De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv"— Transcript van de presentatie:

1 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv
Vaardigheden werken met geografische gegevens 2. geografische werkwijzen Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

2 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv
Informatie Informatie kan afkomstig zijn van: • bestuurders • bedrijven • bewoners en bezoekers Informatie wordt verspreid via: • geschreven teksten • kaarten (atlas) • grafieken, tabellen • foto’s • cartoons Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

3 Bij elke kaart heb je te maken met:
• schaal • generalisaties • weglating • overdrijving • symbolen • projectie - de juiste hoek - de juiste oppervlakte - de juiste afstanden Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

4 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv
Soorten kaarten voorbeelden van grootschalige kaarten: • topografische kaarten • oriëntatiekaarten voorbeelden van kleinschalige kaarten: • staatkundige kaarten • natuurkundige kaarten • overzichtskaarten • thematische kaarten Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

5 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv
Typen kaarten • diagramkaart = cartogram • stroomdiagramkaart • isokaart = isopletenkaart • stippenkaart • chorochromatische kaart = mozaïekkaart • choropletenkaart • anamorfosekaart Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

6 Het gebruik van kaarten
• Kaarten selecteren • Verschijnselen op kaarten identificeren • Verschijnselen op kaarten analyseren en interpreteren • Gegevens op een kaart plaatsen Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

7 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv
ICT Remote sensing: • satellietbeelden omzetten in kaarten • gegevens meten per pixel • true colorbeelden • false colorbeelden Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

8 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv
Geografische vragen • beschrijvende vragen een situatie en een plaats worden gecombineerd • verklarende vragen situatie, plaats en verklarend principe • voorspellende vragen situatie, plaats, verklarend principe, toekomst • waarderende vragen situatie, plaats, verklarend principe, normen en waarden • probleemoplossende vragen situatie, plaats, verklarend principe, verschillende oplossingen Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

9 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

10 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

11 Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

12 Geografische werkwijzen (1)
• verschijnselen en gebieden vergelijken • relaties leggen tussen gebieden en binnen gebieden - horizontale relaties - verticale relaties • verschijnselen en gebieden vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren fysisch-geografische dimensies sociaal-geografische dimensies - economisch - demografisch - sociaal-cultureel - politiek Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

13 Geografische werkwijzen (2)
• verschijnselen en gebieden in een geografische context plaatsen • verschijnselen en gebieden op verschillende ruimtelijke schaal bekijken • verschijnselen en gebieden beschrijven en analyseren door relaties te leggen tussen het bijzondere en het algemene inzoomen en uitzoomen deductief en inductief Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv

14 Geografisch onderzoek
1. voorbereiding onderwerp kiezen hoofdvraag en deelvragen formuleren bronnen verzamelen globale planning maken 2. uitvoering materiaal verzamelen primaire bronnen en secundaire bronnen ordenen en relaties aanbrengen in gegevens 3. verslag tekst, kaarten, grafieken Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv


Download ppt "Terra Tweede Fase vwo © Wolters-Noordhoff bv"

Verwante presentaties


Ads door Google