De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2005-2015 All rights reserved Wetgeving is een kans!

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2005-2015 All rights reserved Wetgeving is een kans!"— Transcript van de presentatie:

1

2 © 2005-2015 All rights reserved Wetgeving is een kans!

3 © 2005-2015 All rights reserved Opzet en agenda Opzet  Met prikkelende stelling gaan we de discussie aan over de impact van nieuwe wetgeving op uw organisatie  Wij geven u hierbij altijd onze overtuiging, waar mogelijk aangevuld met facts Agenda  Voorstelrondje  Korte introductie ‘Wetgeving van 1950 tot 2020’  Stellingen (3 x 20 minuten)  Korte break  Stellingen (3 x 20 minuten)  Afsluiting en verzorging van de inwendige mens

4 © 2005-2015 All rights reserved Wetgeving en andere ontwikkelingen 1950 - 2020

5 19471954 Pensioen en Spaarfondsenwet 19501955 1960 1957 Invoering AOW 1965 1970 1959 Algemene Weduwe en Wezenwet 1964 Wet op de Loonbelasting 1966 Wet inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 1975 1973 Recht op bijzonder NP (Weduwe) 1980 1985 1990 1995 2000 1980 Algemene invoering VUT 1981 Boon van Loon 1987 Recht op bijzonder NP (Weduwnaar) 1989 Invoering FVP 1990 Wet vereenvoudiging loon- en inkomstenbelasting (Oort-operatie) 1992 Brede Herwaardering Wet toezicht kredietwezen 1994 Wet op waardeoverdracht Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 1996 ANW ANW-hiaat pensioen 1998 Recht op PP (Geregistreerd partnerschap) Eerste fonds met beschikbare premieregeling 1999 Wet fiscale behandeling pensioenen Witteveenkader 2005 2010 2015 2020 2001 Wet IB 2001 Wet BPF 2000 2002 AFM opgericht Uitruil partnerpensioen 2004 Eindloon begint uit te sterven 2005 Wet VPL 40 deelnemingsjaren pensioen 2006 WIA 2007 Pensioenwet 2007 Wet of Financieel toezicht Recht op afkoop 2008 Invoering banksparen UPO, Start- en Eindbrief verplicht 2009 Tijdelijke pensioenknip 2010 Toeslagenlabel EU krijgt meer invloed 2011 Quinto-P Einde FVP Wet Multi-OPF AOW verjaardag NPR 2012 UFR Afschaffen levensloop 2013 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd Versterking bestuur pensioenfondsen 2015 Herinvoering tijdelijke pensioenknip nFTK Wet Werk en Zekerheid Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioeninkomen 2016 Wet Versnelde verhoging AOW Nieuwe Pensioencommunicatie wet Doorbeleggen in uitkeringsfase premieovereenkomst 2020 Afschaffen doorsneepremie? APF Wet Variabele Pensioenuitkering

6 © 2005-2015 All rights reserved 5 19501955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Vergrijzing Individualisering The Interface Owners Europa Solidariteit Hoofdlijnen notitie Doorsneepremie Transparantie Keuzevrijheid Verplichtstelling?

7 © 2005-2015 All rights reserved Wetgeving is een kans! Stellingen

8 © 2005-2015 All rights reserved Stelling 1 Wetgeving overvalt mijn organisatie 7

9 © 2005-2015 All rights reserved Wetgeving overvalt mijn organisatie Onze indrukken Organisaties zijn onvoldoende voorbereid op nieuwe wetgeving. Er wordt te weinig proactief ingesprongen op aankomende wetgeving Verschillende afdelingen zijn bezig met de komende wetgeving, maar zonder coherente aanpak Wetgever/fondsen bepalen de tijdslijnen voor naderende wetgeving. Onze overtuiging Richt een ‘wetgeving-office’ in Zorg voor juiste afvaardiging / mandaat in de directie Spreek defaults voor inrichting af met de klant 8

10 © 2005-2015 All rights reserved Stelling 2 Technische realisatie is het meest complexe onderdeel van het implementeren van wetgeving 9

