De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[Young Ones] BFP (Bren For President). Beoogd doel  De club weer gezond maken en leiden met een nieuw elan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "[Young Ones] BFP (Bren For President). Beoogd doel  De club weer gezond maken en leiden met een nieuw elan."— Transcript van de presentatie:

1 [Young Ones] BFP (Bren For President)

2 Beoogd doel  De club weer gezond maken en leiden met een nieuw elan.

3 Het team  Brendan voorzitter  Penningmeester een cijfermatig sterk onderlegd lid.  Secretaris wordt ook wel gezien als de plv. voorzitter en heeft verder een ceremonieel en representatieve rol.

4 Toekomst  De contributie in 2008 direct naar 20,00 Euro verhogen om een betere financiële dekking te hebben.  Het is schandalig dat het zittende bestuur hier niet op in heeft gegrepen, elke vergadering roepen dat we er slecht voor staan i.p.v. handelend optreden….Hoe zo daadkracht?

5 Mogelijkheden  Minder actieve leden meer verantwoordelijkheden geven waardoor we als club ook meer diversiteit ten toon zal spreiden.  Er is voldoende diversiteit binnen de club aanwezig en we moeten meer gebruik maken van deze kwaliteiten.

6 Bedrijfsstrategie  Geen clubtenue tijdens bijeenkomsten, het clubtenue is officieel in stemming afgeschaft dus iedere discussie over het clubtenue is verloren energie.  1 boetebedrag namelijk 5 euro, hiervoor dient echter wel een statutenwijziging plaats te vinden. Het bestuur kan natuurlijk wel een tijdelijke maatregel treffen. Nieuw boetebeleid in vergadering brengen en statuten aanpassen.

7 Concurrentie  Peter Vonk heeft zich opgeworpen om de club weer gezond te maken in 2008, echter liggen zijn kwaliteiten meer op het cijfermatige vlak dan op het bestuurlijke vlak van het voorzitterschap dat vraagt iets extra’s. Er schuilt meer een penningmeester in hem.  Voordeel om op Brendan te stemmen is dat hij in ruime mate bestuurlijke ervaring heeft. Om maar te noemen het vorige voorzitterschap van Brendan wordt nog altijd gezien als de glorie tijd van de club.

8 Doelstellingen  Jaarplan –Club financieel weer op de rails zetten, realisatie april 2008. –Iedere 2 maanden een activiteit + 6 vergaderingen = 12 bijeenkomsten. –Eens in de 2 maanden een goedkope activiteit en de volgende activiteit 2 maanden daarna een uitje (activiteit) conform de regels uit de statuten (250 Euro – uitje) als voorbeeld wil ik noemen: Een fietspuzzeltocht (goedkoop) en een tennisuitje (250 Euro).

9 Financieel plan  De al eerder genoemde contributie verhoging.  Beperkte boetepot welke t.b.v. de drankrekening zal zijn van bewuste vergadering.  Hogere eigen bijdrage drankbon o.b.v. versnapperingconsumptie.(fris drinker lager belast dan alcoholdrinker) Voorstel in vergadering van december  Onderzoek naar een alternatief voor de staatsloten, op jaar basis is de kosten-bate altijd negatief.  Spaarregeling voor het (inter-) nationale najaaruitje.  Spoedig starten met spaarplan i.v.m. 25-jarig bestaan.  Keuze van voor eigen rekening.

10 Vereiste resources  Aanpassen statuten aan de vernieuwde situatie door nieuwe secretaris, zodat wij weer beschikken over up-to-date statuten waar we weer jaren mee vooruit kunnen.  Serieuze verdeling van activiteiten onder alle leden, opstellen van een activiteitenpool.

11 Risico's en rendement  Met Bren als president zijn de risico’s te verwaarlozen natuurlijk, behoeft geen nadere toelichting.  Externe risico’s zijn de keuzes voor een andere voorzitter, deze is minder daadkrachtig en het wordt een soort breien, beetje aanmodderen en na een jaar wanbeleid wordt het weer over de schutting gegooid waarnaar het volgende bestuur weer met de gebakken peren zit.  Redement: 4080 euro contributie geld. Vaste inkomsten. Geschatte variabele inkomsten 420 euro. Totaal 4500 euro.Verdeeld over 12 maanden gemiddeld per/maand:375 euro.

12 Kernpunten  Korte termijn –Gezonde situatie vanaf april 2008 verwachtbaar.  Lange termijn –Gezonde basis voor de komende 25 jaar. Volgen van de markt en visie uitdragen. Regeren is vooruit kijken. –Gevolgen van het uitstellen van besluitvorming: We halen met huidige beleid ons 25-jarig jubileum niet.


Download ppt "[Young Ones] BFP (Bren For President). Beoogd doel  De club weer gezond maken en leiden met een nieuw elan."

Verwante presentaties


Ads door Google