De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIO Raad Collectieve Beveiliging “ Schoon, heel en veilig Ondernemen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIO Raad Collectieve Beveiliging “ Schoon, heel en veilig Ondernemen”"— Transcript van de presentatie:

1 BIO Raad Collectieve Beveiliging “ Schoon, heel en veilig Ondernemen”

2 Opening door wethouder Peter Verheij

3 Agenda uur Opening en welkomstwoord door wethouder Peter Verheij uur Bas Smaal en Dirk-Jan Berkhout, gastheren van de avond delen namens PMR Hydraulics hun ervaringen over veilig ondernemen uur Wijkagent Hans Kuipers en veiligheids- coördinator Remy Goedhart: de cijfers uurOV de Noord/ KVO-B: pilot collectieve beveiliging op Hoogendijk en Nieuwland Parc: noodzaak, aanpassing APV en financiering uur Het Ondernemersfonds toegelicht door wethouder Verheij uurRuimte voor vragen/ brainstorm uur Einde BIO

4 PMR Hydraulics Welkom Waarom is juist PMR Hydraulics vanavond gastlocatie? Schade euro

5 En niet alleen bij PMR Hydraulics was het raak…. O.a. Ook bij: PS Marine Coatings Bon Bon Partyservice Valk Welding Wim bij de Vaate Zon & Zo / Holland Duurzaam Groep

6 De cijfers Toegelicht door: wijkagent Hans Kuiper en veiligheidscoördinator Remy Goedhart incidenten Hoogendijk/Nieuwland Parc 01/01/2013 tot 01/10/2015 straat/wegnummerregistratiesoort incidentbijzonderheden Kleine Beer vernieling garage Kleine Beer inbraakbedrijfskleding. Muren doorgebroken nieuwland Parc314E hennep nieuwland Parc315C hennep nieuwland Parc314E hennep nieuwland Parc308F inbraak nieuwland Parc inbraakvuurwerk. Muur doorgebroken vanuit 69 nieuwland Parc diefstal bandenProfile nieuwland Parc inbraak nieuwland Parc poging inbraak nieuwland Parc diefstal aanhangersteigermateriaal nieuwland Parc poging inbraakStaay export nieuwland Parc13H inbraak nieuwland Parc inbraakleeg pand nieuwland Parc12E2015inbraakgloeimachines gestolen Rapenburggeen bijzonderheden Ruigenhilgeen bijzonderheden Staalindustrieweg inbraakValk Welding Staalindustrieweg diefstalaggregaat. Benadeelde Spies Staalindustrieweg diefstalgereedschap waterzuivering Van Coulsterweg poging inbraak Van Hennaertweg poging diefstaluit 2x bestelauto. Bon Bon Van Hennaertweg diefstal uit containerPMR Van Hennaertweg diefstal aanhangerHabro Van Hennaertweg diefstal aanhangerHolland Duurzaam Van Hennaertweg poging inbraakAdmarel Van Hennaertweg poging inbraakAdmarel Hoogendijk diefstal bromfiets hierbij nog een aantal meldingen van verdachte voertuigen, waaronder de persoon uit Amsterdam en de mogelijke pogingen die niet ontdekt of gemeld zijn.

7 OV de Noord / KVO-B 1.OV de Noord en het KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) 2.De strategische speerpunten van de ondernemersagenda 3.Plaats van de camera’s 4.Kosten camerabeveiliging 5.Financiering camerabeveiliging

8 1. OV de Noord en het KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen)

9 2. De strategische speerpunten van de ondernemersagenda De Inkoopkalender Collectieve Beveiliging op de bedrijventerreinen Fileproblematiek A15 Het behoud van de bedrijvencontactfunctionaris

