De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode."— Transcript van de presentatie:

1 de functionele reken-wiskundemethode

2 de functionele reken-wiskundemethode

3 Rekensprong Plus 6 Waarom Rekensprong Plus? Rekensprong Plus is een hedendaagse reken- wiskundemethode die inspeelt op de evolutie in onderwijs en maatschappij. Het is een functionele methode: ze streeft naar een hoge mate van efficiëntie, zodat de leerlingen de leerstof snel en blijvend kunnen toepassen. Daarvoor zijn leerstappen nodig. Rekensprong Plus bundelt die stappen in adequate leerlijnen doorheen de hele lagere school.

4 Rekensprong Plus 6 Sommige zaken moet je kind paraat ‘kennen’ om het te ‘kunnen’ bv. de maal- en de deeltafels als basis om succesvol (lees snel en efficiënt) te kunnen hoofd- en cijferrekenen. In de lagere leerjaren is veel aandacht en tijd besteed aan standaardprocedures omdat ze een houvast betekenen voor elk kind. In de bovenbouw krijgt je kind kansen om andere of ‘eigen’ procedures te hanteren. Er is dus ruimte voor flexibel rekenen.

5 Rekensprong Plus 6 Kernaspecten Wat is nieuw in het zesde leerjaar? deelbaarheid door 3 en 9 uitbreiding van de bewerkingen met breuken omtrek en oppervlakte van de cirkel het volume van lichamen het verband tussen volume, inhoud en gewicht …

6 Rekensprong Plus 6 Kernaspecten Ontbossing regenwoud wellicht overdreven Ontbossing regenwoud neemt dramatisch toe De wiskundige kennis, vaardigheden en attitudes worden in het zesde leerjaar verdiept en krijgen een breed toepassingsveld. Breuken, percentrekenen, oppervlakte, volume, tabellen en grafieken, vormleer worden vanuit verschillende wiskundige en realistische invalshoeken bekeken.

7 Rekensprong Plus 6 Kernaspecten Regelmatig herhalen en inoefenen is de basis voor het vlot beheersen van de rekenvaardigheden. Je kind maakt kennis met verschillende oplossingswijzen. En misschien ontdekken de leerlingen wel andere, handige oplossingswijzen van elkaar die ze zelf gaan toepassen. Ook dat is flexibel rekenen.

8 Rekensprong Plus 6 Kernaspecten Je kind ontwikkelt op die manier krachtige denkmodellen die ook in andere situaties ingezet kunnen worden. Wiskunde leren is een actief proces. Regelmatig vertrekken we vanuit de leefwereld van het kind; het probleem wordt dan ‘vertaald’ naar een wiskundig probleem. Het besef van een dergelijke ‘vertaling’ is een verrijking én een stimulans.

9 Vormgeving De materialen ogen mooi, fris en zijn bovenal kindvriendelijk en doelgericht. Wibbel is het zwerffiguurtje, de ‘coach’ die doorheen de hele methode mee groeit met je kind. De vormgeving van de methode stimuleert het leren: het functionele kleurgebruik, de flappen aan de werkschriften, de structuur van de werkbladen, het opzet van het neuze- neuzeboek … Rekensprong Plus is ontwikkeld door een uitgeverij met kennis van zaken. Kortom, Rekensprong Plus is voor ons het middel om kwaliteitsvol rekenonderwijs voor je kind te realiseren. Rekensprong Plus 6

10 Rekensprong Plus biedt meer dan rekenen. Je kind wordt zich stilaan meer bewust dat het leert leren. Dat bewustwordingsproces verloopt individueel en is niet vanzelfsprekend. Begeleiding is en blijft dus nodig. Het ‘leren leren’ wordt in Rekensprong Plus actief ondersteund, onder andere door:  doordacht pictogramgebruik in het leerlingenmateriaal  het leren stellen van de juiste vragen bij problemen  het leren gebruiken van het stappenplan: Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik doe het. Ben ik klaar en wat vind ik ervan?  zelfstandig opdrachten leren uitvoeren

11 Rekensprong Plus 6 Ook het sociale leren wordt niet vergeten. Regelmatig is er aandacht voor aspecten als: het bijbrengen van een kritische houding zorg opbrengen voor iets of iemand anders samenwerken het werk van anderen leren waarderen reflecteren over wat geleerd werd … Het leren leren en de sociale vaardigheden komen dagelijks aan bod. Software voor in de klas en een online oefeningenaanbod voor thuis via bingel.be (met gratis toegang voor elke Rekensprong Plus-gebruiker) bieden je kind optimale inoefenkansen.

12 Rekensprong Plus 6 Materialen 4 werkschriften a: september en oktober b: november en december c: januari tot maart d: na de paasvakantie (vooral inoefening en herhaling) een toetsschrift de Map van Wibbel: extra materiaal voor inoefenen en automatiseren, remediëren en verrijken het neuze-neuzeboek: een handig opzoekboek voor de leerlingen, waarin je ook als ouder informatie vindt over wat je kind leert in dit leerjaar. Het kan je helpen je kind gericht te begeleiden. We bekijken deze materialen nu van dichterbij.

13 Wat moet je kind leren? Op het einde van elke sprong is er een herhalingsles die voorbereidt op de toets. Die staat in het werkschrift. Die herhaling maken of bespreken we samen in de klas. Zo is je kind klaar voor de toets. Na de toets krijgen kinderen remediëring op maat of verrijking aangeboden, vanuit de zorg om alle kinderen kansen te geven. Rekensprong Plus 6

14 Hoe kun je je kind helpen? Geef je kind de kans om te vertellen wat het geleerd heeft en hoe het dat kan toepassen in de werkelijkheid. Op de flappen van de werkschriften staan telkens geheugensteuntjes. Verwijs er geregeld naar bij het leren. De oefeningen in het werkschrift met het pictogram kan je kind zelfstandig maken. Rekensprong Plus 6 Maar bovenal: moedig je kind aan. Vertrouwen hebben in het eigen kunnen is een onmisbare schakel in het opgroeien.

15 Het neuze-neuzeboek is interessant materiaal voor je kind. Het kan erin ‘neuzen’ als het de leerstof wil oefenen een bepaalde werkwijze wil opzoeken en bestuderen een stukje leerstof of een oplossingsweg vergeten is een toets moet voorbereiden … Het bevat de belangrijkste leerstof en reikt nuttige leertips aan. Het neuze-neuzeboek is ook interessant materiaal voor ouders. Het geeft aan wat je kind leert en hoe het iets leert. Rekensprong Plus 6 Hoe kun je je kind nog helpen?

16 de functionele reken-wiskundemethode Daarom kozen we voor je kind …


Download ppt "De functionele reken-wiskundemethode. de functionele reken-wiskundemethode."

Verwante presentaties


Ads door Google