De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plaats - en tijdsonafhankelijk werken bij de Vlaamse overheid Infosessie Vakorganisaties Vlaamse overheid + netwerklunch dinsdag 26 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plaats - en tijdsonafhankelijk werken bij de Vlaamse overheid Infosessie Vakorganisaties Vlaamse overheid + netwerklunch dinsdag 26 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Plaats - en tijdsonafhankelijk werken bij de Vlaamse overheid Infosessie Vakorganisaties Vlaamse overheid + netwerklunch dinsdag 26 januari 2016

2

3 Toelichting Omzendbrief PTOW
PROGRAMMA 10u Welkom Toelichting Omzendbrief PTOW Plaats- en tijdsonafhankelijk werken: Plaatsonafhankelijk werken Tijdsonafhankelijk werken Praktijkcase GO! Panelgesprek met experten Afronding Ondersteuning + vervolgtraject 12u-13u Netwerklunch

4 1. Toelichting Omzendbrief PTOW
Kader Filosofie Definities en Toepassingsgebied Totstandkoming 2. Principes 3. Wat verandert niet?

5 1. Kader Filosofie plaats- en tijdsonafhankelijk werken
Ambitie Vlaamse overheid = flexibele en dynamische werkgever zijn Traditie binnen VO: inzetten op nieuwe arbeidsvormen (bijvoorbeeld telewerk sinds 2006; Omzendbrief structureel telewerk); kenniscel Anders Werken: 2004 – 2008. - Omzendbrief PTOW 2014: Van telewerken evolueren naar plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) Inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen Focus = leveren van prestaties en behalen van resultaten Evolueren naar prestatiebeoordeling Prikklok = instrument tijdsregistratie, geen meting effectieve prestaties => afbouwen prikplicht Focus = Continuïteit garanderen van de dienstverlening en de bereikbaarheid van de dienst voor de klanten Cruciaal = goede afspraken tussen leidinggevenden en personeelsleden over inzet en resultaten.

6 1. Kader: definities PTOW
Plaatsonafhankelijk werken Plaatsonafhankelijk werken = werken op om het even welke plaats die voor arbeid geschikt is. Personeelsleden kunnen op verschillende plaatsen werken.

7 1.Kader: definities PTOW
Tijdsonafhankelijk werken Tijdsonafhankelijk werken = werken zonder dat het personeelslid gebonden is aan een werkrooster, waarbij niet de uren waarop het personeelslid werkt, van belang zijn, maar wel het resultaat dat het personeelslid behaalt.

8 1. Kader Toepassingsgebied PTOW
Toepassingsgebied = Alle personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), zoals gedefinieerd in het VPS van 13 januari Niet: De Lijn, VRT, …

9 2. Principes PTOW: grote lijnen
Omzendbrief PTW geeft algemeen kader, in te vullen op maat door entiteiten Laat toe rekening te houden met speciale behoeften van personeelsleden met handicap of chronische ziekte Entiteitseigen beleid bij implementatie komt op EOC, indien nodig ook aanpassingen aan AR (werktijdregeling) Onderscheid tussen structureel telewerk en occasioneel telewerk verdwijnt.

10 2. Principes PTOW: inhoud
Zoveel mogelijk functies: in principe iedereen, en naar standaardbedrijfslocatie komen wanneer nodig Geen expliciet akkoord of schriftelijke toestemming nodig – wel mogelijkheid om bepaalde functiehouders niet in aanmerking te laten komen Zelfroosteren: niet onbeperkt, maar wel focus op resultaat Entiteiten nemen barrières weg bij implementatie.

11 3. Wat verandert er niet (1)
Het privégebruik van de middelen die de entiteit ter beschikking stelt; Geen maaltijdvergoeding, of een vergoeding van reiskosten bij PTOW; De kosten die voortvloeien uit verlies of beschadiging van de gebruikte middelen en gegevens zijn voor rekening van de entiteit, behalve bij bedrog, zware fout of veel voorkomende lichte fout van het personeelslid; Onderzoek van de werkplek door de preventieadviseurs mits voorafgaandelijke afspraak met het personeelslid.

