De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen"— Transcript van de presentatie:

1 Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen
Gebaseerd op hoofdstuk 7 van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie Kluwer

2 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming
Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

3 Algemeen betreden plaatsen
Betreden van plaatsen zonder toestemming rechthebbende buiten noodweer en overmacht uitsluitend geoorloofd als een wet daartoe de bevoegdheid geeft (art. 1 Sv: strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien)!!

4 Algemeen betreden woning: art. 12 grondwet
Betreden van woning zonder toestemming van de bewoner uitsluitend geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen

5 Stelling In de Algemene wet binnentreden zijn bevoegdheden tot binnentreden opgenomen

6 Algemeen Bevoegdheden tot binnentreden worden niet gegeven in de Awbi maar in het Wetboek van strafvordering en in bijzondere wetten

7 Stelling Bij het betreden van een woning is de Awbi altijd van toepassing tenzij in andere wetten van de Awbi wordt afgeweken of bepalingen buiten toepassing worden verklaard

8 Algemeen tenzij De Awbi: is een algemene wet op het binnentreden
die (dus) algemeen van toepassing is en vormvoorschriften geeft voor het binnentreden in woningen en bijzondere plaatsen tenzij een andere wet anders bepaalt, zie bijv. de spoeddoorzoeking in art Sv en de doorzoeking ter aanhouding (met machtiging OvJ) in art. 55a Sv geen machtiging binnentreden woning vereist

9 Algemeen De Awbi geeft géén bevoegdheden tot binnentreden De Awbi geeft vormvoorschriften die bij binnentreden in acht genomen moeten worden

10 Binnentreden omwille van het binnentreden is niet geoorloofd
Algemeen Het dwangmiddel 'binnentreden' is een 'steundwangmiddel': altijd gekoppeld aan een ander dwangmiddel Binnentreden omwille van het binnentreden is niet geoorloofd

11 art. 7 Politiewet (hulpverlening)
Algemeen Voorbeelden van dwangmiddelen waaraan een bevoegdheid tot binnentreden is gekoppeld: aanhouding inbeslagneming schouw enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden opnemen vertrouwelijke communicatie (ook een woning), observatie en inkijken doorzoeking WWM art. 7 Politiewet (hulpverlening) enz.

12 Algemeen Voor bevoegdheid tot betreden van plaatsen:
zie bevoegdheidsverlenend artikel (niet in Awbi dus): iedere plaats of iedere plaats exclusief woningen

13 Algemeen Strafbepalingen m.b.t. onbevoegd binnentreden:
art. 138 en 139 Sr (huis/lokaalvredebreuk) 138a Sr (kraken) art. 370 en 461 Sr (ambtelijke huis/lokaalvredebreuk)

14 Legitimatie en doelmededeling
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

15 Stelling Legitimatie en doelmededeling is ook bij binnentreden met toestemming verplicht

16 Legitimatie en doelmededeling
Verplicht voor degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek uitvoering/toezicht van/op wettelijk voorschrift vrijheidsbeneming en uit dien hoofde een woning binnentreedt (art. 1.1 Awbi)

17 Legitimatie en doelmededeling
Verplicht Óók bij binnentreden met toestemming!!! (art. 1.1 Awbi)

18 De legitimatieplicht kent geen uitzonderingen
Stelling De legitimatieplicht kent geen uitzonderingen

19 Legitimatie en doelmededeling
Niet verplicht als legitimatie en doelmededeling ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid van personen of goederen oplevert feitelijk onmogelijk is of de strafvordering schaadt bij vh-misdrijven (art. 1.2 Awbi)

20 Legitimatie en doelmededeling
Niet verplicht aldus bijv. bij aanhouden gewapend persoon met angst voor gebruik vuurwapen ontdekking inbraak heterdaad, bewoner niet thuis feitelijke onmogelijkheid: bewoner niet thuis, slaapt, of doet alsof Schaden strafvordering: fraude met angst wegmaken bewijsmateriaal wegmaken drugs in Opiumwetzaken

21 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming
Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

22 Stelling Toestemming tot binnentreden kan worden aangenomen als de deur van de te betreden woning open staat

23 Binnentreden met toestemming
Art. 1.4 Awbi Toestemming moet blijken aan degene die wenst binnen te treden Openstaande deur, of bewoner die zich niet verzet tegen binnentreden is niet voldoende!!

