De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

België in een internationaal perspectief Erik Schokkaert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "België in een internationaal perspectief Erik Schokkaert."— Transcript van de presentatie:

1 België in een internationaal perspectief Erik Schokkaert

2 Inleiding: geschiedenis en achtergrond  Wet-Leburton 1963: financiële verantwoordelijkheid, maar nooit toegepast  “Risicocorrectie” was ook eerder primitief  Opbouw van “boekhoudkundige” schulden en tegoeden

3 Wet-Moureaux 1993  Meer transparante uitwerking van zelfde principes  Vast budget  Dynamisch proces met geleidelijke uitbreiding financiële verantwoordelijkheid van de VI’s

4 Wat volgt: 1. Basisprincipes van de middelenverdeling: normatieve uitgaven 2. Financiële verantwoordelijkheid VI’s 3. België in een internationaal perspectief: specifieke kenmerken

5 A. Basisprincipes van de middelenverdeling  Vast budget ω  Verdeling over sociale groepen  Normatieve uitgaven: van verklaring naar normering / C- en R-variabelen  Gewogen formule: risicodeling

6 Normatieve uitgaven 1: verklaring  Een apart model voor de verschillende sociale groepen  Regressiemodel met gegevens op het niveau van de ziekenfondsen  Voorbeeld: PUG’s

7 Een voorbeeld: de PUG’s

8

9 Normatieve uitgaven 2: politieke keuzen  Bepaling van C- en R-variabelen: principes  Toepassing formule:

10

11 B. Financiële verantwoordelijkheid  Verdeling van de middelen: een gewogen gemiddelde van normatieve uitgaven en werkelijke uitgaven

12 Dynamisch proces  Beschermingsmechanisme als globaal tekort te groot is  Slechts een gedeeltelijke financiële verantwoordelijkheid, maar toenemend over de tijd

13 r (gewicht van de normatieve uitgaven) individuele verantwoordelijk- heid 1995-19971015 1998-200020 2001-20023025 vanaf 2003?4025

14 Een speciaal geval: de kleine risico’s  100% verantwoordelijkheid!  Subsidie dekt ongeveer 20% van de uitgaven  Vroeger: verdeeld over de ziekenfondsen proportioneel met hun premie-inkomsten  Nu: een risicogecorrigeerde verdeelformule, gelukkig op basis van individuele gegevens

15 C. België in internationaal perspectief 1. Achtergrond 2. Rol van de VI’s? 3. Geaggregeerd regressiemodel 4. C/R en medisch aanbod 5. Morbiditeit en risicoselectie

16 België 1: achtergrond  Financiële verantwoordelijkheid niet ingevoerd als een bewuste stap in de richting van gereguleerde mededinging  Wat is een “markt”?  Er is zeker en vast competitie in het aantrekken van leden!  VRAAG: welke instrumenten gebruiken de VI’s hiervoor?

17 België 2: rol van de VI’s?  “Concurrentie” via aanvullende verzekeringen? Gevaar van risicoselectie  VI’s handelen meestal collectief en hebben relatief weinig instrumenten om individueel de uitgaven te beïnvloeden  Cfr paneldiscussie

18 België 3: geaggregeerd model  Model met geaggregeerde gegevens: slechts aanvaardbaar in een eerste fase en wanneer geen individuele gegevens beschikbaar zijn  In principe zijn in België de gegevens beschikbaar om even goed te doen als in het beste van de andere landen

19 België 4: C/R en medisch aanbod  Specifieke behandeling van het medisch aanbod – wél in de schatting, niet in de verdeelformule  Geen expliciete opname regio- variabelen: benaderd met andere indicatoren. Dit zal ook in de toekomst nodig blijven  Cfr volgende sessie

20 België 5: morbiditeitsinfo en risicoselectie  In geaggregeerd model: morbiditeitsinfo zeer onvolledig, zelfs demografische info onvolmaakt geschat  Naar toekomst toe: veel meer mogelijkheden met model op basis van individuele gegevens  De grootste uitdaging: cfr namiddagsessie


Download ppt "België in een internationaal perspectief Erik Schokkaert."

Verwante presentaties


Ads door Google