De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontvoogde arbeidsverhoudingen Themagroep Daniëlle Engelbart Natalie van der Heide Romke Kuindersma Nico van Loo Anita Nuiten Gabriëlle Verberne.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontvoogde arbeidsverhoudingen Themagroep Daniëlle Engelbart Natalie van der Heide Romke Kuindersma Nico van Loo Anita Nuiten Gabriëlle Verberne."— Transcript van de presentatie:

1 Ontvoogde arbeidsverhoudingen Themagroep Daniëlle Engelbart Natalie van der Heide Romke Kuindersma Nico van Loo Anita Nuiten Gabriëlle Verberne

2 Inhoud Baliemanifest Analyse heden&toekomst Bedrijfsonderzoek Advies werkgevers Workshop HR Netwerk Grote Bedrijven

3 Baliegroep HR Netwerk Grote Bedrijven

4 Wat is ontvoogden….? bevoogden be` voog - den (bevoogdde, h. bevoogd) macht uitoefenen over een persoon of een volk zonder inspraak of zelfbeschikking te dulden; over iets of iem. heersen als een voogd: de burgemeester bevoogdde de inwoners van zijn gemeente ; be` voog - ding de -woord (vrouwelijk) Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bevoogdenhttp://www.woorden.org/woord/bevoogden ontvoogden ont` voog - den (ontvoogdde, h. ontvoogd) opheffen van vreemd gezag of toezicht, het zelfstandig maken; ont` voog - ding de -woord (vrouwelijk) Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ontvoogden http://www.woorden.org/woord/ontvoogden

5 Ontwikkelingen geschetst door Baliegroep Mensen geven op een andere manier vorm aan hun werkzame leven ! Verzelfstandiging van werknemers: minder hiërarchisch nieuwe eisen aan arbeidsorganisaties

6 Baliemanifest Collectief : CAO wordt ontwikkelovereenkomst gecombineerd met afspraken over bovenminimale verzekeringen Individueel: Maatwerkafspraken in contract Aanvullende verzekeringen zelf regelen Zelf verantwoordelijk voor bijhouden van vakmanschap: vanuit individueel budget of vanuit investeringsruimte collectieve afspraken Individueel meeneembaar scholingsrecht Overheid: Investeringsregeling voor iedereen (werknemers en zelfstandigen) Bij beroep op inkomensbescherming noodzaak voor mensen om arbeidsmarktpositie te versterken

7 Baliemanifest het zorgen door overheid en werkgever maakt plaats voor: –de zelfstandige werknemer –de faciliterende werkgever –de overheid biedt een vangnet dat een tweedeling in de maatschappij voorkomt

8 Baliemanifest Baliemanifest geeft bepaalde richting aan: ander stelsel van sociale zekerheid waarbij bescherming van mensen is gekoppeld aan investering in mensen. Uitgangspunt is de kracht van het zelfstandig individu dat zich kan versterken via zelfgekozen collectiviteiten Ontvoogde arbeids- verhoudingen

9 Baliemanifest versus eigen visie het Baliemanifest hebben wij vanuit het werkgevers- perspectief bekeken wij hebben meer omgevingsfactoren meegenomen daarmee de scope verbreed en in toekomstperspectief gezet

10

11 Inhoud Baliemanifest Analyse heden & toekomst Bedrijfsonderzoek Advies werkgevers Workshop HR Netwerk Grote Bedrijven

12 Toekomstige arbeidsverhoudingen innovatie zal zich minder voltrekken binnen de organisatie en meer in samenwerking met nieuwe partners (vraagt om bewegelijke en transparante organisaties) vanuit toenemende concurrentie zullen bedrijven zich steeds meer richten op het uitvoeren van hun kerndiensten  outsourcing en offshoring. marktontwikkeling en mondialisering vereisen meer ondernemerschap van werkgever en werknemer toenemende vergrijzing én ontgroening van de arbeidsmarkt grotere vraag naar hoger opgeleiden en afnemende vraag naar lager opgeleiden jongere generaties zijn steeds minder loyaal aan werkgevers en wisselen sneller van baan mensen worden nog meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling Cao’s worden meer richtinggevend en minder regelgevend representativiteit van vakbonden neemt af door dalende aantallen leden overheid zal insteken op eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor sociale zekerheid (privatisering)

13 Machtsverschuiving

14 Innovatie zal zich minder voltrekken binnen de organisatie en meer in samenwerking met nieuwe partners (vraagt om bewegelijke en transparante organisaties)

15 Vanuit toenemende concurrentie zullen bedrijven zich steeds meer richten op het uitvoeren van hun kerndiensten  outsourcing en offshoring

