De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2015 Welkom. Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Opening Goedkeuring agenda Inleiding door de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2015 Welkom. Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Opening Goedkeuring agenda Inleiding door de."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2015 Welkom

2 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Opening Goedkeuring agenda Inleiding door de voorzitter Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 15 april 2014. Financi ë n Bestuursmutaties aftredend en niet herkiesbaar: C.Honkoop, K.de Ridder en J.Wijnoogst Voorstel dispensatie C.Honkoop Mutaties VGN afvaardiging in de PUC. Update PUC zaken door Kees de Ridder Rondvraag Pauze Presentatie Leo den Hartog lid RvC Nutreco Nederland B.V. Presentatie Joop Blom NVOG over de toekomst van de zorg in Nederland Sluiting

3 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Financi ë n Jaarrekening 2014 Ontvangsten Contributies4960,00 giften e.d. 10,00 Totaal contributies en giften4970,00

4 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Financi ë n Uitgaven NVOG contributie € 1290,90 Nieuwsbrieven 272,25 kosten leden administratie 70,40 kosten secretariaat 10,00 Bankkosten 190,94 kosten website 2014 514,25 Kamer van Koophandel kilometerkosten bestuursleden 349,94 Attenties 152,28 Vergaderkosten 0,00 Reservering extern advies Totaal kosten 2850,96

5 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Financi ë n Totaal contributies en giften € 4970,00 Totaal kosten 2850,96 Resultaat € 2119,04

6 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Financi ë n BALANS 31-dec-14 Bank saldo, l.r 2494,46 € 2494 Spaarrekening 13409 Bezittingen per 2014 € 15903 Eigen vermogen eind 2013 € 8598 Resultaat 20142119 Rente spaarrekening ontvangen over 2013 127 Eigen vermogen eind 2014 10844 Voorzieningen 5000 Vooruitontvangen contributie voor 2015 in 2014 30 Nog te betalen kosten bank 4e kwartaal 2014 29 nog te betalen kosten 0 Schulden 2014 € 15903

7 Jaarrekening 2012, t/m 2014 en begroting 2015

8

9

10


Download ppt "ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 APRIL 2015 Welkom. Agenda voor de Algemene Ledenvergadering dd 14 april 2015 Opening Goedkeuring agenda Inleiding door de."

Verwante presentaties


Ads door Google