12 3. Wat verandert er niet (2)
De regeling met betrekking tot de ziektecontrole

13 3. Wat verandert er niet (3/3)
De regeling met betrekking tot de arbeidsongevallenverzekering

14 Algemeen PTOW: een verhaal van … 7 B’s
Bytes Bricks Buy-in Bills (Brains &) Behaviour Benefits Business

15 PTOW: toepassingen Verschillende toepassingen: Plaatsonafhankelijk werken: Kantoor + Werken op andere locaties + + Tijdsonafhankelijk werken: Tijdsregistratie + Tijdsonafhankelijk werken

16 PTOW: accenten Organisatieverandering (structuur, cultuur, processen,..) Efficiëntie Resultaatgerichtheid Leidinggevenden Samenwerken Medewerkers Interne en externe klanten Klantgerichtheid Vlaamse overheid – geeft kader Entiteitseigen visie: Toepassingen op niveau entiteit, afdeling, team, functie, individueel Ruimte voor afspraken

17 Plaatsonafhankelijk werken Infosessie vakbonden 26 – 01 - 2016

18 Plaatsonafhankelijk werken
Op kantoor (de standaardlocatie) Op een andere plek In de satellietkantoren Thuis of op een andere plek Ondersteuning ICT Informatiebeheer

19 Huisvestingsprincipes HNW
Huisvesting op basis van de bezettingsnorm HNW: Bezettingsnorm kantoorgebouwen: 12,5 m² netto /VTEg Elke entiteit krijgt een oppervlakteportefeuille ter beschikking in functie van haar gevalideerd PEP Correcties op het aantal VTE worden doorgevoerd op basis van reële aanwezigheid, functieprofiel en de klassieke 80% Aantal individuele (ergonomisch verstelbare) werkplekken = maximaal gelijk aan het aantal VTEg overeenstemmend met de PA van de verdieping De overblijvende PA wordt opgevuld met ondersteunende functies en (multifunctioneel te gebruiken) samenwerkplekken ifv behoeften klant Afwisseling tussen open en gesloten zones Activiteitsgebonden bouwblokken Aandacht voor sfeer en kleur Aantal lopende meter archief overstijgt de 5lm/VTE niet 3lm/VTE dynamisch 2 lm/VTE semi-statisch (centrale kern of kelder)

20 Plaatsonafhankelijk werken
Op kantoor (de standaardlocatie) Op een andere plek In de satellietkantoren Thuis of op een andere plek Ondersteuning ICT Informatiebeheer

21 Satellietwerkplekken
Momenteel zijn er 87 satellietwerkplekken beschikbaar: Antwerpen – Anna Bijns (VAC): 8 satellietwerkplekken Gent (VAC): 20 satellietwerkplekken Brussel – Ellipsgebouw: 6 satellietwerkplekken Leuven – Dirk Boutsgebouw: 8 satellietwerkplekken Brugge – Jacob Van Maerlantgebouw (VAC): 8 satellietwerkplekken Mechelen – Zemstbaan 78: 6 satellietwerkplekken Brussel – Ferrarisgebouw: 1 satellietwerkplek Hasselt – Hedrik Van Veldekegebouw (VAC): 20 satellietwerkplekken Tongeren, Agnetenklooster: 10 satellietwerkplekken

22 Satellietwerkplekken
Te reserveren via Facilipunt Standaardvoorziening: in hoogte verstelbare werkplekken en ergonomische bureaustoelen Proefproject in Ellips met schermen op beweegbare armen Proefproject in VAC Gent met Mogelijkheid tot gebruik van locker Ergonomische kits (laptophouder, toetsenbord en muis in draagtas) af te halen aan onthaal

23 Plaatsonafhankelijk werken
Op kantoor (de standaardlocatie) Op een andere plek In de satellietkantoren Thuis of op een andere plek Ondersteuning ICT Informatiebeheer

