De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP WEG NAAR TRANSFORMATIEF HANDELEN BINNEN DE SCHOOLCULTUUR

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP WEG NAAR TRANSFORMATIEF HANDELEN BINNEN DE SCHOOLCULTUUR"— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR TRANSFORMATIEF HANDELEN BINNEN DE SCHOOLCULTUUR
Iliass El Hadioui, MSc.| Professionaliseringstraject De Pedagogische Driehoek

2 Agenda Masterclass 1: Hoe de straat de school binnendringt
De buitenschoolse leefwereld van jongeren in stedelijk omgevingen De Pedagogische Driehoek: ‘match’ en ‘mis-match’ De thuiscultuur als pedagogische leefwereld 4 Straatcultuur als fenomeen in stedelijke omgevingen 5 Mismatch straatcodes & schoolcodes 6 Hoe de straat de school binnendringt 7 Opgroeien met pedagogische meerstemmigheid 8 Hoe nu verder?

3 1. De buitenschoolse leefwereld van jongeren in stedelijke omgevingen
Individualisering Culturele en linguïstische heterogenisering Virtualisering Ludificering

4 2. Pedagogische driehoek: ‘match’
Thuiscultuur Peergroup cultuur Schoolcultuur

5 Linguïstische ‘match’
Thuistaal Peergroup taal Schooltaal

6 Pedagogische ‘mis-match’
Thuiscultuur (traditioneel) (volks) (matrifocaal) (modern) Straatcultuur (‘masculien’) Schoolcultuur (‘feminien’)

7 Pedagogische ‘mis-match’
Thuiscultuur (traditioneel) (volks) Straatcultuur (masculien) Schoolcultuur (masculien / volks)

8 De menselijke behoefte aan erkenning en waardering
Thuiscultuur (traditioneel) (volks) Straatcultuur (masculien) Schoolcultuur (masculien / volks)

9 Linguïstische ‘mis-match’
Thuistaal Straattaal Schooltaal

10 3. De thuiscultuur als pedagogische leefwereld
Traditioneel: Modern: Hiërarchische verhouding ouders-kinderen Hoogopgeleid, middenklasse Rolverdeling Prestatiecultuur Respect, eer, waardigheid etc. Individuele ontplooiing Seksuele onthouding, nadruk huwelijk, Soc-economische positie als ‘identiteitsmarker’ kuisheid, bescheidenheid etc. ‘Knutselbiografie’ en ‘brokkenbiografie’ Belang van gemeenschap ‘Post-familiale familie’: individualisering Volks: Matrifocaal: Directe communicatie Relatieve afwezigheid vader ‘Restricted code’ (Bernstein) Kind is manifestatie ‘vrouwelijkheid’ moeder ‘Geen woorden maar daden’ Gebrekkige ‘intergenerationele sluiting’ Sterke binding moeder en zoon Seksualiteit ontkoppelt van familieconcept

11 4. Straatcultuur als fenomeen in stedelijke omgevingen
De straatcultuur als: 1. Dynamisch fenomeen: Primaire en secundaire straatsocialisatie 2. Masculiene code: cultureel inclusief en sociaal exclusief 3. Urban Lifestyle: merkkleding, muziek, sport, humor en taal 4. Vertolking van het leven op straat: straattaal 5. Mentale en emotionele safe zone: identiteit 6. Economische habitus: strategisch overleven

12 Aspecten het straatcultureel repertoire
Etnisch inclusief, bindend en overstijgend Sociaal exclusief en vervlochten met sociale problemen Masculien ‘Macho’: bescherming ‘eer’ en ‘respect’ ‘Spel’: vernederen, geen gezichtsverlies, geweld geoorloofd bij dreigend gezichtsverlies Vrouw als lustobject of gebruiksvoorwerp Hedonistisch: genotsmiddelen, ‘chillen’, Fast Food Geld als middel en doel, merkkleding, uiterlijk vertoon Muziek: gangsta-rap als code Sport: vechtsporten, straatvoetbal Straattaal Flexibiliteit, strategisch vernuft, creativiteit, overleven in economisch opzicht

13 5. Mis-match Straatcodes & Schoolcodes
Geld: Korte termijn, ‘easy come’ Lange termijn, discipline Tijd: Flexibel, eigen rooster Strikt, extern rooster Regels: informeel, ongeschreven Orde, formeel, procedures Fysiek: Bewegen, spelen mobiel Zitten, concentreren, immobiel Handelen: Doen, directe actie Denken, plan van aanpak Emoties: Uiten Rationeel kanaliseren Behoeften: Toegeven, hedonistisch Zelfbeheersing, controle Vrouw: Lustobject, gebruiksvoorwerp Zelfbeschikking, assertief Man: Macho, dominant, verticaal Communicerend, horizontaal