24 Stelling De opsp. ambt. die ter opsporing met toestemming van de bewoner in diens woning wil binnentreden dient als hoofdregel voorafgaande aan dat binnentreden aan die bewoner om toestemming te vragen

25 Binnentreden met toestemming
Art. 1.4 Awbi Degene uit het 1e lid die met toestemming in een woning wenst binnen te treden (bijv. de opsp. ambt.) moet voorafgaand aan dat binnentreden toestemming vragen

26 Stelling Hoofdregel in de Awbi is dat binnentreden in een woning zonder toestemming uitsluitend toegestaan is als de binnentreder voorzien is van een schriftelijke machtiging

27 Binnentreden zonder toestemming
Binnentreden in woning zonder toestemming bewoner vereist als hoofdregel een schriftelijke machtiging (art. 2.1)

28 Binnentreden zonder toestemming
Uitzondering vereiste machtiging (art. 2.3 Awbi) als: voorkoming/bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid personen/goederen terstond binnentreden vereist Bijv. ontdekking heterdaad geweldsmisdrijf aanwezigheid bewapend persoon die van wapen gebruik kan maken ontdekking inbraak heterdaad brand ernstige vormen van wateroverlast gaslek

29 Binnentreden zonder toestemming
Uitzondering vereiste machtiging (art. 2.3): betreft alleen vrijstelling machtiging: er moet dus nog wél een bevoegdheid zijn tot binnentreden (bijv. art. 7.2 Politiewet: hulpverlening)

30 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming
Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

31 Stelling Ook de burgemeester is onder omstandigheden bevoegd tot het geven van een machtiging binnentreden

32 Bevoegd tot geven machtiging
AG bij gerechtshof Ovj HulpOvJ Burgemeester voor andere doeleinden dan Sv (AG en (hulp)OvJ blijven ook bevoegd) Opsomming niet allesomvattend: - bestuursorgaan bij bestuursdwang (Awb) - RC in kader Faillissementswet (art. 93a Fw)

33 Extra eis voor afgifte Machtiging mag alleen afgegeven worden als doel binnentreden het binnentreden zonder toestemming redelijk vereist (art. 3 Awbi)

34 Afgifte machtiging Afgifte machtiging uitsluitend mogelijk aan degene die bij of krachtens de Wet bevoegd is verklaard zonder toestemming bewoner in een woning binnen te treden (art. 4 Awbi)

35 Stelling Een machtiging binnentreden kan nooit gelden voor meer dan vier woningen

36 Werkingssfeer machtiging
Voor binnentreden in één woning Zo nodig kan in machtiging worden bepaald: tevens voor drie afzonderlijk te noemen woningen (art. 5.1 Awbi)

37 Machtiging voor meer dan 4 woningen
Vh-misdrijven AG of OvJ Bij dringende noodzakelijkheid en als optreden AG/OvJ niet kan worden afgewacht: hulpOvJ (art. 5.2 Awbi)

38 Machtiging voor iedere woning
Door AG/OvJ voor aanhouding, medebrenging, gevangenneming of inbeslagneming voor iedere woning waarin persoon of goed zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden Bij dringende noodzakelijkheid en als optreden AG/OvJ niet afgewacht kan worden: hulpOvJ (art. 5.3 Awbi)

39 Vormvereisten machtiging
Ondertekening Naam en hoedanigheid van degene die machtiging heeft gegeven De naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven Wettelijke bepalingen waarop binnentreden berust Doel waartoe wordt binnengetreden (art. 6 Awbi)

40 Stelling Een machtiging binnentreden is ten hoogste geldig t/m de derde dag na afgifte

41 Geldigheidsduur machtiging
Ten hoogste t/m de derde dag na dag van afgifte (ook dus bij afgifte door AG/OvJ!!) Termijnenwet niet van toepassing (art. 6 Awbi)

42 Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

43 Stelling Binnentreden in een woning gedurende de nachtelijke uren vereist dringende noodzakelijkheid

44 Stelling Binnentreden in een woning bij afwezigheid van de bewoner vereist dringende noodzakelijkheid

45 Stelling Als krachtens een machtiging en bij dringende noodzakelijkheid in een woning wordt binnengetreden dan moet de machtiging dit ook uitdrukkelijk bepalen

46 Binnentreden ´s nachts en bij afwezigheid bewoner
Tussen en uur en/of bij afwezigheid bewoner binnentreden zonder toestemming slechts toegestaan voor zover dringend noodzakelijk als krachtens machtiging wordt binnengetreden moet machtiging dit ook uitdrukkelijk bepalen (art. 7)

