De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Kwestie. Jette Louws, Esther Deij, Jolette de Visser en Elsemarie Wagenaar Atheneum 5 17 april 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Kwestie. Jette Louws, Esther Deij, Jolette de Visser en Elsemarie Wagenaar Atheneum 5 17 april 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Kwestie

2 Jette Louws, Esther Deij, Jolette de Visser en Elsemarie Wagenaar Atheneum 5 17 april 2014

3 Inleiding Deelvraag 1: Wat is het verband tussen de (armoedige) leefomstandigheden en de volksgezondheid in de 19 e eeuw? Deelvraag 2: Wat is het verband tussen de ecologische omstandigheden en de volksgezondheid in de 19 e eeuw in zeeland? Deelvraag 3: Hoe was de gezondheidszorg vanuit de overheid geregeld in de 19 e eeuw? Deelvraag 4: Hoe was het verloop van de sterftecijfers in de 19 e eeuw? Conclusie Evaluatie Bronnenlijst Bijlage: Arme buurten in Goes Inhoudsopgave

4 Reglement voor de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt, binnen de gemeente Goes. (1832). Goes. Arts. (sd). Brief aan commissie. Dort, K. B. (1861). Onderzoek tot de sterfte der gemeente Goes. Goes. Hoogerhuis, O. (2003). Baren op Beveland. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis Wageningen Universiteit. Kort, A. (2001). Geen cent te veel, armoede en armenzorg op Zuid- Beveland, 1850-1940. Verloren. Kort, A. B. (sd). Een troostelijk woord is der armen spijs, Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Heemkundige Kring De Bevelanden. W.P. den Toom, A. B. (1992). Historisch jaarboek voor Noord- en Zuid- beveland no. 18. Heemkundige kring te Bevelanden. Woud, A. (2010). Koninkrijk vol sloppen, achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Uitgeverij Prometheus. Bronvermelding

5 1. (Armoedige) leefomstandigheden 2. Ecologische omstandigheden - Huisvesting - Riolering en afvalverwijdering - Voeding en drinkwater - Arbeidsomstandigheden - Verzilting - Gebrek drinkwater - maagdarmziekten - Malaria

6 3. Geregeld vanuit overheid 4. verloop sterftecijfers - Armenzorg - Wetgeving - Bijstandsverlening - Particuliere organisaties - Rol (plaatselijke) overheid - Kennis van dokters - Sterfte onder de armen - Sterfte in verschillende jaargetijden - Vaccinatie

7

8

9 Op school aan het einde van de 19 e eeuw Door: Henriët van Blijderveen, Esther Francke en Wijnie Prosman. Datum: 17-04-2014

10 Inhoud Inleiding Geschiedenis van het beroepsonderwijs De wet op middelbaar onderwijs Deelname van de bevolking aan het middelbaar onderwijs - Het toelatingsbeleid - Het onderwijzend personeel - Het toezicht De stichting van de H.B.S. en de Burger Avondschool te Goes De reorganisatie van de Burger Avondschool in Goes in de periode 1873-1874 - Memorie van Toelichting - Memorie van Bedenkingen - Vigerende verordening Conclusie Bibliografie

11 Bronvermelding Bartels, A. (1963). Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963. Groningen: J.B. Wolters. Booy, D. P. (1987). Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen: Van Gorcum & Comp. CBS. (2014). Bevolking. Opgehaald van Centraal bureau voor statistiek: http://www.cbs.nl/nl- NL/menu/themas/bevolking/nieuws/default.htm Hanf, P. D.-D. (2004). Towards a history of vocational education and training (VET) in Europe in a comparative perspective. The rise of national VET systems in a comparative perspective (pp. 75-84). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Woude, D. J. (1964). 100 jaar Rijkshbs - Goese Lyceum. Goes: Oosterbaan & Le Cointre N.V.. Briefwisseling tussen de Inspecteur van Middelbaar Onderwijs, Commissie van Toezicht en de burgemeester en wethouders van Goes: Archiefnummer 390-272

