De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bea? Wie is Bea? Wouter Verhaverbeke

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bea? Wie is Bea? Wouter Verhaverbeke"— Transcript van de presentatie:

1 Bea? Wie is Bea? Wouter Verhaverbeke

2 BEA? Wie is BEA? De vier pijlers Wie komt in aanmerking?
Hoeveel steun geeft BEA? Kleine en grote projecten Tweejarige cyclus Hoe verloopt de procedure? Dienstverlener: erkenning

3 Vier pijlers Opleiding Advies Kennisoverdracht Mentorschap voor talentvolle ondernemers Hoofdzakelijk gericht op de verbetering van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering

4 Pijler opleiding “Het onderricht gevolgd door de werkenden in de onderneming met als doel om de vaardigheden, kennis en inzetbaarheid van de werknemers te verhogen.”

5 Pijler opleiding Bij de erkende dienstverlener in de pijler opleiding
Ook voor zaakvoerders en werkgevers Geen wettelijk verplichte opleidingen Opleidingen die voorzien zijn in een wettelijk kader met betrekking tot navorming en bijscholing met het oog op het behoud van een erkenning voor het dragen van een beroepstitel Kunnen wel Opleidingen voor het verkrijgen van een beroepstitel Basisopleiding en opleiding die toegang geeft tot het beroep

6 Pijler advies “Schriftelijke, specifieke en waardevolle raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatiegedeelte.”

7 Pijler advies Bij een erkende dienstverlener in de pijler advies
Geen wettelijk verplichte adviezen Bijv. Bodemattesten Geen permanente of periodieke adviezen Geen gewone bedrijfsuitgaven Geen niet-gespecialiseerde adviezen

8 Pijler kennisoverdracht
“overdracht van kennis. Het betreft bestaande toepassingsgerichte kennis die betrekking heeft op producten, diensten, processen of markten zodat de onderneming ze kan aanwenden voor de vernieuwing en innovatie van haar producten, diensten, processen of markten.”

9 Pijler kennisoverdracht
Bij een erkende dienstverlener in de pijler kennisoverdracht D.w.z. lid zijn van het Vlaamse innovatienetwerk Of opgenomen zijn op de lijst van de administratie wetenschappen en innovatie Of op voordracht van een VLAO accountmanager innovatie Niet beperkt tot technologische innovatie Verschil met advies : bestaande, onbenutte kennis

10 Pijler mentorschap voor talentvolle ondernemers
“een trajectbegeleidingformule voor talentvolle ondernemers die risicokapitaal verkrijgen van een risicokapitaalverschaffer.”

11 Pijler mentorschap voor talentvolle ondernemers
Financieringsovereenkomst tussen risicokapitaalverschaffer en ondernemer van maximum 6 maand oud Aanvaarding van mentor en risicokapitaalverschaffer Elke natuurlijke persoon kan bij overeenkomst tussen de risicokapitaalverschaffer en de onderneming optreden als mentor Als er een familiale of emotionele band bestaat tussen risicokapitaalverschaffer en ondernemer, kan er enkel een erkende dienstverlener uit de pijler als mentor optreden. Professionalisering door overdracht van expertise, kennis en vaardigheden.

12 Principes geldend voor de vier pijlers
Voor u een aanvraag voor subsidie in een bepaalde pijler kunt doen, moet u concrete inschrijving/overeenkomst met een erkende dienstverlener hebben. Zowel in het eerste als het tweede jaar van de portefeuille kunnen binnen dezelfde pijler opeenvolgende projecten tot euro subsidie vastgelegd worden, hetzij bij dezelfde dienstverlener, hetzij bij verschillende dienstverleners. U kunt ook advies- en opleidingstrajecten en/of raamcontracten afsluiten met uw advies- en opleidingsverstrekker. U moet dan met uw dienstverlener een akkoord hebben over de aard en het thema van de dienstverlening alsook over de begin- en einddatum van de realisatie. Per pijler moeten de dienstverleners verschillend zijn. De dienstverlener in de pijler opleiding mag dus niet dezelfde zijn als de dienstverlener in de pijler advies (en andere combinaties).