47 Stelling Vorige dia: tussen en uur is binnentreden zonder toestemming dus slechts toegestaan voor zover dringend noodzakelijk Stelling: deze regel is niet van toepassing als de eerste stap van het binnentreden vóór middernacht is gezet

48 Binnentreden ´s nachts en bij afwezigheid bewoner
Eveneens van toepassing als de eerste stap voor middernacht is gezet maar het binnentreden ook na middernacht voortduurt

49 Vergezelling / toegang / doorgang / verslag
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

50 Vergezelling Degene die machtiging heeft gegeven kan degene die bevoegd is binnen te treden vergezellen Degene die bevoegd is zonder toestemming binnen te treden kan zich door anderen doen vergezellen mits doel dit vereist en als krachtens machtiging wordt binnengetreden de machtiging dit uitdrukkelijk bepaalt (art. 8 Awbi)

51 Stelling Degene die bevoegd is zonder toestemming een woning binnen te treden mag voor het doel van het binnentreden ook afgesloten deuren verbreken teneinde de doorgang naar andere kamers in die woning te verschaffen

52 Toegang en doorgang Degene die bevoegd is zonder toestemming binnen te treden kan zich de toegang tot en of de doorgang in de woning verschaffen Mits doel dit redelijkerwijs vereist Zo nodig hulp sterke arm en braak/verbreking (art. 9 Awbi en HR)

53 Verslag Degene die zonder toestemming in een woning is binnengetreden moet op ambtseed/belofte schriftelijk verslag binnentreden opmaken Zie art. 10 Awbi voor inhoudsvereisten (art. 10 Awbi en art. 12 Grondwet)

54 Stelling Als wordt binnengetreden met een machtiging dan moet uiterlijk de vierde dag na dat binnentreden het schriftelijk verslag worden toegezonden aan degene die machtiging heeft gegeven

55 Toezenden verslag Uiterlijk vierde dag na binnentreden
Toezenden aan degene die machtiging heeft gegeven Indien door hulpOvJ gegeven: ook toezenden aan OvJ Als zonder toestemming en zonder machtiging is binnengetreden (art. 2.3 Awbi): toezenden aan OvJ (Sv) of burgemeester (anders dan Sv) (art Awbi)

56 Stelling Als hoofdregel geldt dat een afschrift van het verslag uiterlijk de vierde dag na binnentreden aan de bewoner moet worden uitgereikt of toegezonden

57 Uiterlijk vierde dag na binnentreden
Afschrift verslag Uiterlijk vierde dag na binnentreden Afschrift aan bewoner Als doel binnentreden daartoe noodzaakt kan uitreiking worden uitgesteld Als uitreiking/toezending onmogelijk is: 6 maanden ter beschikking van bewoner houden (art. 11.2)

58 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming
Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

59 Stelling Als het betreden van plaatsen is toegelaten, dan mag dit buiten heterdaad niet in ruimten bestemd voor godsdienstoefeningen gedurende de godsdienstoefening

60 Bijzondere plaatsen Als het betreden van plaatsen is toegelaten, dan buiten heterdaad niet in vergaderruimten van: Staten-Generaal Staten Provincie Gemeenteraad enig ander algemeen vertegenwoordigend orgaan gedurende de vergadering (art. 12,a Awbi)

61 Bijzondere plaatsen Als binnentreden plaatsen is toegelaten, dan buiten heterdaad niet in: ruimten bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst (art. 12.b Awbi)

62 Stelling De OvJ heeft een bevel tot aanhouding buiten heterdaad van een verdachte gegeven De verdachte blijkt morgen terecht te staan voor de politierechter Deze verdachte mag na de behandeling van zijn strafzaak in de zittingzaal aangehouden worden

63 Bijzondere plaatsen Als het betreden van plaatsen is toegelaten, dan buiten heterdaad niet in: ruimten waar terechtzittingen worden gehouden gedurende de terechtzitting voorgaande stelling is dus onjuist: meestal loopt zitting immers gewoon door (wordt niet ‘geschorst’) en vangt de rechter aan met volgende zaak. Verdachte dus niet in zittingszaal aanhouden maar na verlaten van die zittingszaal. Als zitting openbaar is (meestal het geval) mag de opsp. ambt. ook op de publieke tribune zitten (in afwachting van aanhouding buiten zaal). Overleg altijd met OvJ. (art. 12.c Awbi)

