De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEGGEN, VERTROUWEN, ONDERZOEK De zin en onzin van de media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEGGEN, VERTROUWEN, ONDERZOEK De zin en onzin van de media."— Transcript van de presentatie:

1 BELEGGEN, VERTROUWEN, ONDERZOEK De zin en onzin van de media

2 Vraag  Wie van u belegt er?  Dit kan zijn:  Zelf beleggen  Beleggingshypotheek  Lijfrente 21 februari 20112

3 Waarom beleggen pensioenfondsen  Pensioenfondsen hebben een zeer lange horizon  Op lange termijn geven aandelen een hoger rendement dan vastrentende waarden  In de 20 e eeuw zou een gulden belegd in aandelen 314 gulden waard zijn geworden, rekening houdend met inflatie  Een obligatiebelegging zou maar 2 gulden waard zijn geworden  Als pensioenfondsen alleen maar gespaard hadden, dan was de gemiddelde dekkingsgraad nu ruim 40% lager  Maar let op: alle cijfers zijn afhankelijk van de meetperiode ! 21 februari 20113

4 Waarom beleggen pensioenfondsen  Hoe langer de horizon hoe lager het risico van aandelenbeleggingen:  Over een horizon van 30 jaar, zou het risico (in termen van standaarddeviatie) van aandelen 2,47% zijn geweest tegenover 2,37% voor obligaties  Geld inleggen in diverse beleggingscategorieën is nodig om risico’s te spreiden.  Hogere beleggingsopbrengsten verlagen de pensioenpremie  1% hoger rendement op lange termijn is 25%-30% meer pensioen  3% lager rendement betekent halvering van het pensioen of een verdubbeling van de premie om op hetzelfde pensioen uit te komen! 21 februari 20114

5 Gangbare beleggingscategorieën  Aandelen  Vastrente waarden (obligaties)  Vastgoed  Absoluut rendement producten:  Private Equity  Hedgefunds 21 februari 20115 BeleggingsmixStrategisch weging Aandelen30% Vastrentende waarden50% Overig:20% - Vastgoed (direct en indirect)60% - Hedgefunds18% - Commodities8% - Cash14% Asset mix gemiddeld Nederlands pensioenfonds

6 Risico versus rendement  Risico: toekomstige onzekerheid die kan leiden tot ongewenste resultaten  Gebaseerd op informatie uit het verleden 21 februari 20116

7 Rendementen  Aandelen hebben een hoger verwacht rendement dan obligaties  Rendement vastgoed zit tussen obligaties en aandelen in  Langere looptijd betekent meestal hogere rente  Hoger verwacht rendement gaat bijna altijd gepaard met hoger risico  Lage correlatie (samenhang) tussen asset classes verlaagt risico op portefeuille niveau 21 februari 20117

8 Correlatie diversificatie  Door het combineren van verschillende beleggingen met een lage onderlinge samenhang (correlatie), is het mogelijk om een portefeuille samen te stellen waarvoor geldt dat:  Het verwachte rendement gelijk is aan het gemiddelde van de rendementen van de verschillende beleggingen  Het risico kleiner is dan de optelsom van de risico’s van de verschillende beleggingen  Door het risico te spreiden over meerdere beleggingen, kan het risico/rendementsprofiel van de portefeuille worden verbeterd 21 februari 20118

9 Verdelen kapitaal versus risico 21 februari 20119

10 Geen extra rendement zonder risico  Extra rendement betekent ook extra risico  Aandelen leveren meer op maar zijn risicovoller dan obligaties  Lange beleggingshorizon: meer aandelen in portefeuille  Risicoreductie door combinatie van beleggingscategorieën, maar niet oneindig  Risicoreductie door spreiden in de tijd  Diversificatie werkt niet altijd! 21 februari 201110

11 De Zembla uitzending  Enkele hoogte- en dieptepunten 21 februari 201111

12 De Zembla uitzending  Dat klinkt toch allemaal wel redelijk 21 februari 201112

13 Conclusies/suggesties Zembla?  U kunt beter zelf voor uw pensioen sparen  Pensioenfondsen communiceren slecht  Vertrouwt u de pensioenfondsen nog? 21 februari 201113

14 Onderzoek GfK Panel Services en Montae  Jaarlijks pensioenonderzoek (pensioenbarometer)  Onder werknemers en werkgevers  Pensioenbarometer 2011 verschijnt volgende week  Een aantal conclusies 21 februari 201114

15 Behoefte werknemer zelf uitvoerder kiezen 1521 februari 2011

16 Communicatie afgelopen 3 jaar verbeterd 21 februari 201116

17 Communicatie ABP het best beoordeeld 21 februari 201117

18 Vertrouwen in fondsen is gestegen 21 februari 201118

19 Vertrouwen in de politiek blijft minst groot 21 februari 201119

20 Het nieuwe pensioencontract  Na de lunch gaat Pieter Oudenaarden in op het nieuwe pensioenakkoord  Wij hebben 1000 werknemers gevraagd naar hun wensen 21 februari 201120

21 Eigen bijdrage daling ipv garanties: nee! 21 februari 201121

22 Eigen bijdrage verhoging met garantie: ja! 21 februari 201122

23 Minder zeker pensioen maar wel indexatie 21 februari 201123

24 Grote weerstand korten pensioen 21 februari 201124

25 Langer doorwerken of korten pensioen? 21 februari 201125

26 Pensioen betaalbaar houden door? 21 februari 201126

27 Pensioen voor iedereen?  Mening van Sjaak Bral en Bart Chabot 21 februari 201127

28 070 – 30 42 900 www.montae.nl Contact Hans Kennis consultant / partner 06-200 72 952 hans.kennis@montae.nl 2821 februari 2011

29


Download ppt "BELEGGEN, VERTROUWEN, ONDERZOEK De zin en onzin van de media."

Verwante presentaties


Ads door Google