13 Wie komt in aanmerking? Kmo’s, zelfstandigen in hoofd- en bijberoep en vrije beroepen <250 werknemers <€ 43 miljoen balanstotaal <€ 50 miljoen omzet Vestiging in Vlaams Gewest Onderneming uit privé-sector Participatie administratieve overheid <25% Aanvaardbare activiteit (nace code lijst) Vzw’s komen niet in aanmerking De landbouwsector zit er niet in De transportsector zit er wel in Voldoen aan regelgeving van toepassing in Vlaams Gewest

14 Hoeveel steun geeft BEA?
35 % van de in aanmerking komende kosten, exclusief BTW (uitsluiting van o.a. catering en transportkosten) minimum € 35 subsidie, dus € 100 totale kosten per onderneming maximum € per pijler maximum € per onderneming om de twee jaar Binnen de beschikbare begrotingsmiddelen (gesloten enveloppe van € 42,9 miljoen in 2007)

15 Kleine of grote projecten
Klein project In dezelfde pijler is het aanvaardbaar projectbedrag kleiner of gelijk aan € 3.000 Onderneming stort 65% van het aanvaardbaar projectbedrag (dus maximaal € 1.950) Groot project In dezelfde pijler is het aanvaardbaar projectbedrag groter dan € 3.000 Onderneming betaalt onmiddellijk een bedrag dat ligt tussen 65% van € en 65% van het aanvaardbare projectbedrag Saldo van het aandeel van de onderneming kan later gestort worden

16 Kleine en grote projecten
Klein project : aanvaardbaar projectbedrag = €1.500 De onderneming stort onmiddellijk €975 (65%) De Vlaamse overheid stort subsidie €525 (35%) Groot project : aanvaardbaar projectbedrag= €4.000 Aandeel onderneming = €2.600 Aandeel Vlaamse overheid = €1.400 De onderneming stort een bedrag tussen €1.950 (65% van €3.000) en €2.600 (65% van €4.000) De Vlaamse overheid stort overeenkomstige subsidie Het saldo van de onderneming volgt in aanvullende stortingen

17 Tweejarige cyclus Opening Projectaanvraag Stortingen Betalen
Prestaties 2007 2008 2009 2010

18 Surf naar www. beaweb. be en klik op ‘BEA voor KMO’s’
Surf naar en klik op ‘BEA voor KMO’s’. Zo krijgt u toegang tot de BEA applicatie.

19 U krijgt een overzicht van uw portefeuille.
Klik hier om een nieuwe aanvraag voor BEA in te dienen.

20 Vul hier de activiteitencode van uw onderneming in (NACE code van 5 cijfers)
Kent u de activiteitencode van uw onderneming niet? Klik op deze lijst en zoek uw NACE code op. Klik op ‘ga verder’

21 Duid hier de pijler aan waarvoor u een project wilt indienen: een project voor advies, opleiding, kennisoverdracht of mentorschap Klik op ‘ga verder’

22 Vul het erkenningnummer van uw dienstverlener in bv. DV.A12345
Klik op ‘ga verder’ Het erkenningsnummer staat vermeld in de overeenkomst die u hebt afgesloten met de dienstverlener of op de inschrijving. Het nummer kunt u ook opzoeken via ‘zoek het erkenningsnummer’

23 Indien dit de correcte dienstverlener is, klik op ‘ga verder’.
Hier ziet u de coördinaten van de dienstverlener die overeenstemt met het door u ingevulde erkenningnummer. Indien dit de correcte dienstverlener is, klik op ‘ga verder’.

24 Klik op ‘ga verder’ Vul de gegevens van de overeenkomst in: de datum van de overeenkomst of de inschrijving, het bedrag (excl. BTW!) en de beschrijving van het project.

