De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fixatie-arm beleid: Team- of ziekenhuisdoelstelling Isa Michiels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fixatie-arm beleid: Team- of ziekenhuisdoelstelling Isa Michiels"— Transcript van de presentatie:

1 Fixatie-arm beleid: Team- of ziekenhuisdoelstelling Isa Michiels

2 Richtlijnen en doelstellingen….
Vaststelling Massa’s procedures, richtlijnen, afspraken, vanuit verschillende invalshoeken : Overheid, directie, artsen, hoofdverpleegkundigen,…. Hoe gaan we dat allemaal realiseren ?

3 Alles is belangrijk … Hoe pakken we dat nu aan ? Ideaal is dat teams hun eigen doelstellingen kunnen kiezen, waar we zelf voor kiezen, daar gaan we meestal voor ! Realiteit: Wat hebben we zelf kunnen kiezen ? ?

4 Kwalitatieve en veilige zorg voor onze patiënten en cliënten
Wat willen we echt….. Kwalitatieve en veilige zorg voor onze patiënten en cliënten

5 Fixatie-arm beleid… Wat is nu de uitdaging ?
Elke instelling is verplicht een uitgeschreven beleid te hanteren dat er voor zorgt dat patiënten/ cliënten zo weinig mogelijk gefixeerd worden. Geen beleid = non-conformiteit = 6 maanden tijd om dit in orde te brengen anders , indien niet in orde geen erkenning meer, instelling sluiten

6 Vaststelling Beleid (meestal opgelegd vanuit directie) Richtlijn
Registratie Wat, wanneer, wijze van beslissen, toelating van patiënt of familie, evaluatie,… Materiaal Opvolging en bijsturing Loopt niet altijd even vlot….

7 Oorzaken Willen we dit niet ? Vinden we het niet belangrijk ? Weten we wat er verwacht wordt ? Weten we hoe anderen dit ervaren ? Zijn we goed bezig? “We” gaan voor hetzelfde doel ! Overheid, directie, leidinggevenden, teams, artsen, patiënten, familie,….

8 Even stilstaan… Als we spreken over “we”, is ieder van ons “individueel” mee verantwoordelijke voor het eindresultaat, dwz op afdelingsniveau, ziekenhuisniveau, nationaal niveau … Ken “ik” de richtlijn of het beleid van mijn instelling ? Weet “ik “ wat er van mij verwacht wordt?

9 Sleutels tot succes…. Heldere verwachtingen Autonomie: zelf kunnen beslissen en opvolgen Goed opgeleid zijn

10 Heldere realistische verwachtingen
Praktisch Dynamisch prioriteiten bord Thema per week/ per maand…. Fixatie-arm beleid Valpreventie Decubituspreventie Malnutritie ….

11 Dynamisch prioriteitenbord
Altijd Up to date Goed zichtbaar Afdelingsspecifiek

12 Haalbare kleinere doelstellingen
Grote doelstelling opdelen in kleine doelstellingen 1 kleine doelstelling weerhouden, het team opleiden wat er van hen verwacht wordt, dagelijks herhalen bijv op briefing, dagelijkse opvolging door hoofdverpleegkundige … Fixatie-arm beleid Alternatieven ? Registratie en evaluatie? Materiaal in orde ?

13 Persoonlijke doelstellingen
Iedere individuele medewerker kiest een persoonlijke doelstelling uit een lijst. Maakt de doelstelling concreet , meetbaar en haalbaar. Contract Stappenplan Evaluatie

14 Voorbeeld

15 Opvolgen van de resultaten
Op voorhand het team inlichten wat er gemeten zal worden Beperkte set van resultaten weergeven Zichtbaar voor iedereen Goede resultaten in de kijker zetten

16 Voorbeeld

17 Maar ook stilstaan bij minder goede resultaten…
Wij fixeerden een dwalende patiënt 24/24 - reeds 5 dagen Wat hadden we moeten doen ? Alternatieven overwegen Overleggen (multidisciplinair) Familie betrekken Elke shift evalueren Registratie Wat deden we niet ? Het dwaalgedrag kritisch evalueren Alternatieven durven proberen Familie actief betrekken Correcte registratie De richtlijn toepassen Dwalende patiënten op onze afdeling lopen een sterk verhoogd risico om gefixeerd te worden

18 Feedback…. Overleg met collega’s Bespreek resultaten op een dienstvergadering Luister naar ervaringen van patiënt en familie

19 Doe voorstellen op afdelingsniveau !
terecht: Input Doe voorstellen op afdelingsniveau !


Download ppt "Fixatie-arm beleid: Team- of ziekenhuisdoelstelling Isa Michiels"

Verwante presentaties


Ads door Google