11 © 2005-2015 All rights reserved Technische realisatie is het meest complexe onderdeel van het implementeren van wetgeving Onze indrukken Bij de realisatie van wetgeving ligt de nadruk vaak op de IT-implementatie. Hierbij wordt de staande organisatie vaak ‘vergeten’ Opleiding alleen is niet altijd voldoende voor medewerkers om er ook echt mee te werken Communicatie over nieuwe wetgeving met deelnemers is geen bijkomstigheid, maar key! Onze overtuiging Technische realisatie is één van de te realiseren zaken bij implementatie van wetgeving en zeker niet het meest complex! De eindgebruiker (niet die in het projectteam!) moet direct betrokken worden bij de wijzigingen Als wetgeving deelnemers raakt moet dit direct meegenomen worden bij de aanpak 10

12 © 2005-2015 All rights reserved Stelling 3 Wet- en regelgeving maken onze uitvoering nodeloos complex 11

13 © 2005-2015 All rights reserved Wet- en regelgeving maken onze uitvoering nodeloos complex Onze indrukken Wetgeving belemmert de uitvoering en een optimale klantbediening Wet- en regelgeving houdt onvoldoende rekening met uitvoerbaarheid Wet- en regelgeving probeert te veel elke negatieve uitwerking te voorkomen Onze overtuiging Wetgeving moet kaders bieden waarbinnen er vrij geacteerd kan worden Ook deelnemers hebben een verantwoordelijkheid! Maakt collectieve waardeoverdracht mogelijk om afscheid te nemen van oude wetgeving 12

14 © 2005-2015 All rights reserved Stelling 4 Innovatie moet wijken voor wetgeving 13

15 © 2005-2015 All rights reserved Innovatie moet wijken voor wetgeving Onze indrukken Als er gekozen moet worden wijkt innovatie voor wetgeving Wetgeving wordt vaak zo goedkoop mogelijk geïmplementeerd Onduidelijke afspraken over doorbelasting van kosten heeft invloed op ruimte en prio Onze overtuiging Door wetgeving en innovatie als één geheel te zien verbeter je bij de implementatie van de wetgeving direct je processen, je datakwaliteit, je communicatie met deelnemers/klanten Innovatie en implementatie van wetgeving gaan hand in hand! 14

16 © 2005-2015 All rights reserved Stelling 5 Onze organisatie is klaar voor de komende wetswijzigingen 15

17 © 2005-2015 All rights reserved Onze organisatie is klaar voor de komende wetswijzigingen Onze indrukken Systemen onvoldoende geschikt om nieuwe wetgeving aan te kunnen. Er wordt te vaak met workarounds gewerkt om wetgeving te implementeren Communicatie is nog niet digitaal Medewerkers zijn onvoldoende geschikt om om te gaan met wijzigingen Veel wetgeving maakt uitvoeringskosten hoger Onze overtuiging Gebruik wetgeving om continu te blijven investeren in de organisatie Gebruik wetgeving om uw positie ten opzichte van uw concurrenten te verbeteren De organisatie is steeds beter in staat om nieuwe wetgeving gemakkelijk te implementeren 16

18 © 2005-2015 All rights reserved Stelling 6 Wetgeving heeft ervoor gezorgd dat wij een voorsprong hebben op onze concurrenten 17

19 © 2005-2015 All rights reserved Wetgeving heeft ervoor gezorgd dat wij een voorsprong hebben op onze concurrenten Onze indrukken Deze laten we aan jullie Natuurlijk zijn er partijen die een voorsprong hebben op hun concurrenten Heeft dit te maken met de juiste implementatie van wetgeving of andere keuzes is voor ons moeilijk te zeggen. Bedrijven met een flexibel IT-landschap of een goed geborgde compliance functie hebben de juiste ingrediënten in huis om een voorsprong te nemen Onze overtuiging Nieuwe wetgeving kun je gebruiken om een of meerdere aspecten van je bedrijf te verbeteren Heb je dit nog niet, kun je dit voor jezelf creëren door op de juiste manier wetgeving te implementeren. 18

20 © 2005-2015 All rights reserved Dank voor jullie aandacht 19


Download ppt "© 2005-2015 All rights reserved Wetgeving is een kans!"

Verwante presentaties


Ads door Google