64 Omschrijving plaats en woning
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

65 Omschrijving plaatsen
Pakhuis, schuur, woning, postkantoor, bankgebouw, tuin en/of balkon Maar ook het besloten erf: - kenbaar van de omgeving afgescheiden (klein) stuk grond dat geëigend moet zijn om de aanhorigheid van een gebouw te zijn - erf behoeft niet geheel afgesloten te zijn

66 Stelling De Algemene wet binnentreden geeft een omschrijving van het begrip woning

67 Een sluitende definitie is ook niet te geven
Omschrijving woning De Awbi geeft géén omschrijving van een woning Een sluitende definitie is ook niet te geven

68 Omschrijving woning MvT
Plaats waar mens zijn privaat huiselijk leven leidt die hij daarom aan zijn persoon verbindt door die plaats van de buitenwereld af te scheiden alsmede alle ter beschikking en gebruik van de bewoner staande besloten ruimten die binnenshuis gemeenschap hebben met de woning, zonder dat daarvoor andermans gebied behoeft te worden betreden

69 Omschrijving woning Welke ruimten deel uitmaken van een woning kan slechts beantwoord worden aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval bijv. (volgende dia)

70 Omschrijving woning Beoordelingscriteria woning: inrichting
kenbare wens tot afsluiting van buitenwereld aard van het gebruik op moment betreden aard van het gebruikelijke gebruik duur van dat gebruik de wil van de betrokkene ten opzichte van gebruik of betrokkene ook elders een woning heeft

71 Moet bezien worden in onderling verband en bijeengenomen
Omschrijving woning Geen van voornoemde criteria echter absolute voorwaarde of doorslaggevend Moet bezien worden in onderling verband en bijeengenomen Zo mogelijk afzetten tegen verklaring betrokkene(n) en/of derde(n) over gebruik

72 Stelling Voor de vraag of er wel of niet sprake is van een woning is doorslaggevend het oordeel van de binnentredend opsp. ambt.

73 Omschrijving woning Niet doorslaggevend is oordeel binnentredend opsp. ambt. Rechter dient oordeel te baseren op hetgeen hij op de zitting vaststelt over het pand ten tijde van het binnentreden Bij verontschuldigbare dwaling opsp. ambt.: géén bewijsuitsluiting of niet ontvankelijkheid wél mogelijk strafvermindering HR, , LJN AB2202

74 WONING MvT Rechtsbasis bewoning speelt in beginsel geen rol
Het gaat er om of er wordt gewoond Naast een wilsbesluit ook (aanvang) feitelijk ongestoord wonen vereist Daarvan zal géén sprake zijn bij onrechtmatig in bezit nemen (kraken) dat kort na aanvang is gehinderd door rechthebbende of politie

75 Voorbeelden woning Woning die slechts gedurende beperkte tijd tot wonen is bestemd (vakantiewoning, 2e woning, caravan, tent) Hotelkamer (aantal nachten niet van belang) Woonwagen en voor bewoning bestemde deel van schip en vrachtauto Kamer asielzoekerscentrum

76 Woning Conclusie aard concrete gebruik is bepalend
bij geringste twijfel: geen gezeur a/d deur: machtiging

77 Meer woningen in één pand
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

78 Meer woningen in één pand
Voor het betreden van ieder van die woningen Awbi van toepassing Pand met kamerbewoners: machtiging moet duidelijk maken om welke woning(en) het gaat Mogelijke oplossing: mogelijk telkens machtiging voor 4 bepaald aangewezen woningen (aldus T&C) art. 5.2 en 5.3 (vh-misdrijven, aanhouding, medebrenging, gevangenneming, ibn): machtiging van AG/OvJ voor méér dan 4 woningen)

79 Betreden / binnentreden / bewoner
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

80 Stelling Binnentreden is ook: het binnensteken van een voet om de
toegangsdeur tot de woning open te houden

81 Betreden/binnentreden
Armarrest (HR ): brengen van (deel van) lichaam over grens woning binnensteken arm ter aanhouding of voet tussen deur en deurpost = betreden/binnentreden

82 Stelling Ook een minderjarige wordt voor het binnentreden in een woning als bewoner beschouwd

83 Bewoner Elke persoon al dan niet meerderjarig die zich voordoet als gebruiker tenzij geen inzicht in situatie (bijv. door jeugdigheid)

84 Verbod / toestemming / voortgezette toepassing
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

85 Stelling Bij binnentreden gaat een door een bewoner gegeven toestemming boven het verbod gegeven door een andere bewoner

