De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handbal in Zwolle naar een hoger plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handbal in Zwolle naar een hoger plan"— Transcript van de presentatie:

1 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Middels fusie/samenwerking SV Tyfoon en SV Zwolle Informatieavond 2 november 2015 Het Anker, Zwolle

2 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

3 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Is er over 5 jaar handbal in Zwolle? In welke vorm? Op wat voor een locatie? Met welke middelen? Wat moet daar voor gebeuren?

4 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Onderzoek naar fusie/samenwerking SV Tyfoon – SV Zwolle Commitment bestuur SV Tyfoon en SV Zwolle aanwezig Projectgroep met betrokken onafhankelijk begeleider Start per december 2014 Doel: Korte termijn (< 1jr)  uitbreiding samenwerking Lange termijn (1-2 jr.) fusie

5 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

6

7 Handbal in Zwolle naar een hoger plan

8 Handbal in Zwolle naar een hoger plan

9 Handbal in Zwolle naar een hoger plan

10 Handbal in Zwolle naar een hoger plan

11 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

12 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Conclusie werkgroep: Fusie noodzakelijk voor toekomst Handbal Zwolle Uitgangspunten werkgroep  fusie: Technisch beleid Handbal Zwolle:  NHV Handbal is een binnensport Met Beachhandbal als een buitenvariant Eigen (kantine) exploitatie SV Zwolle verlaat Omni vereniging SV Tyfoon verlaat locatie Hattem 1 wedstrijd -en trainingslocatie: Locatie te bepalen in overleg met Gemeente en SSZ

13 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Conclusie Commitment bestuur SV Zwolle en SV Tyfoon Commitment SportService Commitment Gemeente Zwolle Commitment Nederlands Handbal Verbond

14 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

15 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
1 vereniging – alle niveaus Spelplezier staat voorop Topsport & Breedtesport Talent ontwikkeling binnen eigen vereniging

16 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Geschoolde trainers voor alle teams onder leiding van (jeugd)hoofdtrainer Selectieteams trainen vanaf de E’s 2x per week Vanaf de B’s ook 2e team 2x per week trainen Vanaf de C’s keeperstraining Vanaf de B’s worden er specialisatie trainingen voor alle posities gegeven Binnen de vereniging ondersteuning van Fysiotherapie en voedingsdeskundige

17 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

18 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Sponsoring en social media Bestaande sponsoring versus toekomstige vereniging Kledingcontract Wedstrijdtenue, trainingspak en tas Sponsor mogelijkheden versus “eigen” sporthal en kantine Thema sponsoring Gekoppeld aan naam vereniging Jeugd Technisch beleid ontwikkeling Extra trainingsuren Scholing train(st)ers Materiaal

19 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

20 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Financiën Tyfoon versus SV Zwolle: Overeenkomsten: Twee financieel gezonde verenigingen Contributies vergelijkbaar per leeftijdscategorie Verschillen: Met name operationeel van aard, geen showstoppers Zie volgende sheet.

21 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Verschillen: (groen = voorstel voor gefuseerde vereniging) Boekjaar: T: kalenderjaar; Z: 1 juli tm 30 juni (in lijn met NHV) Opzegtermijn: T: voor 1 april opzeggen; Z: voor 1 juli opzeggen Incasso: T: per maand achteraf; Z: per kwartaal vooraf Bank: T: ING; Z: Rabo; Keuze nog te maken na fusie Kleding/bal: T: gesponsord, contract; Z: geleased, geen contract

22 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Financiële blik vooruit , uitgangspunten inclusief visie TC: Contributie niet extra omhoog a.g.v. de fusie Technische visie wordt ingevoerd binnen X jaar na de fusie (groeimodel) Trainerskosten en zaalhuur nemen fors toe o.b.v. huidige tarieven per uur Kosten sportbonden nagenoeg gelijk (zelfde aantal teams)

23 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Financiële blik vooruit , uitgangspunten inclusief visie TC: Kantine-opbrengsten x 3 (Zwolle heeft 2x zoveel leden als Tyfoon) Alle kleding wordt geleased, kosten x 1,5 (Tyfoon heeft de helft van het aantal leden van Zwolle) Opbrengsten acties gelijk (Oud Papier, Speculaas, Oliebollen, Paaseitjes, etc) Onder de aanname dat we niet interen op ons spaargeld moeten de (sponsor)inkomsten verhoogd worden binnen X jaar na de fusie gelijklopend met de invoering van het technisch beleid.

24 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

25 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Taakstelling vanuit gemeente Zwolle: Versterken van de sportinfrastructuur Kwaliteitsverbetering van het sport- en beweegaanbod Verhogen van de sportparticipatie Doelstelling gemeente 2018: Ondernemende vitale sportverenigingen Demografische, Sociaal-Emotionele, Economische ontwikkelingen in de stad (algemeen/sport) Fusietraject (vóór en dóór leden) Ondersteuningsrol SportService Zwolle Video vereniging 2.0

26 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Introductie SWOT analyse Conclusie werkgroep Toelichting technische commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting sponsorcommissie SV Zwolle Toelichting financiële commissie SV Tyfoon en SV Zwolle Toelichting Sportservice Zwolle Hoe nu verder, oprichting nieuwe vereniging?! Vragen?

27 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Stemming fusie Algemene ledenvergadering Op 16 november 2015 Stemrecht volgens statuten Leden komt allen Machtiging Stemrecht Zwolle >17jr en Tyfoon >16jr Beide verenigingen Eigen locatie

28 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Na positieve stemming: Implementatie traject met ondersteuning SportServiceZwolle Nieuwe vereniging per O.b.v. gelijkwaardigheid huidige verenigingen Enquête Statuten en organisatieschema bestuur definiëren Huisvesting belang richting Gemeente adresseren O.b.v. opgestelde programma van eisen

29 Handbal in Zwolle naar een hoger plan
Volg ons op facebook: Handbal Zwolle 2.0


Download ppt "Handbal in Zwolle naar een hoger plan"

Verwante presentaties


Ads door Google