De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20141 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Beleggers Juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20141 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Beleggers Juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20141 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Beleggers Juni 2014

2 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20142 Acht op de tien beleggers is op de hoogte van het provisieverbod voor beleggingen 80% van de beleggers is op de hoogte van het provisieverbod voor beleggingsdiensten. Ten opzichte van 2013 zijn gemiddeld meer mensen op de hoogte van het provisieverbod, ook weten zij gemiddeld vaker wat dat voor hen betekent. Beleggers met een hoog vermogen (€50.000 of meer) zijn vaker op de hoogte van het provisieverbod. Bent u op de hoogte van het provisieverbod bij beleggen, dat op 1 januari 2014 is ingevoerd? Alle beleggers n = 477 1 januari 2014 invoering provisieverbod

3 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20143 Beleggers via vermogensbeheer zijn minder vaak op de hoogte van het provisieverbod Beleggers die beleggen via vermogensbeheer zijn vaker niet op de hoogte van het provisieverbod (+13%) en als ze wel op de hoogte zijn, dan weten zij minder vaak wat het provisieverbod voor hen betekent (-14%). Bent u op de hoogte van het provisieverbod bij beleggen, dat op 1 januari 2014 is ingevoerd? Alle beleggers n = 477

4 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20144 Meerderheid is via de bank op de hoogte gesteld van het provisieverbod voor beleggingen 58% van de beleggers is via de bank op de hoogte gesteld van het provisieverbod voor beleggingsdiensten. Zelfstandige beleggers (55%) zijn meer dan gemiddeld via de media op de hoogte gesteld. 40% van de beleggers die met behulp van een beleggingsadviseur beleggen, is via de adviseur op de hoogte gesteld. Meer dan de helft van de beleggers die via een vermogensbeheerder beleggen (51%), is via de vermogensbeheerder op de hoogte gesteld. Ten tijde van de najaarsmeting van 2013 waren de meeste beleggers op de hoogte gesteld via de media (57%) en minder mensen waren op de hoogte gesteld via de bank (38%). Door wie bent u op de hoogte gesteld van het provisieverbod voor beleggingsondernemingen? Beleggers die op de hoogte zijn van het provisieverbod voor beleggingsdiensten n = 397

5 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20145 Bijna driekwart van de beleggers heeft informatie over kosten gezien, meestal per post of e-mail Bijna driekwart van de beleggers (73%) heeft informatie over de hoogte van de kosten omtrent hun beleggingen gezien, die ze meestal per post of e-mail (64%) hebben ontvangen. Ten opzichte van het najaar van 2013 hebben significant meer beleggers informatie omtrent de kosten van beleggen ontvangen van hun financiële instelling (+16%). Ten opzichte van het najaar van 2013 is het aandeel beleggers dat via de website van hun belangrijkste financiële instelling informatie heeft verkregen over de kosten toegenomen (+18%). Heeft u afgelopen jaar van uw (belangrijkste) financiële instelling informatie over de hoogte van de kosten gezien omtrent beleggen? Alle beleggers n = 477 Hoe heeft u dit inzicht in de hoogte van de kosten van uw (belangrijkste) financiële instelling verkregen? (n = 354)

6 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20146 De helft ervaart dat door het provisieverbod de kosten inzichtelijker en beter te vergelijken zijn Ruim de helft (51%) van de beleggers ervaart dat door de invoering van het provisieverbod de kosten overzichtelijker zijn geworden en bijna de helft (46%) van de beleggers ervaart dat door de invoering van het provisieverbod de kosten van dienstverleners beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Stellingen over het provisieverbod. Alle beleggers n = 477

7 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20147 Beleggers ervaren vaker een kostenstijging dan daling door provisieverbod Ruim een derde (34%) van de beleggers heeft van hun beleggingsdienstverlener een factuur ontvangen over het eerste kwartaal van 2014. Beleggers ervaren vaker een kostenstijging (44%) dan een daling (18%) door de invoering van het provisieverbod voor beleggingsdiensten. Ten opzichte met de najaarsmeting van 2013, waarin naar de verwachte kostenstijging of daling werd gevraagd, zijn geen significante verschillen waarneembaar. * De vraag over kostenstijging of –daling is beantwoord door alle respondenten die een factuur over het eerste kwartaal van 2014 hebben ontvangen (n = 163). De respondenten die aangegeven dat zij niet weten of de kosten gestegen, gedaald of gelijk gebleven zijn (n = 71), zijn niet meegenomen in de grafiek. De grafiek is dus gebaseerd op 92 respondenten. Heeft u de factuur over het eerste kwartaal van 2014 al ontvangen van uw beleggingsdienstverlener? Alle beleggers n = 477 Zijn uw totale kosten voor beleggen na invoering van het provisieverbod gestegen, gedaald of gelijk gebleven? (n = 92)*