86 Verbod gaat boven toestemming
Verbod/toestemming Verbod gaat boven toestemming

87 Toestemming intrekken
Niet van machtiging voorziene opsp. ambt. moet woning verlaten Let op uitzondering art. 2.3 Awbi: machtiging niet vereist indien ter voorkoming/bestrijding onmiddellijk ernstig gevaar personen/goederen terstond in woning moet worden binnengetreden

88 Voortgezette toepassing
Geweerarrest Doelomschrijving in machtiging (bijv. aanhouding) beperkt niet de bevoegdheid om (na binnentreden) gebruik te maken van andere dwangmiddelen (bijv. inbeslagneming) mits wettelijke vereisten voor andere dwangmiddelen vervuld zijn HR, NJ 36, 250, zie ook

89 Stelling Als een opsp. ambt. bij voortgezette toepassing na het
eerste binnentreden de woning heeft verlaten (bijv. voor overleg met een hulpOvJ of andere collega aan het politiebureau) en de betreffende woning wederom voor dat nieuwe doel (opsporing hennepkwekerij of kapitaal delict) wil betreden dan geldt de Awbi weer in zijn volle omvang (toestemming of machtiging, enz.)

90 Voortgezette toepassing
Inderdaad geldt de Awbi weer in zijn volle omvang als de opsp. ambt. die bij voortgezette toepassing na het eerste binnentreden de woning heeft verlaten deze woning wederom voor dat nieuwe doel betreden (toestemming of machtiging, enz.)

91 Stelling Andere opsporingambtenaren die een woning zonder toestemming van de bewoner willen betreden om hun collega’s die bezig zijn met voorgezette toepassing van een dwangmiddel (bijv. ontmanteling van een hennepkwekerij na brand) dienen in het bezit te zijn van een machtiging binnentreden

92 Voortgezette toepassing
Andere opsporingambtenaren die een woning zonder toestemming van de bewoner willen betreden om hun collega’s die bezig zijn met voorgezette toepassing van een dwangmiddel (bijv. ontmanteling van een hennepkwekerij na brand) dienen inderdaad in het bezit te zijn van een machtiging binnentreden

93 Binnentreden ter hulpverlening
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

94 Stelling Een politieambtenaar is bevoegd om ter hulpverlening een woning binnen te treden

95 Binnentreden ter hulpverlening
ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak toegang tot elke plaats ter hulpverlening aan hen die deze behoeven mits redelijkerwijs nodig (art. 7 lid 2 Pw) (zie voor de Kmar of een militair lid 6)

96 Binnentreden ter hulpverlening
Voorbeelden: geweld in woning ernstige vormen van wateroverlast gaslek lijkvinding Brand Inbraak enz.

97 Stelling Ook voor binnentreden in een woning ter hulpverlening is een machtiging binnentreden vereist

98 Binnentreden ter hulpverlening
Bij binnentreden in een woning ter hulpverlening (= bevoegdheid) moet nog steeds voldaan worden aan Awbi Machtiging (en legitimatie) echter niet vereist indien: ter voorkoming/bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen/goederen terstond moet worden binnengetreden (art. 1.2 en 2.3 Awbi)

99 Binnentreden en proportionaliteit
Als opsp. ambt. bevoegd is tot binnentreden dan niet op elke willekeurige wijze maar afhankelijk van concrete omstandigheden aanbellen voor braak/inklimming Behoudens natuurlijk bijv. bij ernstig strafbaar feit, mogelijk geweldgebruik tegen politie of derden, angst voor vlucht verdachte, wegmaking bewijs, enz.

100 Binnentreden voorbeelden
Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

101 Voorbeelden binnentreden Sv
1. Ter vrijheidsbeneming 2. Ter inbeslagneming 3. Ter uitvoering bijzondere bepaalde opsporingsbevoegdheden (observatie, inkijken (beiden niet in woning), opnemen vertrouwelijke communicatie) 4. Ter schouw 5. Ter opsporing (staatkundige en zedendelicten; art. 551) 6. Ter controle (handelaren: art. 552) 7. Bij huisvredebreuk / kraken (art. 551a Sv) 8. Enz. (zie zakboek)

102 Voorbeelden binnentreden bijzondere wetten
Ter hulpverlening (art. 3 en 7 Politiewet) Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering WWM, Opiumwet, WED, Uitleveringswet, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, enz. Art. 20 van de Brandweerwet Art. 28 Wet Mulder (gijzeling) Zie zakboek

103 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming
Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie

104 Stelling Het uitschrijven door een hulpOvJ van een machtiging voor eigen gebruik is onder geen enkele voorwaarde toegestaan