24 Thuis of op een andere plek
Momenteel geen specifieke voorzieningen Leidend ambtenaar beslist zelf welke middelen er ter beschikking worden gesteld om thuiswerk te faciliteren Ergonomische richtlijnen: https://www.bestuurszaken.be/ergonomisch-advies-bij-beeldschermwerk-voor-logistieke-diensten-en-bij-bestekken https://www.bestuurszaken.be/toolbox/plaats-en-tijdsonafhankelijk-werken/stappenplan

25 Plaatsonafhankelijk werken
Op kantoor (de standaardlocatie) Op een andere plek In de satellietkantoren Thuis of op een andere plek Ondersteuning ICT Informatiebeheer

26 ICT – voorzieningen PTOW anno 2016
Versie 06/11/2015

27 Wat is op vandaag mogelijk link?
mail Internet Bestanden raadplegen Samenwerken communiceren Onderweg Thuis VAC Brussel Gent …. GID Netwerk buitendienst versie

28 Centrale platform voorziening
WPAAS/0ffice 365 omgeving nieuw opgezet in de loop van 2015 Verschil tussen WPAAS en Office 365 Beide omgevingen hebben gelijkaardige mogelijkheden maar in WPAAS is de beveiliging een heel stuk strenger. Vb Documenten delen met externen kan daar niet. Wat bieden deze omgevingen : (hiervoor worden opleidingen aangeboden aan de entiteiten.) Communicatie : Microsoft Skype For Business / Lync 2013. Samenwerken : Microsoft Sharepoint geïnstalleerd. Persoonlijke data : Microsoft Onedrive omgeving : Microsoft exchange versie

29 Welke connectiediensten worden aangeboden
Gebouwen Hebben allemaal een bedraad netwerk In de hoofdgebouwen is een draadloos netwerk voorzien. Dit wordt verder uitgebouwd naarmate er budget voorhanden is. Buitendiensten Oplossing volgens de mogelijkheden. Kan van veel factoren afhangen. Thuis Internetverbinding met daarop een tunnel naar de Vlaamse Overheid Onderweg 3G/4G verbindingen versie

30 Wat heeft een ambtenaar nodig
In gebouw Netwerkverbinding draadloos bedraad 3G/4G met beveiligde toegang Netwerk Internetverbinding met daar Bovenop een VPN tunnel Thuis Kleine buitendienst versie

31 (B)Ring (Y)our (O)wn (D)evice Mogelijkheden nu
Thuis PC gebruiken Mogelijkheid bestaat om te raadplegen via “owa” Bepaalde sites te bezoeken via “ambtenarenportaal” Opmerking : Dit kan enkel via een beveiligde toegang Smartphone Mail kan gelezen worden Documenten kunnen gedeeld worden. Opmerking : toestel dient wel in beheer te zijn. De eigenaar dient toestemming te geven om een beveiliging op zijn toestel te laten installeren. Smartphone niet in beheer. Hiermee kan gevraagd worden om met het toestel naar het internet te gaan. Niet mogelijk mail te raadplegen versie

32 Financiering Om dit allemaal mogelijk te maken voor de ambtenaren zijn alle diensten opgenomen in een aanbod dat door de entiteiten kan afgenomen worden Dit is echter niet gratis. Elke entiteit kan autonoom beslissen welke diensten hij aanbiedt aan zijn ambtenaren. versie

33 Plaatsonafhankelijk werken
Op kantoor (de standaardlocatie) Op een andere plek In de satellietkantoren Thuis of op een andere plek Ondersteuning ICT Informatiebeheer

34 Informatie en archief

35 Moderne overheidsadministratie
veel taken  veel informatieproductie nood aan informatiedelen, samenwerken, digitaal werken snel, efficiënt en klantgericht werken

36 Belang informatiebeheer?
Waarom informatie bewaren? ter ondersteuning van de bedrijfsvoering (management) ter voldoening aan regelgeving (compliancy) ter verantwoording (accountability) ter handhaving van rechten (vindication) erfgoed