25 Stap 4 : datum inschrijving/overeenkomst
De datum inschrijving is de datum waarop de ondernemer aan de dienstverlener schriftelijk heeft bekend gemaakt dat hij een bepaalde opleiding wil volgen De datum overeenkomst is de datum waarop de ondernemer en de dienstverlener het contract voor advies, kennisoverdracht of mentorshap ondertekend heeft. ! Deze data mogen niet ouder zijn dan 14 dagen !

26 Klik hier om de berekening van het maximum projectbedrag te controleren.
Het systeem toont het projectbedrag dat u maximaal kunt aanvragen, rekening houdend met de wettelijke beperkingen. Alle niet in aanmerking komende kosten (vb. catering) moet u zelf aftrekken van dit bedrag. U moet dan een lager bedrag aanvragen door het opgegeven bedrag te overtypen.

27 Klik op ‘ga terug’ om uw aanvraag verder te zetten.

28 Klik op ‘ga verder’

29 Dit scherm geeft het overzicht van uw aanvraag
Dit scherm geeft het overzicht van uw aanvraag. Bevestig indien u akkoord bent of ga terug indien er verkeerde gegevens staan. Vanaf deze datum kunnen de prestaties starten Klik op ‘bevestig’

30 Dit is de bevestiging van uw aanvraag
Dit is de bevestiging van uw aanvraag. Nadat uw dienstverlener uw gegevens bevestigd heeft, wordt uw aanvraag pas definitief.

31 Hoe verloopt de procedure?
Sluit een overeenkomst/inschrijving af met een erkende dienstverlener per pijler. Per pijler zijn de dienstverleners verschillend. Vraag de subsidies aan via binnen de 14 dagen na de overeenkomst/inschrijving met de dienstverlener. Vanaf nu kunnen de prestaties starten. De dienstverlener bevestigt de juistheid van de subsidieaanvraag binnen 14 kalenderdagen. Stort je aandeel in de prijs op de rekening van Sodexo binnen de 14 kalenderdagen na bevestiging door de dienstverlener. De Vlaamse overheid stort haar aandeel. Het project is goedgekeurd. U vraagt de betaling van de dienstverlener aan via de website.

32 Dienstverlener : erkenning
Pijler opleiding Kwaliteitscertificaat ISO-certificaat CEDEO-certificaat Recognised for Excellence K2b-, of K2a-label voor opleiding ESF-label voor opleiding Lijst van publieke dienstverleners en sectorfondsen Erkende peterschaporganisatoren

33 Dienstverlener : erkenning
Pijler advies Kwaliteitscertificaat ISO-certificaat CEDEO-certificaat Q*For-certificaat Recognised for Excellence Erkenning na individuele screening Erkenning andere Vlaamse overheid Erkende bodemsaneringdeskundigen Private arbeidsbemiddelingsbureaus

34 Dienstverlening : erkenning
Pijler kennisoverdracht Lidmaatschap Vlaams Innovatienetwerk Lijst van onderzoeksinstellingen Minister kan lijst uitbreiden

35 Dienstverlening : erkenning
Pijler mentorschap voor talentvolle ondernemers = AANVAARDING Indien familiale of emotionele band tussen risicokapitaalverschaffer en ondernemer : erkende dienstverlener in de pijler advies Indien geen familiale of emotionele band tussen risicokapitaalverschaffer en ondernemer : aanvaarde mentor (= natuurlijk persoon, evt. werkzaam binnen een bedrijf)

36 Bijkomende inlichtingen
Vlaams Agentschap Ondernemen Provinciale Directie Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus Antwerpen Wouter Verhaverbeke Accountmanager TEL FAX

37 Bijkomende inlichtingen
Klantendienst BEA Cel BEA Sodexo-pass Belgium nv Telefoon :

38


Download ppt "Bea? Wie is Bea? Wouter Verhaverbeke"

Verwante presentaties


Ads door Google