14 Mis-match Straatcodes & Schoolcodes
Conflict: Agressie, geweld Argumenteren Respect: Erkennen mannelijkheid door ander Ander in zijn waarde laten Communicatie: ‘Bijdehand’ met de mond ‘Bijdehand’ met de pen Taal Straattaal Standaardtaal NL Voeding Fast Food Slow Food

15 Mis-match op een dieper niveau
Nadruk op ‘feminiene’, op het individu gerichte codes binnen veel schoolculturen: Zelfexpressie, zelfstandigheid, individuele zelfontplooiing, zelfreflectie en zelfevaluatie Mis-match met de ‘masculiene’ straatcodes binnen groepsdynamische processen: ‘Eer’, ‘respect’, ‘gezichtsverlies’, ‘hiërarchie’, ‘belediging’ et cetera ‘Schoolstrijd’ vooral uitgevochten op VMBO en MBO locaties in de steden Straatcodes zijn zelfdestructief binnen de statusladder van het onderwijs: disfunctioneel Later afstotingsmechanismen arbeidsmarkt, onbewuste (zelf)uitsluiting uit mainstream instituties: ‘verkeerde’ vocabulaire, houding en kledingstijl!

16 Welke ladder wordt het? Straatladder Schoolladder

17 6. Hoe de straat de school binnendringt
Overlastgevend gedrag op school: Een grote mond en een groot ego: beledigen en snel beledigd zijn Pesten, klieren en irriteren: veel bewegen, opmerkingen maken, geluiden Vandalisme: beschadigen van directe omgeving Voortdurende verstoring van de orde in de klas (Jungbluth, 1998; Pels, 2002): blokkeren les, irrelevante vragen aan docent, aandacht afleiden van medeleerlingen, ontkennen fout gedrag, bewust af laten gaan van de smart Phone et cetera Machogedrag jegens vrouwen: zowel meiden als docenten Door internalisering straat-masculiene codes en het niet weten aan te nemen van een houding: de school als uitwedstrijd

18 Welke ladder wordt het nu?
Straatladder Schoolladder

19 Botsende codes: emoties en gedragingen
‘Acting white syndroom’ in de klassensituatie: Complimenten geven = Teken van onvoldoende mannelijkheid Sorry zeggen = Onderdanig zijn, verliezer zijn Eigen fout erkennen = Afgaan voor de groep, gezichtsverlies Je best doen in de klas = Slijmen, doen alsof je beter bent Netjes en vriendelijk spreken = Een wit voetje halen bij de docent Een frontale correctie = Aantasting van de eigen eer Een frontale correctie laten gaan = Verliezen van je mannelijkheid Het woord nemen in de klas = De show stelen, flitsen Van onderwerp veranderen = Schitteren Hard praten, confronteren, dreigen = De eigen mannelijkheid bevestigen Anderen corrigeren = De controle hebben, baas zijn

20 7. Opgroeien met pedagogische meerstemmigheid
Pedagogische ‘meerstemmigheid’ als een gebrek aan emotionele geborgenheid (‘thuis voelen’): Overlastgevend en crimineel gedrag Geweldsproblemen / bedreigingen Gezagsproblemen op school Schuldenproblematiek Depressiviteit / slaapproblemen / Suïcide neigingen Seksueel misbruik, Soa’s, relatieproblemen Verslavingen (roken, genotsmiddelen, drugs, alcohol etc.) Stress in huis Demotivatieproblematiek in het klaslokaal Et cetera…

21 Nieuwe vraagstukken, oude oplossingen…
8. Hoe nu verder? Nieuwe vraagstukken, oude oplossingen…

22 Will-Skill-benadering van Anthony Muhammad

23 1 Pedagogische stijlen: van grondhouding naar handelen
Permissief Transformatief Restrictief Gedragsruimte creëren als inherente neiging Gedragsregulering als inherente neiging Identificatie van de potentie en impotentie bij de student met een inherente neiging om disfunctioneel gedrag te transformeren naar functioneel gedrag Thomas van Dijk (2014)

24 Cultural change (A. Muhammed, 2009;2012)
“Healthy School Culture “Educators have an unwavering belief in the ability of all their students to achieve success, and they pass that belief on to others in overt and covert ways. Educators create policies and procedures and adopt practices that support their belief in the ability of every student.” “Toxic” School Culture “Educators believe that student success is based upon students’ level of concern, attentiveness, prior knowledge, and willingness to comply with the demands of the school, and they articulate that belief in overt and covert ways. Educators create policies and procedures and adopt practices that support their belief in the impossibility of universal achievement.” (Peterson, 2002)

25 Contact: E


Download ppt "OP WEG NAAR TRANSFORMATIEF HANDELEN BINNEN DE SCHOOLCULTUUR"

Verwante presentaties


Ads door Google