37 Belang informatiebeheer?
Waarom goed beheren? snel de correcte informatie terug vinden efficiënt en klantgericht kunnen werken openbaarheid van bestuur, archiefdecreet

38 Het Nieuwe werken en informatiebeheer
altijd en overal aan de nodige informatie kunnen (‘slim’) digitaliseren werkplekdelen  geen opstapeling van ‘persoonlijke’ dossiers

39 Informatie = beheer(s)baar
nood aan gemeenschappelijk klassement (papier + digitaal) nood aan gemeenschappelijk beheer  Het Nieuwe Werken als katalysator om acties te ondernemen voor goed informatiebeheer

40 Doelstellingen Optimaliseren ruimte Korte termijn  Archief op orde
Het Nieuwe werken Middellange termijn  Meer digitaal werken

41 Korte termijn Minder archiefruimte 5 str. m. per VTE
In kaart brengen wat er is dynamisch, semi-statisch, statisch? Hoeveel? Waar? Oplossingen Tijdig (en wettig!) vernietigen https://www.bestuurszaken.be/informatiemanagement/selecteren-en-vernietigen Depot te Vilvoorde voor analoog archief https://www.bestuurszaken.be/informatiemanagement/depot-vilvoorde

42 Lange termijn Meer digitaal werken Gemeenschappelijk klassement
Slimme digitalisering

43 Optimalisatietraject
Nood aan: Voldoende tijd en personeel Coördinatie Betrokkenheid en medewerking

44 Dienstverlening Werkgroep Informatiebeheer Coachingtraject herhuisvesting Adviesverlening en goede praktijken Depot te Vilvoorde Communicatie Nieuwsbrief Website Yammer

45 Algemene hulplijnen www.bestuurszaken.be/informatiemanagement
yammer.com/informatiebeheervlaamseoverheid

46 Copyright illustraties
Digital Preservation Business Case Toolkit Michael Young, the Noun Project

47 Tijdsonafhankelijk werken Infosessie vakbonden – 26-01-2016

48 Tijdsonafhankelijk werken
Twee deeltoepassingen: 1. Werken zonder tijdsregistratie 2. Flexibele werkuren: Niet gebonden aan werkrooster

49 1. Werken zonder tijdsregistratie
Streefdoel: prikplicht afbouwen Zonder prikklok zijn er ook dagen waarop een personeelslid langer kan werken of korter en dagen waarop die extra uren niet gewerkt of juist ingehaald worden => daarvoor is geen prikklok nodig

50 2. Flexibele werkuren Tijdsonafhankelijk werk =
Personeelslid is niet gebonden aan werkrooster Niet de uren waarop gewerkt wordt zijn van belang, wel de resultaten => prestatiebeoordeling Wel werken op uren die voor werken geschikt zijn Zelfde rechten en plichten op vlak van: Arbeidsvoorwaarden => geen bijkomende kosten werkbelasting en arbeidsduur prestatienormen en ontwikkelingsmogelijkheden  

51 2. Flexibele werkuren Niet enkel voor sommigen…
Wel afsprakenkader rond bereikbaarheid en beschikbaarheid Samen de continuïteit van de dienstverlening garanderen Zorgen voor de bereikbaarheid van de dienst Zelfroosteren kan een mogelijkheid zijn Met afspraken over hoe hierover wordt gecommuniceerd: Wanneer spreekt personeelslid dit af, met wie? Moet er gerapporteerd worden? Zijn er afspraken over bijvoorbeeld invullen van Outlook agenda?

