De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 januari 2016 Vogels Effecten van strand- en vooroeversuppleties op draagkracht voor vogels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 januari 2016 Vogels Effecten van strand- en vooroeversuppleties op draagkracht voor vogels."— Transcript van de presentatie:

1 28 januari 2016 Vogels Effecten van strand- en vooroeversuppleties op draagkracht voor vogels

2 Aanpak en selectie 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels2 Suppleties  Strandsuppleties  Vooroeversuppleties Impact  Verstoring  Voedsel beschikbaarheid (bedekking)  Voedsel bereikbaarheid (vertroebeling) Vogels  Broedvogels  Overwinteraars  Trekvogels

3 Relatie suppletie en kustvogels 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels3

4 Soorten 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels4  Roodkeelduiker  Bontbekplevier  Grote Stern  Fuut  Strandplevier  Stormmeeuw  Aalscholver  Drieteenstrandloper  Zilvermeeuw  Zwarte zee-eend  Kleine mantelmeeuw Effecten niet uit te sluiten, maar vrijwel zeker beperkt  Roodkeelduiker  Bontbekplevier  Grote Stern  Fuut  Strandplevier  Stormmeeuw  Aalscholver  Drieteenstrandloper  Zilvermeeuw  Zwarte zee-eend  Kleine mantelmeeuw 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112 123456789101112

5 Gevoelige soorten strand / vooroeversuppleties 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels5 AalscholverBontbekplevierStrandplevier Zwarte zee-eend  Suppleties nabij kolonies  Grote suppleties, nabij broedkolonies buiten broedseizoen (voorkeur: winter)  Foerageren aan waterlijn - bedekking  Bottleneck: broedgebied (nu niet langs Noordzee)  Vermijdt broedperiode (voorkeur: winter)  Compensatie: rust  Fasering?  Bedekking + verstoring  Vaarafstand  Schelpenbanken  Voorkeur: juni- september)  Niet gelijktijdig in concentratie- gebieden

6 Drieteenstrandloper 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels6  Trekvogel + wintergast  Hoogste aantallen september - mei  Gevoeligheid op strandsuppleties  Plaatstrouw  Voedsel: op de Wadden en Noordzeestranden veel gemshoornworm  Niet zeer verstoringsgevoelig  In Zeeuwse Delta zeer gevarieerd dieet  In Delta minder gevoelig op strandsuppleties, elders mogelijk gevoeliger  Beste periode mei-september  Onderwatersuppleties weinig effect  Faseren?

7 Fasering van Suppleties 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels7 Strandfauna: opportunistische soorten, zeer dynamisch milieu Hersteltijd zeer kort  Voordeel (snellere rekolonisatie) beperkt  Nadeel: verstoring 2x en totale werktijd langer ?Netto effect, meer kwaad dan goed??

8 Kennislacunes 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels8 Cumulatieve effecten  Temporeel – wat is het effect van overal elke 4 jaar suppleren (dus permanent ¼ van het areaal verstoren)?  Spatieel – wat is het effect van overal suppleren? Wat doet dit met kustgedrag en daarmee met biota?  Ander gebruik: maar wat is effect van suppleties + vaargeulonderhoud + visserij + pleziervaart? Effect verstoring op draagkracht?  Verstoringsafstand ≠ netto effect

9 Kennislacunes en doorkijk 28 januari 2016Ecologisch gericht suppleren - vogels9 Kennis van gedrag op intergetijdengebied  Standaard tellingen HVP  Gebrek aan waarnemingen foerageergedrag intergetijdengebied – hoe gebruiken steltlopers dit gebied?  Connectiviteit  Optimalisatie vorm suppletie  Modelontwikkeling Gerelateerde projecten  LTV – Schelde  Roggeplaatsuppleties Oosterschelde

10 VRAGEN?


Download ppt "28 januari 2016 Vogels Effecten van strand- en vooroeversuppleties op draagkracht voor vogels."

Verwante presentaties


Ads door Google