De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstelondersteunende zorg en presentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstelondersteunende zorg en presentie"— Transcript van de presentatie:

1 Herstelondersteunende zorg en presentie
Week 4 Herstel en Rehabilitatie / minor Agoog in de GGZ

2 Begripsbepaling Herstelondersteunende zorg is een concept in ontwikkeling. Enerzijds een reactie op het medisch model (klassieke, klinische psychiatrie: psychiatrische problematiek als ziektebeeld en een daarmee samenhangende benadering van de ziekte: de ziekte staat centraal en behandeling is gericht op verminderen van de klachten, verbeteren van de gezondheidstoestand en behandeling van symptomen

3 Maar het werkt niet! De geestelijke gezondheidsproblematiek vermindert niet 90 % van het budget gaat naar 10 % van de cliënten Nadruk ligt op het beperkte functioneren als gevolg van de ziekte/beperking Inzet op combinatie van therapie (cognitieve gedragstherapie), medicatie en crisisopvang of –preventie)

4 Herstel is niet: beter worden van een ziekte of aandoening
Volgens Dröes en Witsenburg is herstel het vinden van een zinvol en bevredigend bestaan met of zonder de psychiatrische aandoening. Hoopvol perspectief voor mensen met een psychiatrische aandoening

5 Fasering: Overweldigd worden door de aandoening
Worstelen met de aandoening Leven met de aandoening Leven voorbij de aandoening

6 Centrale thema’s Hoop Eigen kracht Eigen kunde, eigen deskundigheid
Persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden

7 Even een filmpje

8 Ervaringen in Nieuw Zeeland
Traditie in de Maori-cultuur: het netwerk is mede verantwoordelijk voor mensen die binnen een gemeenschap om wat voor reden dan ook uit de bocht vliegen. Wij zijn medeverantwoordelijk voor jou en jij doet er toe. Herstel van materiele, immateriële schade en herstel van de betrekkingen. Hoe maken we het weer goed? We = niet de individu maar het netwerk! Crisisopname in Nederland: sobere uitstraling, kleine onpersoonlijke kamertjes, gebrek aan privacy, rommelig, afgeleefd en uitgewoond In Nieuw Zeeland: met warmte present zijn. Persoonlijke bejegening, ruimte voor eigen verhalen, eigen beleving, eigen wensen en behoeften De noden, wensen en behoeften van de cliënt staan centraal

9 Zelfregie versterken Werk als het meestal belangrijkste aspect van zelfrealisatie: in je eigen levensonderhoud voorzien, de bakermat voor je sociale netwerk, zingeving De makkekaart: instrument om je eigen beperkingen in een (arbeids) situatie te managen: Eigen gebruiksaanwijzing Passend werk Communicatie

10 Relatie met ervaringsdeskundigheid
Teamcoaching door ervaringsdeskundigen Gericht op de persoon en niet op de diagnose Gericht op partnerschap van de cliënt: meedoen met alles Gericht op keuzevrijheid van de cliënt Uitgaande van groeimogelijkheden

11 Aansluitend daarop Kwartiermaken: de visie van Doortje Kal daarop

12 Kwartiermaken In het leger: troepen die vooruit gaan om te zorgen dat de volgende manschappen kunnen slapen, eten en zich wassen. Het voorbereiden van een verblijfplaats voor nieuwelingen. Kwartier: quartier = wijk = woonomgeving/verblijf Hoe kunnen we een welkome omgeving creëren voor mensen met psychiatrische problematiek

13 Doortje Kal: http://www.kwartiermaken.nl/

14 film

15 Epiloog 1: Wat betekent het zorgconcept van herstelondersteunende zorg voor jullie? In groepjes van vier of vijf een statement opstellen van maximaal een half A4 waarin jullie kernachtig uitdrukken wat jullie vinden van het concept, Daarbij ga je in op wensen en verwachtingen, op voordelen en nadelen, op voorwaarden en condities: Voor wie is het zinvol, wat is er voor nodig en wat moeten professionals daarvoor ontwikkelen?

16 Epiloog 2: Wat kun jij met herstelondersteunende zorg en met kwartiermaken? Welke competenties heb je reeds ontwikkeld? Wat moet je nog ontwikkelen? Wat verwacht je van de opleiding in deze?

17 Meer weten: Website van Doortje Kal: http://www.kwartiermaken.nl/
Boek: Kwartiermaken: werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, uitgave in eigen beheer, te bestellen via:


Download ppt "Herstelondersteunende zorg en presentie"

Verwante presentaties


Ads door Google