52 Voorbeeld afsprakenkader AgO
Gebaseerd op waarden V.O., vertrouwen, openheid, wendbaarheid, daadkracht Gebaseerd op VPS + arbeidsrecht + welzijnswet Grote principes: Alle functies komen in aanmerking Iedereen werkt volgens nieuw kantoorprincipes Werken op andere locaties: Afspreken waarvoor men naar kantoor komt Middelen volgens het IT-kader Prikken enkel nog op vrijwillige basis Geen compensaties voor(afbouwen van) prikklokuren Geen financiële compensaties voor PTOW Voorstel: werkuren: 6u – 20u => vraagt aanpassing bepalingen arbeidsreglement Te verfijnen in afdelingen, teams, functies, individueel: o.a. servicetijden

53 Wat met de prikklok? Praktijkcase GO!
Katrien Cnudde Wat met de prikklok? Praktijkcase GO!

54 Verhuis naar Huis van het GO! 1 januari 2014 Werken@GO!
Anders werken Het nieuwe werken PTOW

55 Cultuuromslag

56

57

58 Weg met de prikklok!? draagvlak Brainstorm binnen het team HRM
Analyse van de huidige situatie Wat als? Voordelen? Nadelen? Aandachtspunten? Informeel in dialoog met de vakorganisaties Stuurgroep Huis van het GO! (incl. management) Informeel overleg met de vakorganisaties draagvlak

59 Akkoord > Compromis
1 prikklok Afbouw tijdsregistratie Op vrijwillige basis Bezorgdheden – Aandachtspunten HRM Management Vakorganisaties Personeelsleden

60 Uitgangspunt Werktijdregeling in onderling overleg met de leidinggevende bepalen, op niveau van het team keuze om al dan niet te stoppen met tijdsregistratie Prikkers: variabele werktijdregeling met stam- en glijtijden alles bleef zoals het was Niet-prikkers: variabele werktijdregeling in onderling overleg stam- en glijtijden richtinggevend – afspraken op niveau van team verzekeren servicetijd op niveau van dienst/team

61 Van controle Naar vertrouwen
Wederzijds vertrouwen Van regels Naar afspraken

62 CHARTER Personeelsleden die op vrijwillige basis stoppen met prikken ondertekenden een charter Kader en doelstellingen Verwijzing naar bestaande kaders VPS Arbeidsreglement > keuze, vrijwillig Deontologische code Afsprakenkader Vlimpers (update) Bijkomende afspraken op teamniveau Link naar waarden / beoogde cultuur, gedrag

63 Arbeidsreglement - werktijdregeling
38u/week werktijdregeling in onderling overleg, duidelijke afspraken stamtijden en glijtijden richtinggevend servicetijd garanderen op niveau van de dienst/team kwaliteit dienstverlening garanderen, continuïteit aanvraag van en communicatie vooraf over afwezigheden en verloven procedure bij ziekte onveranderd (voor 10u verwittigen)

64 Afsprakenkader Vlimpers
belang van registratie afwezigheden in Vlimpers met oog op correct dossierbeheer afwezigheden (halve en volledige dagen) consequent in Vlimpers aanvragen/invoeren (cfr tellers, maaltijdcheques, rapportering) verantwoordelijkheid van de personeelsleden verantwoordelijkheid van leidinggevenden en secretariaten (aanspreekpunten)

65 Deontologische code integer werken volgens de waarden van (de Vlaamse overheid en) het GO! en hoe vertalen naar de dagdagelijkse werkpraktijk open gesprekscultuur die bijdraagt tot betere afspraken en een snellere detectie van knelpunten en mogelijke risico's integriteit toetsen en volgen voorbeeldfunctie gebaseerd op waarden en waardegebonden competenties: Loyaliteit en samenwerken Betrouwbaarheid: correct en consequent handelen Klantgerichtheid Objectiviteit Zorgvuldig beheer van middelen Spreekrecht en spreekplicht

66 Bijkomende afspraken alle afwezigheden/vergaderingen/werkzaamheden worden in de outlookagenda genoteerd (planning, opvolging, transparantie…), agenda’s worden maximaal gedeeld (bereikbaarheid) zodat de leidinggevende en de collega’s altijd op de hoogte zijn bij afwezigheid wordt steeds een afwezigheidsbericht aangemaakt in outlook met doorverwijzing naar (een) collega(‘s) of generiek mailadres er worden op teamniveau werkafspraken gemaakt rond bereikbaarheid en beschikbaarheid en het garanderen van de dienstverlening naar de klant (service-tijd)