16 Marktontwikkeling en mondialisering vereisen meer ondernemerschap van werkgever en werknemer

17 Toenemende vergrijzing én ontgroening van de arbeidsmarkt

18 Grotere vraag naar hoger opgeleiden en afnemende vraag naar lager opgeleiden

19 Jongere generaties steeds minder loyaal aan werkgever en wisselen sneller van baan

20 Mensen worden nog meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling

21 CAO’s worden meer richtinggevend en minder regelgevend

22 Representativiteit van vakbonden neemt af door dalende aantallen leden

23 Overheid steekt in op eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor sociale zekerheid

24 Inhoud Baliemanifest Analyse heden &toekomst Bedrijfsonderzoek Advies werkgevers Workshop HR Netwerk Grote Bedrijven

25 Bedrijfsonderzoek Interviews :7 thema’s 1.Arbeidsmarkt 2.Organisatie ontwikkelingen 3.Sociale zekerheid 4.Arbeidsvoorwaardenoverleg (collectief) 5.Arbeidsovereenkomst (individueel) 6.Nieuwe sturingsmodellen 7.Ontwikkelen en leren -------------------------------- +HR-strategie

26 Algemene conclusie Uitkomsten bedrijfsonderzoek m.n. overeenkomsten –Strategische plannen omvatten 3-5 jaar –Reageren m.n. op korte termijn trends (niet pro-actief) –Extrapoleren naar de toekomst –Aanzetten tot ontvoogding

27 Aanbevelingen: 1. arbeidsmarkt denk na over verschillende arrangementen voor verschillende groepen werkenden in je bedrijf maak actief beleid voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt speel slim in op regionale verschillen in de arbeidsmarkt (bv. locatiebeleid)

28 Aanbevelingen 2. Organisatie ontwikkelingen Ontwikkel scenario’s over kernorganisaties ontwikkel beleid hoe de flexibele schil van de organisatie eruit moet zien en wat je deze medewerkers te bieden hebt bepaal wie je strategische partners in de verschillende ketens zijn en welke relatie je daarmee onderhoudt

29 Aanbevelingen 3. Sociale zekerheid wees bewust van de rol van de terugtrekkende overheid bv. privatisering arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zet preventief in op duurzame inzetbaarheid om te voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van het sociale vangnet

30 Aanbevelingen 4. Arbeidsvoorwaarden collectief Laat andere overlegpartners toe aan de overlegtafel bv. vaste kern OR + platforms Vereenvoudig de cao en differentieer het arbeidsvoorwaardenpakket Voer nieuwe voorzieningen voor de nieuwe werkenden (bv. ZZP-ers).

31

32 Aanbevelingen 5. Individuele arbeidsovereenkomst Zorg voor meer diversiteit in de contracten Zorg voor meer maatwerk in arbeidsovereenkomst en herzie deze steeds weer: –Bij de formulering hiervan moet ruimte zijn voor toekomstige ontwikkelingen –Naast salaris, ook afspraken over output en ontwikkeling –Maak verplichte pensioenbijdragen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid onderdeel van de overeenkomst

33 33 One size fits all but… but…..only my size fits me

34 Aanbevelingen 6. Nieuwe sturingsmodellen zorg dat de managers van de toekomst toegerust zijn voor nieuwe sturingsmodellen - generalistisch management: exit - leiders: strategen met inspirerende, inhoudelijke visie Zijn er nog managers nodig? Of zijn er alleen nog inspirerende leiders en een aantal opdrachtgevers!!

35 Aanbevelingen 7. Ontwikkelen en leren besef: ontwikkeling zowel belang werknemer als werkgever creëer een omgeving/cultuur waarbinnen mensen uitgenodigd worden om zich te ontwikkelen/willen leren. creëer en gebruik netwerken om kennis te delen zodat werkenden zich kunnen verrijken (vanuit vakmanschap).

36 Algemene aanbevelingen ontwikkel voor eigen bedrijf of sector een lange termijn visie (10-20 jaar) op arbeidsverhoudingen werk verschillende toekomstscenario’s uit bundel als werkgever krachten en gebruik netwerken (kennisnetwerk hrm grote bedrijven)

37 Workshop Met elkaar antwoorden formuleren/geven op uitgangspunten Baliemanifest stellingen bespreken dialoog aangaan


Download ppt "Ontvoogde arbeidsverhoudingen Themagroep Daniëlle Engelbart Natalie van der Heide Romke Kuindersma Nico van Loo Anita Nuiten Gabriëlle Verberne."

Verwante presentaties


Ads door Google