De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Positionering Dienst maatschappelijk werk (DMW) van een ziekenfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Positionering Dienst maatschappelijk werk (DMW) van een ziekenfonds."— Transcript van de presentatie:

1 Positionering Dienst maatschappelijk werk (DMW) van een ziekenfonds

2 Wettelijk kader DMW DMW= een dienst ter ondersteuning van de thuiszorg (ikv het woonzorgdecreet)  verstrekt hulp- en dienstverlening aan gebruikers en mantelzorgers die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwestbaarheid blijvend of tijdelijk problemen ondervinden DMW= een multidiciplinair team (ikv het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap)  voert indicatiestellingen uit voor het VAPH  neemt het contactpersoonschap op ikv de zorgregie voor specifieke doelgroepen DMW= gemachtigde indicatiesteller (ikv de Vlaamse zorgverzekering)  voert indicatiestellingen uit voor de VZVZ

3 Aanbod DMW Vraagverheldering = de start van elke hulpverlening = oriëntering van de vraag Directe hulp-en ondersteuning = informatie, advies en bemiddeling in functie van maximale rechtsverkrijging = standaardaanbod Begeleiding= – Zorgbegeleiding in complexe thuiszorgsituaties – Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking – Trajectbegeleiding voor personen met een handicap

4 Kerntaken DMW Vraagverheldering=verkenning van de vraag en het cliëntsysteem met het oog op het zoeken naar een hulpaanbod op maat van de cliënt Directe hulp- en dienstverlening= personen wegwijs maken in, adviseren over en bemiddelen inzake wetgeving en voorzieningen in het kader van de thuiszorg, de FOD-tegemoetkomingen en andere maatregelen die betrekking hebben op het maximaliseren van de zorg en het inkomen

5 Kerntaken DMW vervolg Zorgbegeleiding = het integrale aanbod dat ertoe bijdraagt dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen: – afstemmen van verwachtingen – psychosociale ondersteuning – netwerking – zorgbemiddeling en zorgoverleg (aan de hand van een zorgplan) Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking=ondersteuning bieden aan cliënten met een verlieservaring (ziekte, ongeval, handicap, overlijden…) – afstemmen van verwachtingen – intensieve psychosociale ondersteuning – netwerking – verliesverwerking

6 Kerntaken DMW vervolg Trajectbegeleiding personen met een handicap = specifieke vorm van zorgbegeleiding ten gunste van PMH en hun directe omgeving in de volgende domeinen: – Inkomen: maximale uitputting van rechten en voordelen met betrekking tot ziekte en handicap (federaal, Vlaams, provinciaal, gemeentelijk) en belangenbehartiging – Levensstijl: fysieke noden (concrete diensten, hulpmiddelen, zorgoverleg en -bemiddeling,…) emotionele noden (rol van vertrouwenspersoon, werken aan het evenwicht draaglast-draagkracht, grenzen bewaken, ondersteuning van het netwerk, verliesverwerking,…) zelfbepaling en maatschappelijke participatie ( zorg op maat, stimuleren van zelfzorg en opkomen voor eigen belangen,…)

7 Kerntaken DMW vervolg Indicatiestelling VAPH = evaluatie zelfzorgvermogen PMH in multidisciplinair verband, opmaken adviesrapport IMB, dossiervorming (IMB,PAB,Zorg), opvolging beslissing VAPH en belangenbehartiging = optreden als contactpersoon (voor zorgvragers met PAB en gekende PMH in de thuiszorg)= actief bemiddelen rond handicapspecifieke opvang Indicatiestelling Zorgverzekering = evaluatie zelfzorgvermogen zorgbehoevende

8 Contactvormen Bereikbaarheid zonder afspraak: wekelijkse open zitdagen in de ziekenfondskantoren Contacten na afspraak: op kantoor of aan huis Bereikbaarheid via E-mail Proactieve benadering: DMW neemt zelf contact op met bepaalde categorieën van personen met een vermoeden van zorgafhankelijkheid bv. personen met een aanvraag rolwagen, ouders van kinderen met verhoogde KB,…

9 Sterktes van de DMW Expertise wet- en regelgeving mbt ziekte en handicap: info& advies, bemiddeling, dossiervorming, belangenbehartiging Expertise zorgbegeleiding: psychosociale ondersteuning, zorgbemiddeling en zorgoverleg Rechtstreekse toeleiding naar vrijwilligerswerking en mantelzorgwerking via eigen RDC en/of andere diensten van het ziekenfonds Lage drempel via gedecentraliseerde werking, open bereikbaarheid en mogelijkheid van huisbezoek Extra troef: proactieve benadering van specifieke doelgroepen Verankering in nationale, regionale en lokale netwerken: intermut samenwerking, ROG VBB, Forum verwijzers, structurele samenwerking met thuiszorgpartners, SEL’s, Lokale welzijnsraden,…


Download ppt "Positionering Dienst maatschappelijk werk (DMW) van een ziekenfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google