De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsledenbijeenkomst April 2011. Enkele resultaten enquete Ongeveer 1700 raadsleden bereikt 270 ingevulde enquetes retour (16%) 138 positieve reacties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsledenbijeenkomst April 2011. Enkele resultaten enquete Ongeveer 1700 raadsleden bereikt 270 ingevulde enquetes retour (16%) 138 positieve reacties."— Transcript van de presentatie:

1 Raadsledenbijeenkomst April 2011

2 Enkele resultaten enquete Ongeveer 1700 raadsleden bereikt 270 ingevulde enquetes retour (16%) 138 positieve reacties voor bijeenkomsten –64 sportwoordvoerders –74 andere portefeuille

3 Is er voldoende aandacht voor sport en bewegen?

4 Aan welke terreinen kan sport gerelateerd worden?

5 Sport en de WMO Kan de WMO de kapstok zijn voor integraal beleid ten aanzien van sport en bewegen?

6 Sport en de WMO Negen prestatievelden waarbij met name in de eerste vijf volop haakjes zitten.

7 Prestatieveld 1 Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten –Buurt, onderwijs Sport –Brede school

8 Prestatieveld 2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden –Sportopbouwwerk –WhozNext –Jeugdsportfonds

9 Prestatieveld 3 Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning –Informatievoorziening Waar kan ik sporten? –Fit & Vitaalmarkt voor senioren –Sportkennismaking Welke faciliteiten?

10 Prestatieveld 4 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers –Ondersteuning sportvrijwilligers Verenigingsondersteuning Deskundigheidsbevordering Vrijwilliger van het jaar –Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd, een methodisch aanpak voor het werven van vrijwilligers

11 Prestatieveld 5 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem –Aangepast sporten –G-teams –Sport en bewegen doelgroepen

12 Welzijn nieuwe stijl De 8 bakens: 1.gericht op de vraag achter de vraag; 2.gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 3.direct er op af; 4.formeel en informeel in optimale verhouding; 5.doordachte balans van collectief en individueel; 6.integraal werken; 7.niet vrijblijvend, maar resultaatgericht; 8.gebaseerd op ruimte voor de professional.

13 Wmo en Olympisch Plan 2028 Het doel is het realiseren van een sportland op Olympisch niveau (in 2016), dat mogelijk resulteert in een kandidaatstelling. De hele Nederlandse samenleving wordt bij het Olympisch Plan 2028 betrokken. Met ‘Nederland op Olympisch niveau’ wordt een maatstaf nagestreefd op deze ambities. In die zin is het Olympisch Plan een aanjager om de ambities waar te maken.

14 Doel van het Olympisch Plan Olympische Spelen 2028 als inspiratie Sport als middel om heel Nederland naar Olympisch niveau te brengen Mogelijke uitkomst Olympische en Paralympische Spelen in Nederland 14

15 Welke fasen kent het Plan? Onderzoeksfase 2006-2009 (afgerond) –Plan van aanpak op hoofdlijnen Opbouwfase 2009-2016 –Heel Nederland naar Olympisch niveau Kandidaatfase vanaf 2016 –Eventuele kandidaatstelling en organisatie van de Spelen

16 Missie We gaan met sport in de volle breedte heel Nederland naar Olympisch niveau brengen. Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal- maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied. Met als mogelijk resultaat Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland.

17 Acht ambities 1.Topsportambitie 2.Breedtesportambitie 3.Sociaal-maatschappelijke ambitie 4.Welzijnsambitie 5.Economische ambitie 6.Ruimtelijke ambitie 7.Evenementenambitie 8.Media-aandacht ambitie

18 Breedtesportambitie Nederland is in 2016 een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud een belangrijke kwaliteit is in hun leven. Minimaal 75% van de Nederlanders, uit alle lagen van de (multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig aan sport.

19 Sociaal-maatschappelijke ambitie Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waarin burgers met plezier samenleven, trots zijn Nederlander te zijn en graag iets bijdragen aan de maatschappij.

20 Welzijnsambitie Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en minder mensen (en vooral kinderen!) met overgewicht. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn de norm.

21 Ruimtelijke ambitie Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en een goede mobiliteit, zodat het organiseren van Olympische en Paralympische Spelen nog beter mogelijk is.

22 Betekenis van het Olympisch plan voor Zuid-Holland Ruimtelijke ordening Bereikbaarheid Cultuur, recreatie en toerisme Sportparticipatie en infrastructuur Werkgelegenheid en acquisitie bedrijven Innovaties Randstad/Zuidvleugel samenwerking Zichtbaarheid voor, tijdens en na de Spelen

23 Betekenis van het Olympisch Plan voor gemeenten Inspiratie Extra impuls bij het waarmaken van gemeentelijke ambities Verbinding van sport met andere beleidsterreinen Versterking van de instrumentele inzet van sport door de koppeling WMO- OP’28

24 Betekenis van het Olympisch plan voor sportverenigingen Belangrijke rol voor sportverenigingen Gemeenten stimuleren verenigingen tot vraaggericht aanbod Inzet op doelgroepen

25 Inzet doelgroepen De baby/peuterfase –Focus: Leren bewegen De basisschooljeugd –Focus: Kwaliteit kader De jeugd in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs –Focus: Behoud leden en sporters Studenten en jong werkenden zonder kinderen –Focus: Behoud

26 Tot slot Hartelijk dank voor uw aandacht en gelegenheid tot afrondende discussie en vragen Meer informatie op www.sportzh.nl


Download ppt "Raadsledenbijeenkomst April 2011. Enkele resultaten enquete Ongeveer 1700 raadsleden bereikt 270 ingevulde enquetes retour (16%) 138 positieve reacties."

Verwante presentaties


Ads door Google