De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool St. Joris Heumen welkom op de informatie-avond van de groepen: 4-5-6 schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool St. Joris Heumen welkom op de informatie-avond van de groepen: 4-5-6 schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool St. Joris Heumen welkom op de informatie-avond van de groepen: 4-5-6 schooljaar 2014-2015

2 leerkrachten Groep 4-5: Gemma Sanders (ma. – di. – wo.) Lilian Mooij (do. – vr.) Groep 5-6: Silvia Pol (ma. – di.) Manon Morsink (wo.) Linda Derks (do. – vr.) Basisschool St. Joris Heumen

3 Website www.jorisheumen.nl onder andere: Klassenpagina Schoolgids Jaarkalender Pestprotocol verzuimformulier Basisschool St. Joris Heumen

4 Uitgangspunten Sint Joris Basisschool St. Joris Heumen

5 Regels en afspraken in de klas en op school School: Voor groot en klein zullen we aardig zijn. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. Tot herfstvakantie groep 3 wegbrengen, daarna 3 t/m 8 buiten gedag zeggen. Klas: Gemaakte afspraken in de klas Basisschool St. Joris Heumen

6 In de klas Takenkaart (weekrooster) Klassikaal, coöperatief (samen leren), individueel Zelf nakijken of elkaars werk controleren Extra werkboekjes, zelfcorrigerend materiaal Basisschool St. Joris Heumen

7 Pauze en appel eten Groep 4-5: Elke ochtend van 10.00-10.15u pauze samen met groep 3. Groep 5-6: Elke ochtend van 10.15-10.30u pauze samen met groep 7-8 In de pauze drinken we daarna eten we appel ander fruit. Als uw kind geen appel of ander fruit mag eten, willen we graag dat u de leerkracht hiervan op de hoogte brengt. Basisschool St. Joris Heumen

8 kring Weekendkring (op maandag) Boekenkring Meeneemkring Basisschool St. Joris Heumen

9 Rekenen De methode Wizwijs automatiseren (rekenspelletjes) diploma’s Basisschool St. Joris Heumen

10 Normen tabel aantal sommen goed in 4 minuten. Toets 1toets 2toets 3toets 4toets 5toets 6 Optellen/ aftrekke n0 t/m 5 Optellen/ aftrekk en 0 t/m10 Optellen/ aftrekken 0 t/m20 Tafels 0 t/m 5 en 10 Tafels 0 t/m 10 Deeltafels 0 t/m 10 Midden groep 3 60 Eind groep 3 7060 Midden groep 4 807060 Eind groep 4 80 7060 Midden groep 5 80 7060 Eind groep 5 80 70 Midden groep 6 80 60 Eind groep 6 80 70 Midden groep 7 80 Eind groep 7 80 Midden groep 8 80

11 Taal en Spelling Onder andere spreken en luisteren woordenschat taalbeschouwing. spellingregels posters stickers

12 Technisch lezen groepjes op avi-niveau Bijvoorbeeld M5 – midden groep 5 E6 – eind groep 6 oefenen een avi-niveau hoger dagelijks bordrijen Basisschool St. Joris Heumen

13 Begrijpend lezen Basisschool St. Joris Heumen Methode: Lezen in Beeld begrijpend lezen studerend lezen woordenschat

14 Schrijven Basisschool St. Joris Heumen

15 Zaakvakken Doeboek groep 4: Naut, Meander en Brandaan Werkboek en werkschrift groep 5-6 : Brandaan voor geschiedenis Meander voor aardrijkskunde Naut voor natuurkunde, biologie en techniek. Groep 4 geen toetsen Groep 5 en 6 wel toetsen samenvatting mee naar huis om te leren, ouders een mail met toetsdatum. Basisschool St. Joris Heumen

16 Heemtuin en Mec-projecten Basisschool St. Joris Heumen Heemtuin Malden 1x: buitenlessen zelf ervaren, ruiken, proeven, voelen, zien en horen. Milieu Educatie Centrum: leskist en/of excursie

17 Verkeer voor groep 5-6 methode van: Veilig Verkeer Nederland “Jeugd VerkeersKrant” www.vvn.nl toetsen Basisschool St. Joris Heumen

18 Gymnastiek dinsdag en donderdag gymkleding: –een T-shirt –een korte broek of turnpakje –gymschoenen gymspullen vergeten dan op blote voeten bij niet mee gymmen briefje mee of mailtje toestel-, spelles of buiten Basisschool St. Joris Heumen

19 Leefstijl Sociaal-emotionele vaardigheden Gezondheidsvaardigheden Zelfvertrouwen Doordachte beslissingen nemen Gevoelens uiten Levensbeschouwing Basisschool St. Joris Heumen

20 Andere vakken Expressie Tekenen Handvaardigheid Muziek, dans en drama. Computervaardigheden Groep 5 en 6: Aabeecee Basisschool St. Joris Heumen

21 Werkstukken groep 6 2 werkstukken per jaar: 1 werkstuk met z’n tweeën 1 werkstuk alleen Basisschool St. Joris Heumen

22 Testen en toetsen methodetoetsen twee keer per jaar Cito-toetsen Basisschool St. Joris Heumen

23 Leerlingenzorg Meerschoolse IB-ers (passend onderwijs): Annemarie van der Hagen en Desiree Leenders Groepsplannen: Rekenen Spelling Begrijpend lezen Technisch lezen 3 niveaus: Basis arrangement Verdiept arrangement Intensief arrangement Basisschool St. Joris Heumen

24 Overige informatie: Gevonden voorwerpen 2 hulpouders en biebouder Contact leerkracht/ouder(s) Buitenschoolse opvang Verjaardagen De verjaardagen worden in de klas gevierd. Er wordt gezongen en de jarige mag trakteren (liefst een gezonde traktatie!). De jarige mag ook een cadeau uit de cadeautrommel van de ouderraad uitzoeken.

25 Basisschool St. Joris Heumen Vragen

26 Bedankt voor uw aandacht! Nog een fijne avond toegewenst! Hartelijke groet van Gemma, Lilian Manon, Linda en Silvia Basisschool St. Joris Heumen


Download ppt "Basisschool St. Joris Heumen welkom op de informatie-avond van de groepen: 4-5-6 schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google