNN 01-07."— Transcript van de presentatie:

1 MIT en KEI informatiebijeenkomst 12-04-16

2 MIT 2016 KennisvoucherRVO Innovatie-adviesprojectSNN HaalbaarheidsprojectSNN R&D samenwerkingsproject SNN 01-07

3 Algemene uitgangspunten Budget is € 4 miljoen voor Noord-Nederland Loket open op 10 mei om 0.00 uur Loket open tot en met 1 september 2016 of eerder als budget op is Naast kennisvoucher eenmaal subsidie vanuit de MIT

4 Kom ik in aanmerking? MKB-onderneming Vestiging in N-N en voert ondernemingsactiviteiten uit Aansluiting project bij landelijke topsector Aansluiting project bij de NIA en RIS3: maatschappelijk belang: een belang of behoefte die het individuele niveau overstijgt. Werkzaamheden nog niet gestart

5 Innovatie-advies Advies over een toepassingsgerichte kennisvraag, ten behoeve van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan. Het advies kan technisch, organisatorisch of economisch van aard zijn. Subsidiabele kosten: de in redelijkheid te maken kosten van het inschakelen van een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voor advies al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek.

6 Verplichtingen pas aangaan na indienen aanvraag Project moet binnen 12 maanden na start zijn uitgevoerd 50% subsidie Maximale subsidie € 10.000,00 100% voorschot bij verlening

7 Haalbaarheidsproject haalbaarheidsproject: een project dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. haalbaarheidsstudie: onderzoek naar en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan te ondersteunen. experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

8 Haalbaarheidsproject bestaat uit: - 60% haalbaarheidsstudie en - 40% industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidiabele kosten: de in redelijkheid te maken kosten Project moet binnen 12 maanden na start zijn uitgevoerd 40% subsidie Maximale subsidie € 50.000,00 100% voorschot bij verlening tot € 25.000,00 Bij bedragen hoger dan € 25.000,00 op verzoek aanvrager

9 Vragen?

10 Kennis & Innovatie (KEI) Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel Plaatsen van personeel Gedetacheerd of tijdelijk in dienst van een promovendus

11 Algemene uitgangspunten Budget is € 6 miljoen Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie op basis van de KEI bedraagt voor één onderneming € 200.000,00 Eenmaal een voorschot mogelijk Loket open op 1 mei om 0.00 uur Loket open tot en met 31 december 2016 of eerder als budget op is

12 Kom ik in aanmerking? MKB-onderneming Vestiging in N-N en voert ondernemingsactiviteiten uit De kennisontwikkeling moet ten goede komen aan de aanvrager Werkzaamheden nog niet gestart of verplichting zijn aangegaan

13 Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie- innovatie of marktinnovatie

14 Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel Hooggekwalificeerd personeel van kennisinstelling of een grote onderneming Het dient te gaan om een nieuw gecreëerde functie De grote onderneming of kennisinstelling waar het hooggekwalificeerd vanuit gedetacheerd wordt, dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van de aanvrager

15 40% subsidie Loonkosten zijn subsidiabel Subsidiebedrag per project: € 4.000,00 - € 75.000,00 De gedetacheerde wordt minimaal 12 uren per week ingezet Duur van minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden De gedetacheerde dient voorafgaand aan de inzet minimaal 6 maanden in loondienst te zijn bij de uitlenende organisatie

16 Plaatsen van personeel Tijdelijk plaatsen van een medewerker van de aanvrager, met een relevante HBO of WO diploma of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau, bij een andere organisatie in de Europese Unie inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie De organisatie waar de medewerker wordt geplaatst dient onafhankelijk te zijn van de aanvrager

17 40% subsidie en 50% subsidie Brutoloonkosten van de medewerker zijn subsidiabel en de loonkosten van de begeleider Subsidiebedrag per project: € 4.000,00 - € 75.000,00 De medewerker wordt minimaal 12 uren per week ingezet Duur van minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden De medewerker dient voorafgaand aan de inzet minimaal 6 maanden in loondienst te zijn bij de aanvrager

18 Promovendus Het bij de aanvrager gedetacheerd hebben of het tijdelijk in dienst hebben van een promovendus De promovendus wordt gedetacheerd vanuit een organisatie die onafhankelijk is ten opzichte van de aanvrager

19 50% subsidie Brutoloonkosten indien de promovendus tijdelijk in dienst is Loonkosten indien de promovendus gedetacheerd is Subsidiebedrag per project: € 4.000,00 - € 75.000,00 De promovendus wordt minimaal 12 uren per week ingezet Duur van minimaal 6 maanden en maximaal 18 maanden

20 Vragen?

21 www.snn.eu www.echteinnovaties.nl www.123subsidie.nl


Download ppt "MIT en KEI informatiebijeenkomst 12-04-16. MIT 2016 KennisvoucherRVO Innovatie-adviesprojectSNN HaalbaarheidsprojectSNN R&D samenwerkingsproject SNN 01-07."

Verwante presentaties


Ads door Google