10 3. Plaats van de camera’s

11 4. Kosten Camerabeveiliging Plaatsing van 4 masten: 1.Staalindustrieweg bij Kleine Beer 2.Staalindustrieweg op de dijk 3.Van Hennaertweg bij Van Wenaeweg 4.Van Wenaeweg bij Van Hennaertweg Iedere mast wordt voorzien 2 kentekenregistratiecamera’s en één omgevingscamera. Kosten voor het gehele project ca. € ,00

12 5. Financiering camerabeveiliging Verschillende mogelijkheden financiering camerabeveiliging: a) Gemeente Alblasserdam + éénmalige bijdrage OV de Noord Voordeel: meest eenvoudige financiering. Nadeel: Gemeente Alblasserdam heeft geen toereikend budget en zou leeuwendeel moeten financieren b) OV de Noord Voordeel:eenvoudig in te voeren. Nadeel:onzekere financiering (opzeggingen of het niet nakomen van betalingsverplichtingen). Daarbij een groot aantal freeriders.

13 c) Reclamebelasting De reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Voordeel:opbrengsten zijn vrij besteedbaar en kan in een deel van de gemeente worden geheven. Nadeel:erg arbeidsintensief en niet alle ondernemers betalen mee. Daarnaast kan het veel bezwaarschriften opleveren. d) BIZ regeling (Bedrijveninvesteringszone) De ondernemers op een bedrijventerrein richten een stichting op. Vervolgens betaalt men via de OZB een heffing aan de gemeente. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de BIZ. Voordeel: alle bedrijven binnen het aangewezen gebied betalen evenredig mee. Nadeel: arbeidsintensief en onzeker voor langere termijn voor een BIZ dient een draagvlakonderzoek plaats te vinden en een meerderheid van 2/3 van de gebruikers dient akkoord te gaan. Iedere 5 jaar moet weer een draagvlakonderzoek plaatsvinden.

14 Deze voor-en nadelen van eerder genoemde vier opties zijn uitvoerig bekeken en afgewogen en eenduidig werd geconcludeerd dat een vijfde optie de enige echt goede en haalbare oplossing is: e) Het oprichten van een ondernemersfonds…..

15

16 Wat is een ondernemersfonds?.... De Onroerende Zaakbelasting (OZB) is een belasting die gemeenten in Nederland kunnen heffen om gemeentelijke activiteiten te financieren. Per euro WOZ-waarde wordt een x- bedrag geheven; De gemeente bepaalt zelf waaraan zij de inkomsten besteedt. Dit maakt het mogelijk een deel van de inkomsten te gebruiken voor de financiering van collectieve ondernemersactiviteiten. Een 35-tal gemeenten in Nederland maakt op verzoek van de ondernemers gebruik van deze mogelijkheid door een opslag op het OZB-tarief te zetten voor de categorie niet-woningen en de inkomsten die daaruit voortvloeien over te dragen aan de ondernemers.

17 Nadelen Ondernemersfonds 1.Deze opslag kan niet gebiedsgericht worden ingezet; 2.Tariefdifferentiatie is bij de OZB niet mogelijk. Voordelen Ondernemersfonds 1.De OZB biedt de mogelijkheid om zowel gebruikers als eigenaren van onroerende zaken te belasten; 2.De dekkingsgraad is hoog; 3.Aan het opleggen van een OZB-opslag zijn voor de gemeente geringe extra kosten verbonden. Er kan gebruik worden gemaakt van het WOZ-bestand en de extra aanslag loopt mee met de normale OZB-aanslag.

18 Een ondernemersfonds alleen voor collectieve beveiliging…? Neen…. Niet alleen vanuit de bedrijventerreinen zijn er vragen en behoeften, ook bijvoorbeeld voor o.a. Sfeerverlichting voor Dam-Plantage en Makado; Financiering voor centrummanagement voor Makado; Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Scheldeplein en continuering voor Makado;

19 VRAGEN…? Kijk ook op:


Download ppt "BIO Raad Collectieve Beveiliging “ Schoon, heel en veilig Ondernemen”"

Verwante presentaties


Ads door Google