De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorlichting en de Pensioenwet 7 juni 2005 Inleiding voor de Vereniging voor pensioenrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorlichting en de Pensioenwet 7 juni 2005 Inleiding voor de Vereniging voor pensioenrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorlichting en de Pensioenwet 7 juni 2005 Inleiding voor de Vereniging voor pensioenrecht

2 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Even voorstellen Wouter Vinken Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen/Afdeling Pensioenbeleid WVinken@minszw.nl

3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Waar ga ik het over hebben? Waarom voorlichtingsvoorschriften? Belangrijkste wijzigingen aan de hand van de driehoeksverhouding Toeslagverlening, FTK en voorlichting Voortgang wetsvoorstel Pensioenwet

4 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Waarom nieuwe voorschriften: politieke context Onderzoeken tonen noodzaak verbetering voorlichting aan Brede consensus over noodzaak verbetering voorlichting Primair taak sociale partners en pensioenuitvoerders… …maar overheid stelt minimumnormen

5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De driehoeksverhouding Relatie werkgever – werknemer: de pensioenovereenkomst Relatie werkgever – pensioenuitvoerder: de uitvoeringsovereenkomst Relatie deelnemer – pensioenuitvoerder: het pensioenreglement

6 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Relatie werkgever – werknemer: de startbrief Werkgever en pensioenuitvoerder: gezamenlijk verantwoordelijk Onderdelen startbrief - Inhoud regeling - Te bereiken pensioen

7 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Relatie werkgever – en pensioenuitvoerder: de uitvoeringsovereenkomst Deelnemer krijgt recht uitvoeringsovereenkomst op te vragen Deelnemersraad krijgt recht advies te geven over de uitvoeringsovereenkomst

8 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Relatie pensioenuitvoerder - deelnemer Periodiek over ontwikkeling aanspraken Periodiek over toeslagbeleid Op verzoek Informatie over inhoud vrijwillige regelingen Informatie in het kader van zorgplicht

9 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagverlening en voorlichting I Gewekte verwachtingen kunnen leiden tot recht Voorwaardelijk wordt onvoorwaardelijk Financieel toetsingskader (FTK)

10 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagverlening en voorlichting II Consistentieartikel Er moet een consistent geheel zijn tussen gewekte verwachtingen, financiering en toekenning van voorwaardelijke toeslagen. Uitwerking in nota Matrix FTK

11 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagverlening en voorlichting III Matrix legt relatie tussen: - overeengekomen ambitieniveau - wijze van financiering - communicatie Als communicatie niet conform voorschriften… …dan zal zwaarder moeten worden gefinancierd!

12 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagverlening en voorlichting IV Stel voorwaardelijke toeslagverlening gekoppeld aan CPI, waarbij financiering plaatsvindt uit overrente Voorlichting t.a.v inhoud van de toeslagregeling: Het pensioenfonds probeert pensioenrechten/- aanspraken jaarlijks aan te passen aan CPI. Op basis van continuiteitsanalyse mag worden verwacht dat op de lange termijn circa e% van de maximale toeslagen wordt toegekend.

13 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagverlening en voorlichting V Stel voorwaardelijke toeslagverlening gekoppeld aan CPI, waarbij financiering plaatsvindt uit overrente Voorlichting t.a.v. toepassing van de toeslagregeling: Er is geen recht op toekomstige toeslagverlening. Toeslagverlening is voorwaardelijk, het bestuur beslist. Het pensioenfonds probeert jaarlijks uw pensioenaanspraak/recht aan te passen aan CPI. Uw pensioen is dit jaar volledig (of voor h%) toegekend. Er is geen geld gereserveerd voor toekomstige toeslagverlening.

14 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toeslagverlening en voorlichting VI Uitwerking Matrix in amvb Overeenstemming met sociale partners en toezichthouders

15 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voortgang voorbereiding wetsvoorstel Behandeling ministerraad nog voor zomerreces Verzending Raad van State Alternatieve model bij nota van wijziging Toetsversie Pensioenwet te vinden op: - www.minszw.nl - aanklikken: Uitkeringen - aanklikken: Oudedagsvoorzieningenwww.minszw.nl


Download ppt "Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Voorlichting en de Pensioenwet 7 juni 2005 Inleiding voor de Vereniging voor pensioenrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google