De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

2 2 1.Opening, vaststellen agenda en mededelingen 2.Notulen ALV 24 juni 2015 3.Jaarverslag 4.Financiën: jaarrekening 2014-2015 5.Renovatie velden (update proces) 6.Meerjarenplanning voor onderhoud en beveiliging (update) 7.Bestuur 8.WVTTK, rondvraag en sluiting ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

3 3 2. Notulen ALV 24 juni 2015 Gevraagd besluit van de ALV: Goedkeuring notulen ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

4 4 3. Jaarverslag ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015 Korte toelichting op hoofdlijnen Teams Kampioenen Ver/nieuwbouw Lustrum Gevraagd besluit: in te stemmen met het jaarverslag 2014 – 2015

5 555 5 4. Jaarrekening 2014-2015 (realisatie vs begroting) Exploitatiesaldo 2014/2015: + € 22.890 Eigen vermogen gestegen:van € 138.359 naar € 161.249 Liquide middelen gedaald:van € 135.869 naar € 57.141 ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

6 666 6 4. Jaarrekening 2014-2015 (toelichting) Baten € 10.479 hoger dan begroot Aantal leden ongeveer gelijk (-4) Eenmalige opbrengst teamacties plm. € 7.500 Lasten € 6.688 hoger dan begroot Uitgaven vernieuwbouw € 82.710, waarvan: Investering (fase 2 incl. daklijst): € 75.469 Exploitatie (huur clubhuis Gemini, evt. notariskosten, bedankje vrijwilligers): € 7.241 Voorziening groot onderhoud € 5.000 hoger dan begroot, kosten vandalisme zomer 2014 € 4.000 Kosten bar/keuken plm. € 3.500 hoger (m.n. inkoop) Directe hockeylasten plm. € 8.900 lager (m.n. kleding) ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

7 777 7 4. Jaarrekening 2014-2015 (resultaat bar en keuken) Resultaat bar en keuken 2014/2015: € 14.752 Resultaat bar en keuken 2013/2014: € 18.855 ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

8 888 8 4. Jaarrekening 2014-2015 (exploitatiesaldo) ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

9 999 9 4. Jaarrekening 2014-2015 (baten) ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

10 10 4. Jaarrekening 2014-2015 (lasten) ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

11 11 4. Jaarrekening 2014-2015 Terugkoppeling kascontrole commissie Gevraagd besluit: in te stemmen met de jaarrekening 2014-2015 en het bestuur decharge te verlenen Benoeming leden kascommissie ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

12 5. Renovatie velden Evaluatie vorige ALV Update proces SKG Planning 12ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

13 6. Meerjarenplan onderhoud en beveiliging Voortgang proces  Er is een beginmatrix waarmee onderhoud gepland en begroot wordt. Planning  Proces met continue voortgang 13ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

14 14 7. Bestuur (1/2) ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015 Aftreden bestuurslid hockeyzaken Erwin van Loenen Aftreden secretaris André Gillieron Janneke Sanders wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid Marc van Iersel wordt voorgedragen als secretaris Gevraagd besluit: in te stemmen met de toetreding van Janneke Sanders en Marc van Iersel tot het bestuur

15 15 7. Bestuur (2/2) FunctieNaamAantredenAftreden Voorzitter???z.s.m. Secretaris Marc van Iersel02-12-201502-12-2018 PenningmeesterIrene van de Leur12-04-201312-04-2016 Bestuurslid hockeyzaken???z.s.m. Bestuurslid accommodatiePeter van Adrichem12-04-201312-04-2016 BestuurslidJanneke Sanders02-12-201522-06-2016 ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

16 16 8. WVTTK, rondvraag en sluiting Verenigingsagenda 2016: 7 januari: Leden/vrijwilligersborrel 6 februari: E-feest maart: Informatieavond (ouders) nieuwe leden 4 maart: Après ski toernooi D, C 19 maart: D-feest 1 april: Serious 80’s feest 16 mei: Familiedag 11 juni: Jongste Jeugd slotdag 22 juni: ALV ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015

17 17 Het is leuk en goed hockeyen bij GMHC GMHC is een belangrijke hockeyvereniging in de regio Midden-Holland. Talenten worden uitgedaagd, alle anderen worden geprikkeld om het beste van zichzelf te laten zien. ALV Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015


Download ppt "Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 2 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google