De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B)"— Transcript van de presentatie:

1 Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B)
© Malmberg 2006 © Malmberg 2006

2 De nieuwe Wereldwijs Tweede fase
Nieuw programma: de oplossingen van Wereldwijs Voorbeelden van de nieuwe rubrieken CaseQuest en Kaart in beeld © Malmberg 2006

3 Gevolgen van de herziening Tweede fase
Vak moet worden gekozen Meer slu’s Examenstijl Geen wisselende examens Opnieuw geografische vaardigheden belangrijk Keuze voor de regio © Malmberg 2006

4 De oplossingen van Wereldwijs
Vak moet worden gekozen Aantrekkelijk boek voor leerlingen Aansluiten op de wereld van vandaag Maatschappelijk relevant Uitdagende opdrachten Handvatten voor goed resultaat op examen © Malmberg 2006

5 2. Meer slu’s havo 320 slu (+120 uur), vwo 440 slu (+ 80 uur)
Meer tijd Voldoende oefenmateriaal © Malmberg 2006

6 3. Examenstijl Meer complexe open opdrachten met samenhang (WB, CaseQuest) Gebruik bronnen als toetsingskader © Malmberg 2006

7 4. Geen wisselend examen (CE-stof vanaf klas 4)
Examentraining belangrijk Examentrainer Examenherhaling van belang Examenhulp: samenvattingen, Samenvatter Gevolgen voor leerlijn Volgorde subdomeinen moet herhaling mogelijk maken © Malmberg 2006

8 Voorbeeld havo 4 – 5 Domein Aarde 100 slu
1 Opbouw en afbraak van het reliëf op aarde (CE) 30 2 Klimaat en landschapszones (CE) 30 3 Natuurlijke processen en landschappen in het Middellands Zeegebied (SE) 20 4 Natuurlijke gevaren in de Verenigde Staten (SE) 20 Indonesië als ontwikkelingsland (50) Nederland als leefomgeving (70) © Malmberg 2006

9 1 Het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten (SE) 20
Domein Wereld 100 slu 1 Het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten (SE) 20 2 Samenhang en verscheidenheid in de wereld (CE) 40 3 Globalisering in landen: Groot-Brittannië en India (CE) 20 4 Globalisering, landbouw en landschap (SE) 20 © Malmberg 2006

10 Voorkeursroute havo en vwo
Havo 4: 160 slu Havo 5: 160 slu Wereld: 100 Aarde H1 en H2: 60 Aarde H3 en H4: 40 Indonesië: 50 Leefomgeving: 70 Vwo 4: 140 slu Vwo 5: 150 slu Vwo 6: 150 slu Wereld 140 Aarde H1 en H2: 70 ZO-Azië: 60 Eigen onder- zoek: 20 Aarde H3 en H4: 70 Leefomgeving, H1 en H2: 60 Examenherhaling: 20 slu © Malmberg 2006

11 5. Geografische vaardigheden opnieuw belangrijk
Kaartvaardigheden: Kaart in beeld Onderzoekend denken: CaseQuest © Malmberg 2006

12 6. Keuze voor de regio © Malmberg 2006

13 Geografische overzichtskennis op mondiaal niveau als kader
Ontwikkelen geografisch wereldbeeld Zicht op samenhang en verscheidenheid in de wereld Wereld moet als eenheid herkenbaar zijn, waken voor versnippering van de leerlijn © Malmberg 2006

14 Opzet domein Wereld Globalisering belangrijk kader
Geen losse indicatoren show, maar koppeling processen die het gevolg zijn van globalisering Nadruk op verklaren i.p.v. beschrijven Leerling moet landen naar ontwikkeling en politieke kenmerken kunnen karakteriseren © Malmberg 2006

15 Uitwerking globalisering
Landen (Groot-Brittanië, India, Kenia) Steden (Amerikaanse steden) Grensregio’s (Mexico – VS) Europese Unie (landbouw, Nederland - Oostenrijk) Verdeling van voedsel Macroregio’s (Zuidoost-Azië) Ontwikkelingsland (Indonesië) Leefomgeving (Nederland) © Malmberg 2006

16 Inhoud hoofdstuk Wereld
Kaart in beeld De wereld wordt een geheel ( ) Het wereldbeeld in 1950: de overzichtelijke wereld Het wereldbeeld in 2000: weg met de overzichtelijkheid De motor van de globalisering De rol van de staat bij globalisering Globalisering en cultuur Wat is de tussenstand van globalisering: indicatoren om landen te vergelijken CaseQuest Examentrainer CE © Malmberg 2006

17 © Malmberg 2006

18 © Malmberg 2006 Onderwerp van de rubriek kaart in beeld in aansluiting op het thema van het hoofdstuk.

19 © Malmberg 2006 Kaart in beeld biedt aanknopingspunten om met verkenningsopdrachten: 1) het thema te introduceren; 2) kaartvaardigheden te oefenen.

