De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe bestuurlijke structuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe bestuurlijke structuur"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuwe bestuurlijke structuur
Presentatie 31/10/2014

2 Doelstelling Naar buiten toe blijft Excelsior’20 één vereniging.
Vastleggen eigen verantwoordelijkheden en verantwoording voetbal- en cricketbestuur Twee verenigingen binnen één omni- vereniging

3 Aanleiding Financiële splitsing in 2012 Totstandkoming chalet
Wens tot meer eigen verantwoordelijkheid VB en CB

4 Thans formeel HB verantwoordelijk voor: Alle financiële zaken
Opstallen/onderhoud Kantine Ledenadministratie Vergunningen Subsidies Eigenlijk alles DB leden ingeschreven Kamer van Koophandel

5 Thans praktijk VB en CB verantwoordelijke voor eigen inkomsten en uitgaven Betalingen centraal en lichte toets HB/DB CB runt zelf haar opstallen (Chalet en veld) Kantine en onderhoud overige opstallen bij DB met betrokkenheid VB Ledenadministratie centraal Technische zaken VB en CB

6 Voorstel nieuwe structuur
Gewenste bestuurlijke wijzigingen: Vastleggen verantwoordelijkheid VB en VB. Afleggen verantwoording naar eigen leden. Ook naar buiten toe: inschrijving KVK. Stevige verankering binnen omni-vereniging Excelsior´20.

7 Lidmaatschap en stemrecht
Iedereen lid omni-vereniging en bij spelende leden daarna keuze voetbal en cricketlid. Leden van verdienste en jubilarissen centraal Centrale administratie en contributie/inning Stemrecht in omni/vereniging én afhankelijk van sport in voetbal of cricket. Niet spelende leden omni-vereniging kiezen voor stemrecht voetbal, cricket of beiden.

8 Opstallen Onroerende zaken blijven eigendom omni- vereniging, ook verzekeringen. Niet begrote uitgaven (>€ ) instemming omni-vereniging.

9 Doelstellingen Omni-vereniging
bewaken cultuur en stimuleren van samenwerking. vertegenwoordigen accommodatie -zaken naar gemeente. afstemmen sponsorbeleid. bewerkstelligen van gezamenlijke inkoop/schaalvoordelen. optimaliseren van en geschillenbeslechting bij het gebruik van gedeelde accommodaties. het bewaken/adviseren over het financieel beleid van de voetbal en cricket. (Advies over begroting). Website.

10 Samenstelling bestuur omni-vereniging
Gekozen door ALV alle leden (zoveel mogelijk) op voordracht voetbal en cricket besturen Bestaande uit onafhankelijke voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitters voetbal en cricket.

11 Bevoegdheden VB en CB Eigen begroting
Eigen financiële administratie (ook zorgen voor eigen liquiditeit) Verantwoordelijk voor onderhoud eigen accommodatie Sponsoring Evenementen-vergunningen

12 Statuten In statuten van “voetbal” en “cricket“ word onwrikbaar (dwz met alleen te wijzigen met instemming ALV van de omni-vereniging) vastgelegd: Naam verenigingen Locatie Thurlede Lidmaatschaps-constructie Adviesrol omni-vereniging bij begroting Goedkeuring bestuur omni-vereniging bij niet begrote uitgaven > €


Download ppt "Naar een nieuwe bestuurlijke structuur"

Verwante presentaties


Ads door Google