De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring effecten bodemdaling op vogels Waddenzee Bruno Ens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring effecten bodemdaling op vogels Waddenzee Bruno Ens."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring effecten bodemdaling op vogels Waddenzee Bruno Ens

2 Onderdelen vogelonderzoek •Niet-broedvogels –Aantalmonitoring –Draagkrachtberekeningen met WEBTICS –Toetsing WEBTICS •Broedvogels –Aantalmonitoring –Overstromingsrisico •Verspreiding en nesthoogte

3 Aantalmonitoring wadvogels © Harvey van Diek

4 Toekenning telgebieden aan kombergingen met of zonder nieuwe gaswinning

5 29 wadvogelsoorten getoetst Holm-Bonferroni correctie

6

7 Eindberekeningen •Statistisch onderzoek trendbreuk –Nieuwe gaswinning versus “rest” –Nieuwe gaswinning versus oude gaswinning en versus geen gaswinning •Verspreiding relateren aan voedsel (SIBES) –Niet begroot –WADISTID

8 Ook model op basis causale processen i.p.v. alleen statistiek

9 Model om draagkracht te voorspellen van wadgebieden voor foeragerende steltlopers: WEBTICS •Wader Energy Balance Tidal Cycle Simulator •Wader = Oystercatcher - OEBTICS

10 WEBTICS bepaalt het aantal Scholeksters dat in een gebied kan overwinteren (draagkracht) op basis van: •Voedselaanbod –Soortensamenstelling –Grootteverdeling –Droogligtijd •Getij •Weer •Invloeden

11 Koppeling getij met hoogteligging

12 Kokkels en mossels zijn stapelvoedsel in de winter

13 Kokkeldichtheid Waddenzee Sinds 1990 schelpdiersurveys door IMARES van hele Nederlandse Waddenzee

14 Simulatie met WEBTICS van Scholeksters in de Nederlandse Waddenzee

15

16 Wat is oorzaak van het verschil in respons tussen kombergingen?

17 Periode 2005-2025 Pinkegat •Gemiddeld 3,9 cm lager (Wang & Eysink 2005) •Bij opschuivend voedsel 7% draagkrachtverlies = 1000 Scholeksters Zoutkamperlaag •Gemiddeld 1,3 cm lager (Wang & Eysink 2005) •Bij opschuivend voedsel 2,3% draagkrachtverlies = 500 Scholeksters Zonder opschuiven voedsel is effect 2 tot 3 keer hoger

18 Effecten handkokkelvisserij worden in eindberekeningen ook meegenomen 10 maart 2009 Oost Ameland © Johan Krol

19 Worden “hoge” of “lage” kokkels opgevist door handkokkelvissers?

20 Toets voorspellingen WEBTICS met high-frequency GPS-zenders UvA © Koos Dansen

21

22 Broedvogels Schiermonnikoog winter 2010/2011

23 ’s Nachts andere voedselgebieden Adriaan Dokter

24 Broedvogels

25 Aantallen kustbroedvogels •Steekproefgebieden (BMP) •kolonievogels (integraal) BMP steekproefgebieden

26 Broedvogel plotjes geclassificeerd op basis bodemdaling

27 Geen significante effecten voor de 12 onderzochte broedvogelsoorten Holm-Bonferroni correctie

28

29 Bodemdaling kan risico overstroming tijdens broedtijd verhogen © www.werkgroeplepelaar.nl

30 Overstromingsrisico Scholekster

31 Vergelijking Paezemerlannen met twee referentiegebieden

32

33 Weinig nesten gevonden in Paezemerlannen •Weinig broedparen •Hoge predatie


Download ppt "Monitoring effecten bodemdaling op vogels Waddenzee Bruno Ens."

Verwante presentaties


Ads door Google