De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8.5 DE SOCIALE KWESTIE Over het arbeidersklasse in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8.5 DE SOCIALE KWESTIE Over het arbeidersklasse in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 8.5 DE SOCIALE KWESTIE Over het arbeidersklasse in Nederland

2 Opkomst socialisme in Nederland  1880: economische crisis treft voornamelijk de arbeidersklasse  Sociale kwestie: slechte leef- en werkomstandigheden + achtergestelde positie van de arbeiders  Liberalen: overheid mag de economische vrijheid niet beperken (laissez-faire) / dient zelfredzaamheid te bevorderen (“sociale wetgeving werkt afhankelijkheid en luiheid in de hand”)  Socialisme komt op voor belangen van de arbeidersklasse

3 De sociale kwestie Rond 1870 ontstond grootschalige arbeidsonrust:  Arbeiders hebben niet kunnen profiteren van economische groei in de de 19 e eeuw  Ambachtelijke werklieden kwamen in moeilijkheden als gevolg van de industrialisatie en richtten vakbonden op  Industrialisatie leidde tot verharding / verscherpen van sociale tegenstellingen

4 Albert Hahn over de sociale kwestie Het Volk, 15-11- 1903 Titel: Een versje Onderschrift: Wij zitten vreselijk in den nood, Mijn jongste zusje is bijna dood. Dat geeft een mondje minder weer Hoe goed toch is onze lieve Heer!

5 Albert Hahn in de Notenkraker, 24-5-1908 De fabrikant: 'De vorige maand heb je vijf volle dagen vrij gehad om te bevallen, nou moet je al weer een dag weg om het jong onder den grond te stoppen, waar gaat het op die manier met mijn zaken heen?' De industrie gaat voor

6 Albert Hahn, De Notenkraker, 15 december 1907. Onderschrift: ‘Een fabriekseigenaar in Krommenie staat arbeiders niet toe lid te worden van een vakbond’

7 Albert Hahn in Het Volk, 25-2-1906 Onderschrift: ‘Tweeërlei nachtarbeid in Limburg’

8 De burgerij en de sociale kwestie  De burgerij probeerde de sociale kwestie onder andere op te lossen met een ‘beschavingsoffensief’  Er ontstonden liefdadigheidsverenigingen die de armen steunden  Er kwamen discussies over het economisch liberalisme en met name over kinderarbeid  In 1874 kwam de eerste sociale wet tot stand: het kinderwetje van Van Houten (= verbod op het in dienst nemen van kinderen onder de twaalf jaar in fabrieken).

9 Het ‘Nut’ was een burgerlijke organisatie die zich in de negentiende eeuw vooral inzette voor opvoedkundige kwesties en onderwijs voor de volksklasse. Vergadering van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen

10 Sociale wetgeving  Parlementaire enquête naar arbeidsomstandigheden in fabrieken brengt misstanden aan het licht (Regout) Gevolgen:  Arbeidswet (1889): werkdag voor vrouwen en jongeren max. 11 uur + verbod op nachtwerk  Ongevallenwet (1901): uitkering bij arbeidsongeschiktheid  Woningwet (1901): bevorderen van de bouw van volkswoningen

11 Volkshuisvesting Volkshuisvesting in Zuilen De Lessepsstraat Zicht op de Lessepsstraat


Download ppt "8.5 DE SOCIALE KWESTIE Over het arbeidersklasse in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google