105 Machtiging voor eigen gebruik
MvT uitdrukkelijk niet de bedoeling echter omstandigheden denkbaar waarbij terstond moet worden opgetreden door hulpOvJ, terwijl geen andere hulpOvJ aanwezig is om machtiging af te geven MH: voor binnentreden andere hulpOvJ bellen? Let op: géén machtiging binnentreden meer vereist als de RC de hulpOvJ heeft gemachtigd ter inbeslagneming een woning te doorzoeken (art. 97,4)

106 Stelling Een machtiging tot binnentreden in bepaald perceel dekt ook het binnentreden in een aparte woning in dat perceel die de gemachtigde pas na het binnentreden tegenkomt

107 Schriftelijke machtiging
Machtiging tot binnentreden in bepaald perceel dekt niet binnentreden in een aparte woning in dat perceel die de gemachtigde pas na het binnentreden tegenkomt Nader overleg met bevoegde autoriteit verplicht Machtiging kan na diens (mondelinge) toestemming worden uitgebreid (binnen grens van maximaal 4 woningen) Vroeger wel gebruikte variant 'woningen gelegen in perceel (..)' niet meer toegestaan

108 Stelling Als de geldigheidsduur van een machtiging in dagen is aangegeven verloopt de machtiging om uur van de laatst aangegeven dag

109 Schriftelijke machtiging
Als geldigheidsduur machtiging in dagen is aangegeven verloopt de machtiging om uur van de laatst aangegeven dag Niet aangekruiste passages maakt binnentreden onder de niet aangekruiste omstandigheden onrechtmatig

110 Stelling De machtiging binnentreden dient bij de processtukken gevoegd te worden

111 Overige jurisprudentie
Niet vereist is dat de machtiging binnentreden zich bevindt bij de processtukken Dat met machtiging is binnengetreden kan ook langs andere weg worden vastgesteld MH: beter wél bij processtukken voegen Op zitting worden nogal eens verweren gevoerd over het vermoedelijk niet juist ingevuld zijn van de machtiging en de praktijk leert dat de rechter dan toch vaak de machtiging wil zien om e.e.a. te controleren En bij een strafzaak ter zake verzet tegen het binnentreden moet de machtiging zich wel altijd bij de stukken bevinden omdat de rechtmatigheid van het optreden van de betreffende ambtenaar uit de bewijsmiddelen moet blijken

112 Stelling Bij onrechtmatig binnentreden in een woning mag aldaar aangetroffen bewijs niet gebruikt worden

113 Overige jurisprudentie
Bij onrechtmatig binnentreden in een woning mag het daar aangetroffen bewijs als regel wel gebruikt worden tegen de verdachte die daar niet woont (Schutznorm)

114 Overige jurisprudentie
Zie voorts art. 359a Sv: relativering gevolgen onrechtmatig verkregen bewijs niet-ontvankelijkheid bewijsuitsluiting strafmatiging alleen vaststellen onrechtmatigheid Uitgebreid besproken in zakboek hulpOvJ 3.9 e.v.

115 Overige jurisprudentie
En zoals eerder weergegeven: bij verontschuldigbare dwaling (vergissing wel/geen woning) opsp. ambt.: géén bewijsuitsluiting of niet ontvankelijkheid wél mogelijk strafvermindering HR , LJN AB2202

116 Overige jurisprudentie
Als er zonder vereiste (geldige) machtiging is binnengetreden dan verdient het sterke aanbeveling in het pv te vermelden of de (juiste) machtiging desalniettemin tóch verstrekt zou zijn door de hulpOvJ (maar dat dit abusievelijk niet gebeurd is, mét vermelding van de reden van dit nalaten) De hulpOvJ dient daarvan zelf pv op te maken Dit kan van belang zijn voor het oordeel van een rechter in de zaak voor wat betreft de ernst van het verzuim en de mogelijke gevolgen van het betreffende onrechtmatig binnentreden

117 Overige jurisprudentie
Consultatierecht/Salduz: als de bewoner van een woning als verdachte is aangehouden dan mag de in art. 1, vierde lid, Awbi bedoelde toestemming binnentreden woning ook worden gevraagd zonder dat die aangehouden bewoner in de gelegenheid is gesteld een advocaat te raadplegen

118 EINDE PRESENTATIE Actualiteiten na laatste zakboek
Tip van de week + tiparchief Misdrijf van de maand Diapresentaties Meerkeuzevragen Nieuwsmail Digitale zakboeken Enz.


Download ppt "Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen"

Verwante presentaties


Ads door Google