20 Bijvoorbeeld: Domein A1 Vaardigheden - Subdomein A1: Geografische benadering: kaarten selecteren, lezen, analyseren, interpreteren en produceren bij het beantwoorden van geografische vragen. In dit verband kan hij: Specificatie: Relevante kaarten selecteren, o.a. uit de atlas, op grond van de informatiewaarde van kaarten. Bij het proces van kaartselectie betrekt hij: projectie, schaal, symbolen, vertekening, vereenvoudiging, weglating en overdrijving. Tijdens het examen mag de kandidaat een door het CEVO toegestane atlas gebruiken. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen identificeren, classificeren en relateren. Het gaat om het lezen en analyseren van verschillende soorten en typen kaarten. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen verklaren. Bij kaartinterpretatie gaat het om het leggen van verbanden tussen elementen op een (of meerdere) kaart(en) en het verklaren daarvan. © Malmberg 2006 Kaart in beeld biedt aanknopingspunten om met verkenningsopdrachten: 1) het thema te introduceren; 2) kaartvaardigheden te oefenen.

21 Bijvoorbeeld: Domein A1 Vaardigheden - Subdomein A1: Geografische benadering: kaarten selecteren, lezen, analyseren, interpreteren en produceren bij het beantwoorden van geografische vragen. In dit verband kan hij: Specificatie: Relevante kaarten selecteren, o.a. uit de atlas, op grond van de informatiewaarde van kaarten. Bij het proces van kaartselectie betrekt hij: projectie, schaal, symbolen, vertekening, vereenvoudiging, weglating en overdrijving. Tijdens het examen mag de kandidaat een door het CEVO toegestane atlas gebruiken. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen identificeren, classificeren en relateren. Het gaat om het lezen en analyseren van verschillende soorten en typen kaarten. Verschijnselen op kaarten van verschillende typen verklaren. Bij kaartinterpretatie gaat het om het leggen van verbanden tussen elementen op een (of meerdere) kaart(en) en het verklaren daarvan. © Malmberg 2006 Kaart in beeld biedt aanknopingspunten om met verkenningsopdrachten: 1) het thema te introduceren; 2) kaartvaardigheden te oefenen.

22 © Malmberg 2006 Een verkenningsvraag naar aanleiding van een bron over het zogenaamde Overzees Arbeidsmigranten Programma: Welk land hoort bij het Overzees Arbeidsmigranten Programma?

23 © Malmberg 2006 Een verkenningsvraag naar aanleiding van een bron over het zogenaamde Overzees Arbeidsmigranten Programma: Welk land hoort bij het Overzees Arbeidsmigranten Programma?

24 © Malmberg 2006 Een verkenningsvraag naar aanleiding van een bron over het zogenaamde Overzees Arbeidsmigranten Programma: Welk geografisch gegeven uit deze bron kun je niet van de kaart People on the move aflezen?

25 © Malmberg 2006 Een verkenningsvraag naar aanleiding van een bron over het zogenaamde Overzees Arbeidsmigranten Programma: Welk geografisch gegeven uit deze bron kun je niet van de kaart People on the move aflezen?

26 © Malmberg 2006 Een verkenningsvraag oefent kaartvaardigheden met behulp van de rubriek Kaart in beeld, ook met de Grote Bosatlas.

27 CaseQuest © Malmberg 2006

28 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. © Malmberg 2006

29 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. © Malmberg 2006

30 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. Geen uitgebreid stappenplan, maar directe vraagstelling – gelijk de diepte in. © Malmberg 2006

31 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. Geen uitgebreid stappenplan, maar directe vraagstelling – gelijk de diepte in. Sterke positionering in methode – niet zomaar extra keuzestof. © Malmberg 2006

32 CaseQuest Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Op basis van bronnenmateriaal. Voorbereiding op nieuwe vorm van examinering. Geen uitgebreid stappenplan, maar directe vraagstelling – gelijk de diepte in. Sterke positionering in methode – niet zomaar extra keuzestof. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. © Malmberg 2006

33 CaseQuest: drie voorbeelden
Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) © Malmberg 2006

34 CaseQuest: drie voorbeelden
Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) © Malmberg 2006

35 De mate van globalisering
© Malmberg 2006 Welk land is het meest geglobaliseerd?

36 De mate van globalisering
© Malmberg 2006 Welk land is het meest geglobaliseerd?

37 CaseQuest: drie voorbeelden
Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) © Malmberg 2006

38 MNO’s in ontwikkelingslanden
© Malmberg 2006 Is het totaaleffect van de aanwezigheid van multinationale ondernemingen positief voor ontwikkelingslanden?

39 MNO’s in ontwikkelingslanden
© Malmberg 2006 Is het totaaleffect van de aanwezigheid van multinationale ondernemingen positief voor ontwikkelingslanden?

40 CaseQuest: drie voorbeelden
Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) 3 – Toekomstscenario’s (p.82) © Malmberg 2006

41 Toekomstscenario’s © Malmberg 2006 Wat is op basis van de huidige politieke en economische situatie in de wereld en het voortschrijdende proces van globalisering, het meest waarschijnlijke toekomstscenario?

42 CaseQuest: drie voorbeelden
Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) 3 – Toekomstscenario’s (p.82) In het werkboek verwerkt bij de analysevragen. © Malmberg 2006

43 CaseQuest: drie voorbeelden
Op een andere manier leren denken – zélf tot een conclusie komen, scenario’s bedenken of kiezen, situaties vergelijken. Vervangend of verdiepend voor de reguliere lesstof. 1 – De mate van globalisering (p.76) 2 – MNO’s in ontwikkelingslanden (p.79) 3 – Toekomstscenario’s (p.82) In het werkboek verwerkt bij de reflectievragen. © Malmberg 2006

44 Zijn er nog vragen? © Malmberg 2006


Download ppt "Wereldwijs Tweede fase (presentatie 36 B)"

Verwante presentaties


Ads door Google