De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duistere machten en bevrijding Hoevelaken – Kom Ook! 27 oktober 2012 Dr. Mart-Jan Paul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duistere machten en bevrijding Hoevelaken – Kom Ook! 27 oktober 2012 Dr. Mart-Jan Paul."— Transcript van de presentatie:

1 Duistere machten en bevrijding Hoevelaken – Kom Ook! 27 oktober 2012 Dr. Mart-Jan Paul

2 31 oktober: Reformatie Wicca’s vieren acht jaarfeesten, ook wel sabbats genoemd, gebaseerd op de seizoenen en twaalf (of dertien) vollemaansfeesten. Heksennieuwjaar: 31 oktober met Samhaim (‘sauwèn’) - valt gelijk met halloween. Volgens wicca’s is op deze dag de grens tussen de wereld van de levenden en de doden het dunst, en daarom is deze dag bij uitstek geschikt om in contact te komen met overledenen. De nacht van 31 oktober op 1 november was voor de Kelten de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. In de 9 e eeuw besloot de RK op deze datum Allerheiligen en Allerzielen te vieren.

3 Niet bang in het duister! Er is een natuurlijke afwisseling tussen licht en duister, tussen dag en nacht. In de Bijbel is er ook een symbolische betekenis: - God is licht. Jezus: Ik ben het Licht der wereld. - Satan is de vorst der duisternis; zondaren doen de werken der duisternis. Hun eeuwige bestemming is de buitenste duisternis. - Satan is machtig, en toch is hij ‘maar’ een geschapen engel, die in opstand is gekomen. God is machtiger!

4 Psalm 91 Vanavond: de geestelijke betekenis van het duister. De duistere machten die het op ons voorzien hebben. Realiteit en bescherming. Ps. 91 zegt: ‘U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen; voor de pest, die in het donker rondgaat’. Qumran: deze psalm en andere liederen tegen de demonische machten van de duisternis. Hier: bescherming door God! Hij is machtiger en beschermt zijn kinderen.

5 Job 4 Elifaz beschuldigt Job van zonde, waardoor de rampen hem getroffen hebben. Ter onderstreping beroept hij zich op een openbaring die hij ’s nachts gekregen heeft. ‘Een geest trok aan mijn gezicht voorbij; hij deed het haar van mijn lichaam te berge rijzen.’ ‘Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover zijn God? Zou een man rein zijn voor zijn Maker?’ ‘Zie zelfs Zijn dienaren vertrouwt Hij niet, en Zijn engelen legt Hij dwaling ten laste’ => Een goede geest? Of een demonische gestalte die bij satan hoort? Vgl. Job 7:3-4, 13-14: beangstigende dromen.

6 Angst - vreugde Angst hoort bij het rijk van satan. Vb. Glaasje draaien en geesten oproepen. Spannend! Maar ook daar is het besef: je kunt een verkeerde geest oproepen. Angst, paniek. Verschil tussen een natuurlijke angst en panische angsten. Echter: vrede, blijdschap en vertrouwen horen bij het rijk van God. ‘Vrees niet!’ Beschuldigingen? ‘In Christus rechtvaardig’.

7 Ons wereldbeeld  Afgoden zijn beelden van hout en steen; maar volgens Paulus zit daarachter een demonische werkelijkheid (1 Kor. 10:20).  Wereldbeeld ‘buitengesloten midden’ (Paul Hiebert) Westerse gezondheidszorg - psychiatrie  Ervaringen van zendeling Nevius in China  Veranderingen in onze cultuur en invloed allochtonen. Bezinning op het onderwerp en toerusting van hulpverleners zijn nodig.

8 Daniël 10 Daniël bidt en vast drie weken lang. Een engel werd drie weken tegengehouden door ‘de vorst van het koninkrijk van Perzië’. Toen kwam de aarstengel Michaël te hulp en overwonnen zij. Ook vorst van Griekenland: geestelijke machten ‘in de lucht’. Michaël blijft de beschermengel van het volk van God (vgl. ook Op. 12:7). Volksmisleiding: Rusland, China, Nazi-Duitsland. Vgl. Openb. 20.

9 Hoe raakt iemand occult belast?  Meedoen met occulte praktijken (oproepen van geesten, magie)  Verering van afgoden (1 Kor. 10:20)  Overdracht in de generaties  Vervloekingen  Respons op trauma’s en misbruik kunnen invalspoorten worden  Uitschakelen bewustzijn door bijv. drugs of hypnose  Ernstige volharding in zonden  Behandelingen door occulte genezers (reiki e.d.) => Niet bij iedereen dezelfde gevolgen!