67 Cultuuromslag

68 Implementatie Charter gevalideerd op niveau management
Overleg vakorganisaties Communicatie & dialoog Personeelsvergadering Infosessies per afdeling (afspraken teams) Intranet – FAQ’s Verschillende instapdata Overgangsperiode (cfr. credituren) Charter ondertekenen Saldo op nul

69 Stap voor stap Drie instapmomenten

70 1 september 2013

71 1 januari 2014

72 1 januari 2015

73 Ondersteunende instrumenten
Outlookagenda LYNC PLOEG – Vlimpers Talent

74 Outlookagenda – MS Lync
Open en gedeelde agenda’s - transparantie Informatie over beschikbaarheid en bereikbaarheid gelinkt aan outlookagenda Mogelijkheid tot doorschakelen naar voic , gsm, ander toestel…

75 PLOEG – Resultaatgericht samenwerken

76 Nieuwe accenten Plannen, doelstellingen formuleren
Duidelijke resultaatafspraken, duidelijke verwachtingen Cascade van doelstellingen Sterke teams - Samen werken aan teamdoelstellingen Focus op sterktes Waarden Dialoog! Input leveren voor planning Teamoverleg (min. 1x/maand) Opvolgingsgesprek (min. 1x/jaar) Wederzijdse feedback Zelfbeoordeling verplicht – zelfreflectie Opvolgen doelstellingen (Vlimpers Talent)

77 Afspraken op teamniveau

78 vertrouwen verantwoordelijkheid vrijheid verbinding

79 Goeie afspraken maken goede vrienden
Een generiek afsprakenkader waar individuele afspraken mogelijk zijn. Communicatie en wederzijdse feedback tussen leidinggevende en medewerker zijn cruciaal. Het is een kwestie van geven en nemen. Afspraken op teamniveau zijn belangrijk, openheid en transparantie, goede samenwerking, kwaliteitsvolle dienstverlening, respect en vertrouwen, engagement en verantwoordelijkheid Goeie afspraken maken goede vrienden

80 Panelgesprek Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
(moderator: Guy Geerens, Kind & Gezin) Panel: Els Cornelis, GDPB Ivo Francis, AgODi Xavier Suykens, HFB Koen De Lange, AgO Gerda Serbruyns, AgO

81 Vragen en antwoorden Nog vragen ? Stop ze in de vragenbox
Stel ze aan de experten tijdens de netwerklunch. Antwoorden ! In het document Veel gestelde vragen https://www.bestuurszaken.be/faq-ptow Link in de powerpointpresentatie. Verslag infosessie: https://www.bestuurszaken.be/plaats-en-tijdsonafhankelijk-werken - Powerpoint en veel gestelde vragen worden doorgestuurd aan vakorganisaties centraal voor verdere verspreiding.

82 Conclusies PTOW: Gedeelde verantwoordelijkheid werkgever / werknemer
Vakbonden als partners

83 Basisdocumenten Visienota HNW - Omzendbrief PTOW + toolbox PTOW:
- Omzendbrief PTOW + toolbox PTOW: - Info welzijn: https://www.bestuurszaken.be/nieuws/plaats-en-tijdsonafhankelijk-werken-welzijn - Veel gestelde vragen: https://www.bestuurszaken.be/faq-ptow

84 Ondersteuningsaanbod AgO
Business Behaviour Bytes Bricks = Ondersteuning op maat te maken van elke entiteit, uitgaande van het feit dat elke entiteit binnen de VO op een verschillend maturiteitsniveau staat.

