De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Single zijn, last of lust?. Prediker 4 7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon; 8 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Single zijn, last of lust?. Prediker 4 7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon; 8 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook."— Transcript van de presentatie:

1 Single zijn, last of lust?

2 Prediker 4 7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon; 8 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn arbeid geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en zegt niet: Voor wien arbeide ik toch, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is een moeilijke bezigheid. 9 Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid; 10 Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. 11 Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een alleen warm worden? 12 En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.

3 Twee zijn beter dan één (1) Er zijn gelukkige alleenstaanden en toch… alleen zijn is een opgave. Hoe komt dat? God heeft mensen op elkaar aangewezen – Het man-vrouw verlangen is een zegen; God schiep de mens als man én vrouw – Samen de HEERE dienen (Eva was een hulp náást Adam om Gods opdracht te volbrengen)

4 Twee zijn beter dan één (2) Door zonde kunnen relaties verstoord worden. Prediker benoemt de pijn van het alleen zijn. – Geen rem op het bezig zijn – Geen vreugde in het bezig zijn – Geen doel van het bezig zijn

5 Twee zijn beter dan één (3) Samen leven en werken geeft dubbele vreugde In een relatie behoed je elkaar voor vallen en help je elkaar op te staan Samen geef je warmte, gezelligheid aan elkaar Samen sta je sterk, je verdedigt elkaar

6 Het ongelijk van de prediker (1) Binnen huwelijken gaat hetzelfde mis als wat hij noemt. Dat is extra pijnlijk en maakt mensen extra eenzaam. Typisch OT-ische kijk, in het NT is dat al anders: alleen blijven om het Koninkrijk. Typisch oud-oosterse cultuur: ongehuwd zijn is een onmogelijkheid. Onze cultuur is anders.

7 Het ongelijk van de Prediker (2) Alleen zijn kan een keuze (geworden) zijn: toewijding aan en beschikbaarheid voor God, privé en in de gemeente (zie citaat) De seculiere variant: alleen zijn kan ook een keuze zijn om zich (nog) niet te binden, om méér te genieten dus. Het is eenzijdig om ‘geluk’ te koppelen aan ‘gehuwd zijn’. Er is meer dan trouwen.

8 citaat Bisschop Pylycarpus (Syrisch-Orthodox, 39 jaar): ‘Ik ben even gelukkig als een gehuwd persoon, misschien wel gelukkiger. Gehuwd en ongehuwd zijn zijn beide een opgave. Het huwelijk is heilig. Toch heb ik in het klooster meer tijd om anderen te dienen, voor hen klaar te staan, een luisterend oor te bieden en voor hen te bidden.’

9 Het ongelijk van de Prediker (3) Alleen zijn is in sommige opzichten heerlijk (een lust dus) – Vrijheid (dagindeling, vormgeving leven, werken, je niet altijd hoeven te verantwoorden) – Ruimte voor (veel) anderen – Geen bezorgdheid / verantwoordelijkheid over een gezin – Kunnen dromen

10 Het gelijk van de Prediker (1) Voor sommige singles is alleen zijn een last – Eenzaamheid (geen partner, geen kinderen) – Ongezelligheid (thuiskomen!) – Gemis van intimiteit en seksualiteit – Onrust (altijd werken, te veel sociale contacten) – Drukte (alles alleen moeten doen, terwijl anderen denken dat je tijd over hebt) – Altijd voor jezelf moeten opkomen, niemand die jouw grenzen helpt bewaken

11 Het gelijk van de Prediker (2) Het gevecht met het stille of heftige verlangen; soms ongelukkige affaires Worsteling met God Pijn zit vooral in single zijn én (o.a.): – (Psychisch) ziek zijn, gehandicapt zijn – Geen werk hebben – Homofiel zijn – Contactueel zwak zijn – Oud zijn

12 citaat ‘Ik word misselijk van het emancipatiegedoe. Vrouwen moeten zo nodig werken. Kinderen worden gedropt bij de kinderopvang. Ik zou zó graag een gezin willen hebben en er willen zijn voor man en kinderen. Ik kan echt opstandig zijn dat God naar mijn beleving soms aan de verkeerde mensen het huwelijk gegeven heeft. Waarom verhoort Hij mijn gebed niet?’

13 Lot? Is single zijn Gods leiding (ja, tot vandaag…), pech (de ware Jozef was er gewoon niet), keuze (dat kan)? Kan iemand zelf het ongewilde single zijn ‘veroorzaken’? Dat kán, iemand kan bijdragen aan zijn / haar eigen relatieproblemen. Single zijn is niet alleen pech; iemand draagt óók verantwoordelijkheid

14 Valkuilen 1 Persoonlijke valkuilen kúnnen single zijn mogelijk maken, zoals – Minderwaardigheidsgevoelens (afwachten; altijd ‘nee’ verkopen; zelfbestraffing) – De lat te hoog leggen (servet en tafellaken…) – Anderen beproeven door afstand te houden; zich opsluiten in isolement – Bindingsangst, alleen oppervlakkige relaties aangaan

15 Valkuilen 2 Claimgedrag; verlatingsangst Wispelturigheid (snel uitgekeken raken) Faalangst (hoge eisen aan eigen gevoel) en schaamte voor mogelijk mislukken Valkuilen hebben te maken met persoonlijkheid en socialisatie  voer ondersteunende gesprekken

16 En nu jij… Aanvaarding, keuze, roeping, zegen? Verlangen?: in stilte, biddend, afwachtend of zoekend (vakanties, internet, via een bureau)? Ben je zielig, gefrustreerd of tevreden of zelfs gelukkig? Werk, met Gods hulp, éérst aan zelf gelukkig zijn. Des te aantrekkelijker ben je voor anderen. Relaties maken niet gelukkig; gelukkige mensen kunnen een relatie aangaan.

17 citaat ‘Weet je waar ik mijn zelfrespect aan ontleen? Mensen denken: ach, die is overgeschoten. In mensenogen ben ik misschien wel een kneusje. In Gods ogen ben ik géén kneusje. In Zijn Koninkrijk schiet niemand over maar geschiedt alleen Zijn wil. Dat is mijn houvast als ik het af en toe moeilijk heb met het alleen zijn.’


Download ppt "Single zijn, last of lust?. Prediker 4 7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon; 8 Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook."

Verwante presentaties


Ads door Google