10 Moderne media (1) a. Televisie en films/video’s. In allerlei kinderprogramma’s wordt ‘gedweept’ met magische en occulte krachten: Het huis Anubis, Winx club, Wizards of Waverly Place, Pokémon, etc. b. TV-programma’s. Char, RTL 4: medium spreekt met overleden vrienden en familie. The Ghost Whisperer, RTL4. Derek Ogilvie ziet zelf geesten, spreekt met baby’s en met geesten. Veel series waarin de hoofdpersoon een medium of paragnost is. = Wat gebeurt er als jongeren zich identificeren met zulke personen? c. Computerspelletjes Diablo; World of Warcraft, enz. Steeds meer paranormale aspecten.

11 Moderne media (2) c. Literatuur: horror, kinderboeken. Zie ‘esoterie’ in boekhandels. Kinderboekenweek 2005: Toveracademie. d. Muziek, bijv. Heavy metal bands en Black metal. Waarop is de muziek gericht? Wat zeggen de teksten? Welke boodschap wordt uitgedragen in de show? e. Ouija-bord (‘glaasje draaien’). Vaak gebeurt er heel wat tijdens dit ‘spel’ en dat kan komen door: toeval, fraude, telepathische krachten of een boze geest. Wordt ook voorgedaan in populaire programma’s zoals Goede Tijden, Slechte Tijden. f. New Age. Nieuwetijdskinderen, alias ‘sterrenkinderen’ of ‘indigokinderen’. SBS programma over paranormale kinderen moedigt dit ook aan.

12 Verschijnselen van occulte belasting  Te onderscheiden van ‘gewone’ verleiding door de duivel. Bij occulte belasting ‘inwoning’ van kwade machten.  Parapsychische vermogens  Ervaringen van de aanwezigheid van geesten  Vaak onbestemde, grote angsten  Soms dwanggedachten (opdrachten van geesten)  Soms toenemende negativiteit t.o.v. Christus, de Bijbel, het gebed, christelijke liederen. => Diverse van bovenstaande verschijnselen kunnen ook een andere, natuurlijke oorzaak hebben. Voorzichtig!

13 Psychiatrie en bevrijdingspastoraat  Zijn verschijnselen alleen psychisch of zijn er ook ‘externe’ oorzaken?  Hoe lezen wij de bevrijdingswonderen in het NT?  Overlap van verschijnselen. Psychische verschijnselen zijn slechts onderdeel van diagnose.  Bevrijdingspastoraat is veel breder dan exorcisme.  Eigen gebed en geestelijke houding – Neil T. Anderson, De Bevrijder.  Sterkste aanwijzingen: zich inlaten met occulte (= ‘duistere’) praktijken.

14 Wilkin van de Kamp Aalten: Crosslight Media, 2011 M.m.v. psychiater A. de Waard O.a.: 6) belang van goede diagnose 9) Holistische benadering van psychiatrische aandoeningen 10) Omgaan met gebrokenheid 11) Multidisciplinaire samenwerking www.bevrijdingspastoraat.nl

15 Jan Minderhoud Minderhoud is supervisor, coach en pastoraal counselor. Allerlei thema’s, o.a. de verhouding met de gezondheidszorg en speciaal de psychiatrie. Merweboek te Sliedrecht, 2012

16 Minderhoud & Sebök Elze (40 jaar) heeft veel last van depressiviteit en wordt daarvoor behandeld. Er blijkt op den duur meer aan de hand te zijn: occulte belasting. Na intensief traject treedt bevrijding op.

17 Analyse en bevrijding Lezingen De Driestar, Gouda. Voorkant: Openb. 20 – de engel is machtiger dan de slang! Praktijkvoorbeelden. Concrete aanwijzingen voor bevrijding.

18 Zondag 52 Heid. Cat. 127. Zesde bede: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

19 Verlossing en bevrijding a. Bescherming en bevrijding. b. Verkeerde zaken uit het huis weg doen (cd’s, films, boeken) – zie Hand. 19 c. Vragen om vergeving, d. Bidden tot God om reiniging van ons leven. e. Geloof, toewijding. f. Indien nodig: hulp zoeken.

20 Geestelijke wapenrusting (Efeze 6) 11) ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ 16) Neem bovenal aan het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.’ A. Geestelijk onderscheidingsvermogen. Niet overdrijven, niet onderschatten. B. Verdediging: Geloof, levensheiliging, gebed, bijbellezen. C. ‘Weersta de duivel, en hij zal van u vluchten’ (Jak. 4:7b).


Download ppt "Duistere machten en bevrijding Hoevelaken – Kom Ook! 27 oktober 2012 Dr. Mart-Jan Paul."

Verwante presentaties


Ads door Google