12 Conclusie

13

14 Historisch onderzoek Gemeentearchief Goes Gemaakt door: Coriena de Heer Suzanne Maljaars Jacoline Molenaar 17-4-2014 Calvijn College, Goes

15 Inhoudsopgave Hoofdvraag: Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen het weeshuis in Goes en andere weeshuizen in Nederland tussen 1810 en 1940? Deelvraag 1: Welke gebeurtenissen en ontwikkelingen hebben invloed op weeshuizen vanaf 1810 en op welke manier? Deelvraag 2: Hoe was de organisatie in de weeshuizen (regels en bestuur)? Deelvraag 3: Hoe was het leven van de kinderen in het weeshuis? Vergelijking: Nederland-Goes Originaliteit: Dagboekje en museumbezoek

16 Inhoud Deelvraag 1: - Komst van het Franse leger - Nederlandse sociale wetten - Ontwikkeling van het weeshuis - Einde van het weeshuis Deelvraag 2: - Regels rond de opname - Regels rond het vertrek - Regenten en regentessen - Vader en moeder Deelvraag 3: - Opleiding en werk van de weeskinderen - Dagindeling - Maaltijden - Kleding - Godsdienstige opvoeding

17 Bronvermelding Secundaire literatuur - Wezen en boefjes - Vijf eeuwen opvoeden in Nederland - Weeshuizen in Nederland: de wisselende gestalten van een weldadig instituut - Een troostelijk woord is der armen spijs: Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw Uit het archief - Bijv. Huishoudelijke reglementen, gebedenboek, spijsregeling, instructie vader en moeder. Interviews - J. de Glopper - De kinderen De Kreeke

18

19 Weeskinderen in Goes Leanne Klaassen Sanne Schipper Andrea Slump 17 – 04 - 2014

20 Inhoudsopgave werkstuk Inleiding Wat waren de leefomstandigheden van de weeskinderen in Goes en geheel Nederland tussen 1874 en 1940? Hoe zag het dagelijks leven van een weeskind eruit? Op welke manieren werd er onderwijs genoten? Welke (toelatings)eisen waren er voor leidinggevenden en weeskinderen? Welke regels waren er voor de weeskinderen, en hoe zijn ze in de loop der tijd veranderd? Conclusie Bronvermelding Evaluatie Dankwoord

21 Bronvermelding Barth, A.J. en A.L. Kort, ‘Een troostelijk woord is der armen spijs’. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw (Goes 1991). van der Vlis, Ingrid, ‘Weeshuizen in Nederland - de wisselende gestalten van een weldadig instituut’. Verantwoording: Ingrid van der Vlis is een historicus, en auteur van verscheidene boeken over de geschiedenis. Betrouwbare schrijfster, ze weet waar ze het over heeft. S. Groenveld, J.J.H. Dekker, Th.R.M. Willemse, ‘Wezen en boefjes’ Verantwoording: S. Groenveld is professor aan de universiteit Leiden. Zijn vakgebied is de geschiedenis in Nederland. Meneer Dekker is hoogleraar aan de rijksuniversiteit Groningen. Zijn vakgebied is o.a. interdisciplinaire geschiedenis. Meneer Willemse is beleidsadviseur archeologie. Deze drie heren vormen een zeer betrouwbaar trio als het gaat om betrouwbaarheid en kennis van wat ze schrijven. Krantenartikel weeshuis (1997) Reglementen Interview J. de Glopper, 2005 Fokker, ‘volksvoeding Nederland 1877’ Archiefstukken 558Huishoudelijke reglementen 1904, 1859, 1887 1529Bibliotheek van het weeshuis 558Ontslagformulier 1528Weeshuisbevolking (statistiek) 1530Gebedenboek BA-466Register 1526, 1527Notulen vergaderingen ASG. 3104Reglement 1820 1550 Spijsregeling 558Instructie vader en moeder 1904, 1859, 1886, 1826

22 Inhoud werkstuk Dagelijks leven Onderwijs Regels

23 Museumbezoek


Download ppt "Sociale Kwestie. Jette Louws, Esther Deij, Jolette de Visser en Elsemarie Wagenaar Atheneum 5 17 april 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google