8 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20148 Ook na invoering provisieverbod weet meerderheid niet hoe hoog jaarlijkse kosten zijn die men betaalt Ondanks de invoering van het provisieverbod weet de meerderheid van de beleggers (54%) niet hoe hoog de kosten zijn die men gemiddeld per jaar betaalt. Met name beleggers die niet zelfstandig beleggen (69%), zichzelf zien als voorzichtige belegger (69%) en adviesgevoeligen (66%) zijn vaker niet op de hoogte van de jaarlijkse kosten. De kosten worden in het voorjaar van 2014 lager ingeschat dan in de afgelopen 2,5 jaar. Met name beleggers die via een adviseur beleggen (1.8%), 55-plussers (2.3%) en ambitieuzen (2.1%) schatten de kosten gemiddeld lager in. De beheersten (4.8%) en 25-34 jarigen (7.1%) schatten de kosten gemiddeld juist hoger in. Hoe hoog denkt u dat de kosten zijn die u gemiddeld per jaar betaalt voor beleggingen? Alle beleggers Gemiddeld 4.7% 8.0% 5.4% 8.8% 3.3% (n = 283) (n = 411) (n = 465) (n = 681) (n = 477) invoering provisieverbod

9 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20149 Beleggers die op de hoogte zijn van provisieverbod weten vaker wat de jaarlijkse kosten van beleggen zijn Beleggers die niet op de hoogte zijn van de jaarlijkse kosten van beleggen zijn vaker dan gemiddeld ook niet op de hoogte van het provisieverbod (+8%). Bent u op de hoogte van het provisieverbod bij beleggen, dat op 1 januari 2014 is ingevoerd? Alle beleggers n = 477

10 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 201410 Beleggersprofiel

11 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 201411 Drie op de vijf beleggers belegt zelfstandig Bijna drie op vijf beleggers (59%) belegt zelfstandig, 20% met behulp van een adviseur en 21% via een vermogensbeheerder. Beheersten (71%) beleggen relatief vaak zelfstandig. Adviesgevoeligen beleggen relatief vaak met behulp van een vermogensbeheerder (30%). Wat is voor u de belangrijkste wijze waarop u belegt? Alle beleggers Voorjaar 2014 n= 477 Najaar 2013 n = 681 Voorjaar 2013 n = 465

12 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 201412 Zes op de tien beleggers belegt in beleggings- fondsen, ruim de helft belegt in aandelen Zes op de tien beleggers belegt in beleggingsfondsen (61%) en ruim de helft belegt in aandelen (56%). Beleggers met een hoog vermogen (€50.000 of meer) sparen of beleggen meer dan gemiddeld in beleggingsfondsen (71%), aandelen (64%), spaarrekening/spaardeposito (47%) of obligaties (29%). Gemiddeld belegt men in twee verschillende beleggingsvormen. Zelfstandige beleggers beleggen gemiddeld vaker in aandelen (65%) en beleggers die via vermogensbeheerder beleggen, beleggen vaker in obligaties (32%). In welke vormen spaart of belegt u / wordt er voor u belegd? Alle beleggers n = 477

13 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 201413 Een vijfde van de beleggers heeft een beleggings- portefeuille van minder dan €5.000,- 19% van de beleggers heeft een beleggingsportefeuille van minder dan €5.000,-. 9% heeft een totaal belegd vermogen boven de ton. 55-plussers hebben vaker dan gemiddeld (10%) een belegd vermogen van meer dan een ton. Zelfstandige beleggers (25%) en beleggers met een laag vermogen hebben vaker dan gemiddeld een belegd vermogen van minder dan €5.000,-. Wat is op dit moment de totale waarde van uw beleggingen? Alle beleggers n = 477 n = 44 n = 43 n = 74 n = 85 n = 69 n = 92 n = 69

14 © GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 201414 Ruim de helft van de beleggers belegt voor vermogensbehoud Ruim de helft van de beleggers (52%) belegt voor het behoud van hun vermogen. Ongeveer een derde (35%) heeft een specifiek doel voor ogen of belegt voor hun plezier (32%). Slechts een op de tien (10%) beleggers belegt voor consumptiedoeleinden. Zelfstandige beleggers beleggen meer dan gemiddeld voor hun plezier (42%). Beleggers die beleggen via een vermogensbeheerder beleggen vaker dan gemiddeld voor een specifiek doel (52%). Beleggers beleggen het grootste deel van hun beleggingsportefeuille in vermogensbehoud (45%). Een kwart van de beleggers (24%) belegt alleen voor een specifiek doel en een zesde (16%) alleen voor hun plezier. Met welk doel belegt u? Meer antwoorden mogelijk Alle beleggers n = 477 Welk deel (in %) van uw beleggingsportefeuille belegt u per doel?


Download ppt "© GfK 2014 | AFM Consumentenmonitor | Juni 20141 AFM Consumentenmonitor voorjaar 2014 Beleggers Juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google