85 Toolbox Plaats- en Tijdonafhankelijk Werken
Doelstellingen: tweedelijnsondersteuning bieden aan entiteiten om hier zelf projectmatig mee aan de slag te gaan. Inhoud: - groepering van bestaande, aan te passen en nieuw te ontwikkelen instrumenten en tools op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling die kunnen ondersteunen bij plaats- en tijdonafhankelijk werken. inspirerende praktijkvoorbeelden. https://www.bestuurszaken.be/toolbox/plaats-en-tijdsonafhankelijk-werken

86 Tool: ptow: voor welke functies / taken ?
TELEWERKBAARHEIDSKWADRANT Hoe invullen ? - lijst je taken op of plak ze op post-its - noteer ze in een van de 4 vakken. - de taken in de rechterboven/onderhoek (alleen / niet op kantoor) komen in aanmerking voor plaatsonafhankelijk werken. TAKEN: ALLEEN KANTOOR NIET OP KANTOOR SAMEN

87 Tool: (nieuwe) werkplekspel
Simulatie open kantooromgeving; discussie over situaties ivm plaats- en tijdonafhankelijk werken Informatief, oriënterend, sensibiliserend Doel: Informeren over plaats- en tijdonafhankelijk werken Opmaak afsprakenkaders Beter werken in nieuwe kantooromgeving

88 Opleidingen: resultaatgericht werken
Voor medewerkers: -Kwaliteitsvol communiceren met je leidinggevende (PLOEG) -Train je collega (TJC): gebruik sociale media. -Opleiding in open aanbod : Modern timemanagement en slimmer werken -Ontwikkeltraject, in house : Efficiënter werken in teams: hoe ervoor zorgen dat we als team onze werkefficiëntie kunnen verhogen. - Timemanagement en slimmer werken: Een intensieve 1-daagse training , boordevol praktische tips en technieken waarmee je direct aan de slag kunt, met een persoonlijke coaching op de werkplek, achteraf en onbeperkte follow up. Meer informatie:

89 Opleidingen: resultaatgericht werken
Voor leidinggevenden: -Coachend leidinggeven: Het coachproject binnen de Vlaamse overheid heeft als voornaamste doel het versterken van leiderschap binnen de Vlaamse overheid. Meer informatie: -Workshop: outputgericht leidinggeven: heldere opdrachten formuleren, met duidelijke doelen en criteria, zodat dit duidelijkheid, eigenaarschap en uitdaging creëert bij uw medewerker. -Workshop prestatiemanagement: Prestatiemanagement (PLOEG) is gericht op motivatie, sturing en ontwikkeling van medewerkers om resultaten te boeken en vormt dus de basis van goed leiderschap. De opleiding kan op vraag ‘in-house’ georganiseerd worden, met extra aandacht voor HNW Meer informatie:

90 Tools: Organisatieontwikkeling (1)
Toolbox Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO): Advies en projectmatige ondersteuning bij de omschakeling naar een IAO en het creëren van actieve jobs. Toolbox Organisatiecultuur /waarden: Toolbox projectmanagement:

91 Tools: Organisatieontwikkeling (2)
Toolbox Personeelsplannen/pep: Toolbox Functiefamilies en functieclassificatie: Toolbox Belanghebbendenmanagement (BHM):

92 PTOW-ondersteuning op maat
Voor de implementatie van de omzendbrief in uw eigen entiteit biedt AgO advies en ondersteuning: afhankelijk van de noden van uw entiteit kan de PTOW-projectleider bij AgO terecht voor een klankbordgesprek of advies over een traject op maat.

93 Vervolgtraject PTOW Initiatieven PTOW 2016:
IT-nota PTOW: voorzitterscollege (agendering februari 2016) PTOW-deelnetwerken voor HR-specialisten: - Tijdsonafhankelijk werken (eind april 2016) Is onze cultuur er klaar voor ? (mei / juni. nog niet gepland) - Voorbereidende trajecten: VAC Brussel Consciencegebouw - …

94 Boudewijngebouw balkon 2 midden en 2 rechts


Download ppt "Plaats - en tijdsonafhankelijk werken bij de Vlaamse overheid Infosessie Vakorganisaties Vlaamse overheid + netwerklunch dinsdag 26 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google