De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O."— Transcript van de presentatie:

1 AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O.
Brussel

2 Curriculum Decretaal: EINDTERMEN Implementatie ET: LEERPLANNEN
Overheid Implementatie ET: LEERPLANNEN Onderwijsverstrekkers: VVKSO, GO!, OVSG, POV Brussel

3 Eindtermen Vakgebonden eindtermen Specifieke eindtermen
Vakoverschrijdende eindtermen Brussel

4 Vakgebonden eindtermen eerste graad
Brussel

5 Voorbeeld ET eerste graad De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie

6 Vakgebonden eindtermen eerste graad
Observeren van landschappen Analyse en beschrijven Beperkte, eigen omgeving Elementaire vaardigheden en technieken Brussel

7 Vakgebonden eindtermen tweede graad
Brussel

8 Voorbeeld ET tweede graad
De leerlingen kunnen de verstedelijking en haar evolutie in een regio in relatie brengen met aardrijkskundige factoren

9 Vakgebonden eindtermen tweede graad
Spreiding van elementen en activiteiten Relaties tussen elementen en activiteiten Verklaren van kenmerkende elementen Regio’s Geografische vaardigheden Brussel

10 Vakgebonden eindtermen derde graad
Brussel

11 Voorbeeld ET derde graad
De leerlingen kunnen bewegingen in het zonnestelsel en gevolgen ervan op aarde aangeven

12 Vakgebonden eindtermen derde graad
Processen Ruimte Atmosfeer Geofysisch Menselijke invloed Voedselproductie en –consumptie Verstedelijking Interpretaties en verklaringen Mondiale thema’s/problematieken Brussel

13 Specifieke eindtermen ( ASO pool Wetenschappen)
Brussel

14 Voorbeeld SET pool Wetenschappen
De leerlingen kunnen op verschillende schaalniveaus methoden beschrijven om structuren relatief en absoluut te dateren

15 Specifieke eindtermen ( ASO pool Wetenschappen)
Structuren Interacties Systemen Tijd Genese en ontwikkeling Natuurwetenschap en maatschappij Onderzoekscompetentie Brussel

16 Vakoverschrijdende eindtermen (verschillen per graad)
Brussel

17 Voorbeeld VOET De leerlingen zijn bereid zich in te zetten om de biodiversiteit en de waarde van een natuurgebied en van een landschap te behouden

18 Vakoverschrijdende eindtermen (verschillen per graad)
Leren leren Sociale vaardigheden Opvoeden tot burgerzin Gezondheidseducatie Milieu-educatie Muzisch-creatieve vorming Technisch-technologische vorming ICT Brussel

19 Leerplannen eerste graad
VVKSO:landschapselementen in de eigen schoolomgeving, België, Europa GO!: landschapselementen in eigen schoolomgeving en in lokale milieus elders in de wereld Elementaire vaardigheden, gebruik van informatiebronnen, … Natuurlijke en menselijke landschapselementen en interacties Voorstellen van elementen op de kaart (reliëf, bodem, landbouw, industrie, toerisme, … Elementaire aardigheden: statistieken, diagrammen, kaarten, foto’s, satellietbeelden, … Brussel

20 Leerplannen tweede graad
VVKSO: thematische opbouw met (voorbeeld)regio’s binnen het thema landbouw, industrie, toerisme, demografie, milieu, stad, … GO!: regionaal opgebouwd (concentrisch), met specifieke thema’s binnen de regio’s II,1: Vlaanderen, België, buurlanden, perifere landen in Europa II,2: Amerika, Azië, Afrika VVKSO bijvoorbeeld: toerisme in Afrika, landbouw in Zwart-Afrika, in Moesson-Azië, in N-Amerika, industrie in het Westen, in ontwikkelingslandn, in de nieuwe industrielanden, de stad in Latijns-Amerika, milieu in Amazonië, … GO!: specifieke thema’s in iedere regio: bijvoorbeeld verscheidenheid en contrasten in België (demografisch fysisch, economisch), landbouw in Nederland, Grootstad Londen, industrie in Duitsland, toerisme in Frankrijk, … Telkens vergelijkend tussen regio’s Brussel

21 Leerplannen derde graad
Vergelijkbare uitbouw van beide leerplannen Onderzoeksvaardigheden Invalshoek: probleemstellend, verklarend Grote thema’s/onderwerpen (mondiaal): Kosmografie, weer en klimaat, milieu, opbouw en afbraak van het aardoppervlak, ruimtelijke planning, spanning voedsel-bevolking, spanning bevolking-rijkdommen, globalisering, … Brussel


Download ppt "AARDRIJKSKUNDE in het VLAAMSE S.O."

Verwante presentaties


Ads door Google